Saeimas Prezidijam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada 25. februāra sēdē izskatīja likumprojektu "Grozījumi Standartizācijas likumā" (Reģ. nr.653)     (Dok. nr.2036, 2036A)            un pieņēma lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

Komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Indulis Emsis

 

 

Likumprojekts

Grozījumi Standartizācijas likumā

Izdarīt Standartizācijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 22.nr.; 2001, 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 7.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts"
(turpmāk – Nacionālā standartizācijas institūcija);".

2. Papildināt 9.pantu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) nodrošināt regulāru sadarbību ar Eiropas Savienības institūcijām starptautisko saistību izpildei saskaņā ar šā likuma 9.1 pantu."

3. Papildināt likumu ar 9.1 pantu šādā redakcijā:

"9.1 pants. Nacionālā standartizācijas institūcija sadarbībā ar Eiropas Savienības institūcijām:

1) paziņo Eiropas Komisijai un Eiropas standartizācijas institūcijām (Eiropas Standartizācijas komitejai, Eiropas Elektrotehniskās standartizācijas komitejai un Eiropas Telekomunikāciju standartu institūtam, Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajām standartizācijas institūcijām) par standartizācijas plānā iekļautajiem objektiem, attiecībā uz kuriem ir paredzēts sagatavot vai grozīt nacionālos standartus, izņemot gadījumus, ja tie pārņem identiskus vai līdzvērtīgus Eiropas vai starptautiskos standartus;

2) pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma informē to un Eiropas standartizācijas institūcijas par standartizācijas plānu (standartizācijas institūcijas darbības programma, kurā uzskaitīti objekti, attiecībā uz kuriem tiek veikta standartizācija) vai tā atsevišķu daļu;

3) iesniedz Eiropas Komisijai un Eiropas standartizācijas institūcijām pēc to pieprasījuma visus standarta projektus (dokuments, kas ietver noteikta objekta tehniskos parametrus un kuru paredzēts pieņemt saskaņā ar standartizācijas procedūru), kādi tiek izplatīti publiskai apspriešanai un komentāriem."

 

4. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 98/34/EC un 98/48/EC."

Pārejas noteikums

Šā likuma 1.pants stājas spēkā ar 2004.gada 1.jūliju.