Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību"

(reģ.nr. 596, 2.las.)

Likuma attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

Nr. p.k.

Iesniegtie priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Redakcija kādā atbildīgā komisija piedāvā pieņemt likumprojektu 2.lasījumā

 

Izdarīt likumā "Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 42./43.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 22.nr.; 2003, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

Priekšlikumi nav iesniegti

 

Izdarīt likumā "Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 42./43.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 22.nr.; 2003, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Nodarbinātības valsts dienests" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Nodarbinātības valsts aģentūra" (attiecīgā locījumā).

     

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Nodarbinātības valsts dienests" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Nodarbinātības valsts aģentūra" (attiecīgā locījumā).

7.pants. Psihisku slimību dēļ iestājusies invaliditāte

3) alkoholisma vai toksikomānijas seku rezultātā radušies smagi somatiski bojājumi un plānprātība;

2. Izteikt 7.panta 3.punktu šādā redakcijā:

"3) alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības dēļ radušies smagi somatiski bojājumi un plānprātība;".

     

2. Izteikt 7.panta 3.punktu šādā redakcijā:

"3) alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības dēļ radušies smagi somatiski bojājumi un plānprātība;".