Likumprojekts pirms otrā lasījuma izskatīšanai komisijas sēdē 09

Likumprojekts trešajam lasījumam

Juridiskā komisija

 

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

(reģ.nr.728)

 

 

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

Otrajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Nr.

Priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Ieteiktā likumprojekta redakcija pieņemšanai trešajā lasījumā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

42.1 pants. Smēķēšana neatļautās vietās

Par smēķēšanu neatļautās vietās –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz pieciem latiem.

(1997.gada 28.maija likuma redakcijā)

 

1.

Deputāte A.Rugāte

Izteikt 42.1 pantu šādā redakcijā:

“42.1 pants. Smēķēšanas ierobežojumu neievērošana

Par smēķēšanu neatļautās

vietās –

uzliek naudas sodu fiziskām personām no pieciem līdz divdesmit latiem.

Par smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu –

uzliek naudas sodu juridiskām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.”

Neatbalstīt

 


 

155.3 pants. Alkoholisko dzērienu, spirta un tabakas izstrādājumu tirdzniecība neatļautās vietās

Par alkoholisko dzērienu, spirta vai tabakas izstrādājumu tirdzniecību neatļautās vietās –

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot tirdzniecības vietās esošos alkoholiskos dzērienus, spirtu un tabakas izstrādājumus.

(2001.gada 14.jūnija likuma redakcijā)

1. Aizstāt 155.3 panta sankcijā vārdus “simt līdz divsimt piecdesmit”  ar vārdiem

“divsimt līdz piecsimt”.

 

 

 

1. Aizstāt 155.3 panta sankcijā vārdus “simt līdz divsimt piecdesmit”  ar vārdiem

“divsimt līdz piecsimt”.

169.3 pants. Ar akcīzes nodokli apliekamo preču uzglabāšanas un pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana

Par ar akcīzes nodokli apliekamo preču uzglabāšanas vai pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot nelikumīgi uzglabātās vai pārvadātās preces un to pārvadāšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.

(2000.gada 23.marta likuma redakcijā)

2. Izteikt 169.3 pantu šādā redakcijā.

“169.3 pants. Ar akcīzes nodokli apliekamo preču ražošanas, uzglabāšanas un pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana

Par ar akcīzes nodokli apliekamo preču ražošanas, uzglabāšanas vai pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot nelikumīgi ražotās uzglabātās vai pārvadātās preces un to pārvadāšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.”

 

 

 

2. Izteikt 169.3 pantu šādā redakcijā.

“169.3 pants. Ar akcīzes nodokli apliekamo preču ražošanas, uzglabāšanas un pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana

Par ar akcīzes nodokli apliekamo preču ražošanas, uzglabāšanas vai pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot nelikumīgi ražotās, uzglabātās vai pārvadātās preces un to pārvadāšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.”

 

3. Papildināt kodeksu ar 170.1 pantu šādā redakcijā:

 “170.1 pants. Nelegālu alkoholisko dzērienu un spirta iegādāšanās

     Par nelegālu alkoholisko dzērienu vai spirta

iegādāšanos –

     uzliek naudas sodu līdz simt latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz desmit diennaktīm, konfiscējot iegādātos alkoholiskos dzērienus un spirtu.”

 

 

 

3. Papildināt kodeksu ar 170.1 pantu šādā redakcijā:

 “170.1 pants. Nelegālu alkoholisko dzērienu un spirta iegādāšanās

     Par nelegālu alkoholisko dzērienu vai spirta

iegādāšanos –

     uzliek naudas sodu līdz simt latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz desmit diennaktīm, konfiscējot iegādātos alkoholiskos dzērienus un spirtu.”

 

 

2.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt kodeksu ar 172.2 pantu šādā redakcijā:

“172.2 pants. Fiziska un emocionāla vardarbība pret bērnu

Par fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas vai tās izdarījušas valsts vai pašvaldību institūciju amatpersonas vai darbinieki –

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.”

Atbalstīt

4. Papildināt kodeksu ar 172.2 pantu šādā redakcijā:

“172.2 pants. Fiziska un emocionāla vardarbība pret bērnu

Par fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas vai tās izdarījušas valsts vai pašvaldību institūciju amatpersonas vai darbinieki, –

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.”

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt kodeksu ar 172.3 pantu šādā redakcijā:

“172.3 pants. Bērna nelikumīga iesaistīšana pasākumos

Par bērna iesaistīšanu pasākumā, kur tiek vērtēts viņa ārējais izskats, ja to izdarījušas amatpersonas un darbinieki vai kādas citas personas, kuru darbība saistīta ar pasākumu organizēšanu, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.”

 

Juridiskā komisija

Papildināt kodeksu ar 172.3 pantu šādā redakcijā:

“172.3 pants. Bērna nelikumīga iesaistīšana pasākumos

Par bērna iesaistīšanu pasākumā, kurā tiek vērtēts vienīgi viņa ārējais izskats, ja to izdarījušas amatpersonas vai citas ar pasākuma organizēšanu  saistītas personas, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts Juridiskās komisijas priekšlikumā nr. 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

5. Papildināt kodeksu ar 172.3 pantu šādā redakcijā:

“172.3 pants. Bērna nelikumīga iesaistīšana pasākumos

Par bērna iesaistīšanu pasākumā, kurā tiek vērtēts vienīgi viņa ārējais izskats, ja to izdarījušas amatpersonas vai citas ar pasākuma organizēšanu  saistītas personas, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.”

 

 

5.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt kodeksu ar 172.4 pantu šādā redakcijā:

“172.4 pants Bērna atstāšana bez uzraudzības

Par bērna, kas nav sasniedzis septiņu gadu vecumu, atstāšanu bez uzraudzības, ja to izdarījuši vecāki vai personas, kas viņus aizstāj, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.”

Atbalstīts

6. Papildināt kodeksu ar 172.4 pantu šādā redakcijā:

“172.4 pants Bērna atstāšana bez uzraudzības

Par bērna, kas nav sasniedzis septiņu gadu vecumu, atstāšanu bez uzraudzības, ja to izdarījuši vecāki vai personas, kas viņus aizstāj, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.”


 

173.pants. Bērnu audzināšanas un izglītošanas pienākumu nepildīšana

Par nepilngadīgu bērnu audzināšanas un izglītošanas pienākumu nepildīšanu, ko izdarījuši vecāki vai personas, kas viņus aizstāj, –

vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Par tādu pašu nodarījumu, ja tā rezultātā nepilngadīgais vecumā līdz 16 gadiem izdarījis sīko huligānismu vai lietojis narkotiskās vai psihotropās vielas bez ārsta nozīmējuma, vai atradies sabiedriskā vietā dzērumā, vai nodarbojies ar ubagošanu, –

vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz astoņdesmit latiem.

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt 173. pantu šādā redakcijā:

“173. pants. Bērna aprūpes pienākumu nepildīšana

Par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem.

Par tādu pašu nodarījumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par tādu pašu nodarījumu, ja tā rezultātā bērns vecumā līdz 16 gadiem izdarījis sīko huligānismu vai lietojis narkotiskās vai psihotropās vielas bez ārstniecības personu norādījuma, vai atradies dzērumā, vai nodarbojies ar ubagošanu, –

vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.”

Juridiskā komisija

Izteikt 173. pantu šādā redakcijā:

“173. pants. Bērna aprūpes pienākumu nepildīšana

Par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, –

vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem.

Par tādu pašu nodarījumu, ja tā rezultātā bērns vecumā līdz 16 gadiem izdarījis sīko huligānismu vai lietojis narkotiskās vai psihotropās vielas bez ārstniecības personu norādījuma, vai atradies dzērumā, vai nodarbojies ar ubagošanu, –

vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzēto nodarījumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts Juridiskās komisijas priekšlikumā nr. 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

7. Izteikt 173. pantu šādā redakcijā:

“173. pants. Bērna aprūpes pienākumu nepildīšana

Par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, –

vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem.

Par tādu pašu nodarījumu, ja tā rezultātā bērns vecumā līdz 16 gadiem izdarījis sīko huligānismu vai lietojis narkotiskās vai psihotropās vielas bez ārstniecības personu norādījuma, vai atradies dzērumā, vai nodarbojies ar ubagošanu, –

vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzēto nodarījumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.”

210.pants. Pašvaldību administratīvās komisijas

Pašvaldību administratīvās komisijas izskata šā kodeksa 44., 53.1 (par pārkāpumiem, ko izdarījusi persona), 89., 93., 94.pantā, 95.panta pirmajā daļā, 96.-98., 98.1, 98.2, 100., 102.1, 103., 103.2, 103.6, 106.-108.pantā, 111.panta trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un astotajā daļā (par pārkāpumu izdarīšanu Nacionālo bruņoto spēku lidlaukos, kurus neizmanto civilā aviācija, vai šādu lidlauku tuvumā), 134., 135., 136., 137., 137.1, 138. (par pārkāpumiem autotransportā), 140., 144., 148., 149., 149.1, 150., 152., 155.pantā, izņemot tā trešo un ceturto daļu, 155.5 pantā, 156.panta pirmajā daļā, 156.4 panta pirmajā daļā (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu sastādījušas tādas institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietu), 167.1, 172., 172.1 pantā, 173.pantā, 174.3 panta pirmajā daļā, 176., 185.-190., 190.2, 190.3, 190.10, 190.11, 190.12 , 194.3, 197. (izņemot lietas par gadījumiem, kad zīmogus vai plombas uzlikusi valsts iestādes amatpersona) un 202.-204.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Pašvaldību administratīvās komisijas izskata arī administratīvo pārkāpumu lietas par pašvaldību saistošo noteikumu pārkāpumiem.

Pašvaldību administratīvās komisi jas izskata materiālus vai administratīvo pārkāpumu lietas un izlemj jautājumus par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem.

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt 210. pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“Pašvaldības var izveidot administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisijas.

 

Bērnu lietu apakškomisijas izskata bērnu izdarītos administratīvos pārkāpumus un šā kodeksa 172.2, 172.4 un 173. pantā (par pārkāpumiem, ko izdarījuši vecāki vai personas, kas viņus aizstāj) paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.”

 

Juridiskā komisija

210. pantā:

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa 172.1” ar skaitļiem “172.2, 172.4”;

 

 papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“Pašvaldības var izveidot administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisiju.

 

Bērnu lietu apakškomisija izskata bērnu izdarītos administratīvos pārkāpumus un šā kodeksa 172.2, 172.4 un 173. pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts Juridiskās komisijas priekšlikumā nr. 9

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

8. 210. pantā:

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa 172.1” ar skaitļiem “172.2, 172.4”;

 

 papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“Pašvaldības var izveidot administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisiju.

 

Bērnu lietu apakškomisija izskata bērnu izdarītos administratīvos pārkāpumus un šā kodeksa 172.2, 172.4 un 173. pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.”

213.pants. Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši

Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši izskata šā kodeksa 46., 53.1 pantā (ja pārkāpumu izdarījusi amatpersona), 116.panta otrajā daļā, 137.1 panta trešajā daļā, 139.1 panta otrajā daļā, 150.1 pantā, 155.3 pantā, 155.4 panta otrajā daļā, 155.6 panta otrajā daļā, 155.8 pantā, 156.4 panta otrajā daļā, 158., 158.1 pantā, 160.1 panta otrajā daļā, 165.4, 165.5, 166.2-166.4, 166.7, 166.8, 166.17, 166.21-166.25, 166.28-166.30, 167.pantā, 171.panta otrajā daļā, 173.2, 174.3, 175., 175.1-175.4, 176.1, 177., 178., 187.1, 190.5, 190.6 pantā, 190.9 panta pirmajā daļā, 190.10, 194.1, 200.-200.2, 201.1-201.9, 201.39-201.48, 204.1, 204.2, 204.4 pantā un 204.5 panta otrajā daļā, 204.12 panta otrajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

4. Papildināt 213.pantu pēc skaitļa “167” ar skaitli “170.1”.

 

 

 

9. Papildināt 213.pantu pēc skaitļa “167” ar skaitli “170.1”.


 

214.pants. Valsts policijas iestādes

Valsts policijas iestādes izskata šā kodeksa 42.1, 46., 109.—114., 118., 134.—136.pantā, 137.panta ceturtajā daļā, 138., 139.pantā, 139.1panta pirmajā daļā, 149.4—149.33 pantā, 155.panta pirmajā daļā, 159.4—159.pantā, 166.20 panta pirmajā daļā, 167.pantā, 171.panta pirmajā daļā, 173.panta otrajā daļā, 174.4, 179.1, 181., 183., 183.1, 202.1 un 204.6 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus valsts policijas iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) attiecīgo policijas nodaļu (pārvalžu) priekšnieki un viņu vietnieki, Ceļu policijas priekšnieki un viņu vietnieki, policijas iecirkņu priekšnieki un viņu vietnieki — par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā. Dežūrdaļas maiņas vecākais šo amatpersonu prombūtnē ir tiesīgs izskatīt lietas par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā, un valsts policijas iestāžu vārdā uzlikt par tiem administratīvos sodus ārvalstu pilsoņiem, ja viņi ir pakļauti Latvijas Republikas administratīvajai jurisdikcijai, un bezvalstniekiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republika;

2) policijas iecirkņu vecākie inspektori un inspektori — par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 149.4—149.33 pantā (izņemot gadījumus, kad šo pārkāpumu rezultātā izraisīts ceļu satiksmes negadījums), ja par administratīvo pārkāpumu var izteikt brīdinājumu vai sankcijā paredzētais maksimālais naudas sods nepārsniedz četrdesmit latus, un par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 136.pantā un 171.panta pirmajā daļā;

3) Ceļu policijas apakšvienību komandieri un viņu vietnieki, Ceļu policijas galvenie speciālisti, Ceļu policijas inspektori — par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 149.4—149.33 pantā, ja par administratīvo pārkāpumu var izteikt brīdinājumu vai sankcijā paredzētais maksimālais naudas sods nepārsniedz četrdesmit latus, izņemot gadījumus, kad šo pārkāpumu rezultātā izraisīts ceļu satiksmes negadījums.

(2003.gada 16.oktobra likuma redakcijā)

5. 214.pantā:

     papildināt pirmo daļu pēc skaitļa “167.”  ar skaitli “170.1”;

     papildināt otrās daļas 2.punktu pēc skaitļa “136.”  ar skaitli “170.1”.

 

 

 

10. 214.pantā:

     papildināt pirmo daļu pēc skaitļa “167.”  ar skaitli “170.1”;

 

     papildināt otrās daļas 2.punktu pēc skaitļa “136.”  ar skaitli “170.1”.


 

214.1 pants. Pašvaldības policija

Pašvaldības policijas iestādes izskata šā kodeksa 42.1 pantā, 137.1 panta pirmajā un otrajā daļā, 155.4 panta pirmajā daļā, 166.20 panta pirmajā daļā, 171.panta pirmajā daļā, 172., 186.pantā, 201.35 panta trešajā un ceturtajā daļā un 204.6 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus pašvaldības policijas iestāžu vārdā ir tiesīgi pašvaldības policijas pārvalžu un nodaļu priekšnieki un viņu vietnieki – par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā.

(1996.gada 11.aprīļa likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 1997.gada 28.maija, 2001.gada 14.jūnija un 2003.gada 19.jūnija likumu)

6. Papildināt 214.1 panta pirmo daļu pēc skaitļa un vārdiem “166.20 panta pirmajā daļā”  ar skaitli un vārdu “170.1 pantā”.

 

 

 

11. Papildināt 214.1 panta pirmo daļu pēc skaitļa un vārdiem “166.20 panta pirmajā daļā”  ar skaitli un vārdu “170.1 pantā”.


 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt kodeksu ar 236.12 pantu šādā redakcijā:

“236.12 pants. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izskata šā kodeksa 172.2 un 172.3 (par pārkāpumiem, ko izdarījušas institūciju amatpersonas vai darbinieki) paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadītājs, vadītāja vietnieks – naudas sodu līdz piecdesmit latiem;

2) valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori – brīdinājumu vai naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem.”

 

Juridiskā komisija

Aizstāt Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikuma otrās daļas 1. punktā vārdu “piecdesmit” ar vārdiem “divsimt piecdesmit”.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

12. Papildināt kodeksu ar 236.12 pantu šādā redakcijā:

“236.12 pants. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izskata šā kodeksa 172.2 un 172.3 pantā (par pārkāpumiem, ko izdarījušas institūciju amatpersonas vai darbinieki) paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadītājs, vadītāja vietnieks – naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori – brīdinājumu vai naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem.”


 

304.pants. Institūcijas un iestādes, kas izpilda lēmumus par konfiskāciju

Lēmumu par administratīvā pārkāpuma priekšmeta vai izdarīšanas rīka konfiskāciju izpilda:

1) tiesu izpildītāji – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 156.panta otrajā daļā, 173.2 pantā, 204.4, 204.5 pantā, kā arī ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 201.10-201.15 pantā, ja Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas nevar izpildīt lēmumu par konfiskāciju;

2) policijas iestāžu pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 149.24 panta septiņpadsmitajā un astoņpadsmitajā daļā, 155.panta septītajā daļā, 155.1 panta ceturtajā daļā, 155.2 panta otrajā daļā, 155.3-155.pantā, 155.pantā, 156.panta otrajā daļā, 156.panta otrajā daļā, 156.2 panta trešajā daļā, 159.4-159.6, 166.panta trešajā daļā, 166.10 pantā, 166.14, 166.15, 166.17 pantā, 166.20, 169.3, 178. un 179.1 pantā;

3) Vides valsts inspekcijas, Jūras vides pārvaldes, reģionālo vides pārvalžu, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrāciju pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 78.-80.2 un 88.4 pantā;

4) meža dienesta un Vides valsts inspekcijas pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 69. panta otrajā un trešajā daļā;

5) (izslēgts ar 2001.gada 20.decembra likumu);

6) Valsts farmācijas inspekcijas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 46.1 pantā;

7) civilās aviācijas institūciju pilnvarotas amatpersonas, ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 112.pantā;

8) Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 42.2, 46.1, 102.2, 108.1, 108.3 pantā, 155.1 panta ceturtajā daļā, 155.2 panta otrajā daļā, 156.panta otrajā daļā, 156.1 panta otrajā daļā, 156.2 panta trešajā daļā, 159.4-159.6, 166.2 pantā, 166.9 panta otrajā un trešajā daļā, 166.10 pantā, 166.14 panta pirmajā un otrajā daļā, 166.15 panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, 166.20, 169.3 un 201.10-201.15 pantā,

9) Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 146.pantā, 146.1 panta otrajā un trešajā daļā, 146.2 panta otrajā daļā;

10) Valsts augu aizsardzības dienesta pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 102.pantā un 102.2 pantā;

11) Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 103.3, 106., 106.1 un 155.5 pantā;

12) Datu valsts inspekcijas pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 204.7 pantā;

13) Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 166.31 un 166.34 pantā;

14) Valsts robežsardzes pilnvarotas amatpersonas — ja izdarīts pārkāpums, kas paredzēts šā kodeksa 149.24 panta septiņpadsmitajā daļā.

7. Papildināt 304.panta 2. punktu pēc skaitļa “169.3”  ar skaitli “170.1”.

 

 

 

13. Papildināt 304.panta 2. punktu pēc skaitļa “169.3”  ar skaitli “170.1”.

Pārejas noteikumi

(2003.gada 11.decembra likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2004.gada 9.septembra likumu)

1. Kodeksa 12.1 pants, 210.panta trešā daļa, 238.1 panta pirmās daļas 4.punkts, 268.panta 6.punkts, 269.panta ceturtā daļa, kā arī ar audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem saistītie grozījumi 275.pantā un 283.panta pirmajā daļā stājas spēkā vienlaikus ar likumu "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem".

 

2. Kodeksa 88.6 panta septītā un astotā daļa stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

 

12.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 3. punktu šādā redakcijā:

“3. Līdz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas izveidei šā kodeksa 172.2 un 172.3 pantā (par pārkāpumiem, ko izdarījušas institūciju amatpersonas vai darbinieki) paredzētās pārkāpuma lietas izskata pašvaldību administratīvās komisijas vai bērnu lietu apakškomisijas.”

Atbalstīts

14. Papildināt pārejas noteikumus ar 3. punktu šādā redakcijā:

“3. Līdz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas izveidei šā kodeksa 172.2 un 172.3 pantā (par pārkāpumiem, ko izdarījušas institūciju amatpersonas vai darbinieki) paredzētās administratīvo pārkāpumu lietas izskata pašvaldību administratīvās komisijas vai bērnu lietu apakškomisijas.”