Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2004. gada 26. februārī

Nr.9/1- 339

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1) Likumprojekts “Par Grozījumu protokolu līgumam par Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas parlamentu un valdību sadarbību”

/ reģ.nr. 627; dok.nr. 1950 /;

2) Likumprojekts “Par Dzelzceļu sadarbības ( OSŽD) nolikumu” / reģ.nr. 621;

dok.nr. 1936 /;

3) Likumprojekts “Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par palīdzības sniegšanu 1961. gada ārvalstu palīdzības akta ietvaros un tā grozījumiem” /reģ.nr. 647; dok.nr. 2019/.

 

 

Ar cieņu,

 

Rihards Pīks

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

Par Dzelzceļu sadarbības organizācijas (OSŽD) nolikumu

 

 

1.pants. 1957. gada Dzelzceļu sadarbības organizācijas (OSŽD) nolikums ( turpmāk- Nolikums) tā 2002. gada 1. jūlija redakcijā ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2. pants. Satiksmes ministrija koordinē Nolikumā paredzēto saistību izpildi.

 

3. pants. Dalības maksa Dzelzceļu sadarbības organizācijā ( OSŽD) tiek veikta no valsts budžeta.

 

4. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Nolikums krievu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2004. gada _______________.