LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

Jēkaba iela 10/12 , Rīga, LV 1811 Latvija tālr.7087318 fakss 7087317

. .

2004.gada 26.februāris

Nr. 9/2-3-31

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojekta “Grozījums Kredītiestāžu likumā” (Reģ.nr. 659, dok. nr.2049) izskatīšanu 1. lasījumā.

Komisija izskatīja minēto likumprojektu šā gada 25. februāra sēdē un atbalstīja to.

 

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētāja B. Brigmane

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozijums Kreditiestažu likuma

Izdarit Kreditiestažu likuma (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Zinotajs, 1995, 23.nr.; 1996, 9., 14., 23.nr.; 1997, 23.nr.; 1998, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 10., 23.nr.; Latvijas Vestnesis, 2003, 175.nr.) šadu grozijumu:

Papildinat 63.panta pirmo dalu ar 7.punktu šada redakcija:

"7) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam:

a) pēc prokurora akceptēta pieprasījuma –, ja ziņas nepieciešamas, lai veiktu izziņu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja lietvedībā esošajās krimināllietās,

b) pamatojoties uz Augstākās tiesas tiesneša lēmumu, – ja ziņas nepieciešamas, lai veiktu operatīvo darbību Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja lietvedībā esošajās operatīvās uzskaites lietās,

c) pamatojoties uz tiesneša lēmumu, – ja ziņas nepieciešamas, lai nodrošinātu likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu kontroli un noskaidrotu valsts amatpersonas bezskaidras naudas uzkrājumus, gūtos ienākumus, veiktos darījumus vai parādsaistības,

d) pamatojoties uz tiesneša lēmumu, – ja ziņas nepieciešamas, lai nodrošinātu Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteikto normu kontroli, noskaidrotu politisko organizāciju (partiju) un to apvienību ikgadējās finansiālās darbības, priekšvēlēšanu un vēlēšanu izdevumu deklarācijās norādīto finanšu līdzekļu un saņemto ziedojumu (dāvinājumu) patiesumu un likumību."

Likums stajas speka 2004.gada 1.marta.