Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

2004. gada 26. februārī

Nr.9/1- 340

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu “ Grozījums likumā “Par Eiropas Padomes līgumu par Pretkorupcijas starpvalstu grupas ( GRECO) nodibināšanu”” / reģ.nr. 556; dok.nr. 1703/.

 

 

 

Ar cieņu,

 

Rihards Pīks

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 2. lasījumam

 

Grozījums likumā “Par Eiropas Padomes līgumu

par Pretkorupcijas starpvalstu grupas ( GRECO) nodibināšanu ”

 

Izdarīt likumā “Par Eiropas Padomes līgumu par Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) nodibināšanu ”( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 14.nr.) šādu grozījumu:

 

Aizstāt 3. pantā vārdus “ Tieslietu ministrija ” ar vārdiem “Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs”.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2004. gada ____________________.