Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2004. gada 26. februārī

Nr.9/1- 339

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1) Likumprojekts “Par Grozījumu protokolu līgumam par Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas parlamentu un valdību sadarbību”

/ reģ.nr. 627; dok.nr. 1950 /;

2) Likumprojekts “Par Dzelzceļu sadarbības ( OSŽD) nolikumu” / reģ.nr. 621;

dok.nr. 1936 /;

3) Likumprojekts “Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par palīdzības sniegšanu 1961. gada ārvalstu palīdzības akta ietvaros un tā grozījumiem” /reģ.nr. 647; dok.nr. 2019/.

 

 

Ar cieņu,

 

Rihards Pīks

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par palīdzības sniegšanu 1961. gada ārvalstu palīdzības akta ietvaros un

tā grozījumiem

1.pants. 1993. gada 12. aprīļa Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgums par palīdzības sniegšanu 1961. gada ārvalstu palīdzības akta ietvaros ( turpmāk – Līgums) un tā grozījumi ( turpmāk –Grozījumi ) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

 

2. pants. Līgums un Grozījumi stājas spēkā diplomātiskajās notās noteiktajā laikā un kārtībā.

3. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums un Grozījumi angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2004. gada _______________.