Iesniedz Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Iesniedz Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Likumprojekts 2. lasījumam (steidzams)

“Grozījumi likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem””

(reģ.nr.552)

31.10.2002. pieņemtā likuma redakcija

1. lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

Nr. p.k

Priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu 2. lasījumā

Likums “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem”

Grozījumi likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem”

     

Grozījumi likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem”

 

Izdarīt likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23. nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23. nr.) šādus grozījumus:

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 24.nr.).

 2. Mācību un pāraudzināšanas iestādes pārveidojamas par sociālās korekcijas izglītības iestādēm. Bērniem, kas ievietoti mācību un pāraudzināšanas iestādēs, turpmāk piemērojami šā likuma noteikumi, kuri attiecas uz bērnu ievietošanu un uzturēšanos sociālās korekcijas izglītības iestādēs.

         

3. Ministru kabinets, izstrādājot valsts budžeta projektu 2003.gadam, iekļauj tajā šā likuma ieviešanai nepieciešamo finansējumu. 

1. Aizstāt pārejas noteikumu 3. punktā skaitli un vārdu “2003. gadam” ar skaitli un vārdu “2005. gadam”.

1.

Deputāts V. Buzajevs

Izteikt pārejas noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:

“3. Ministru kabinets, izstrādājot grozījumu projektu valsts budžetā 2004. gadam, iekļauj tajā šā likuma ieviešanai nepieciešamo finansējumu.”

Neatbalstīt

1. Aizstāt pārejas noteikumu 3. punktā skaitli un vārdu “2003. gadam” ar skaitli un vārdu “2005. gadam”.

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

2. Izteikt noteikumu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā 2005. gada 1. janvārī.”

2. 

Deputāts V. Buzajevs

Izteikt noteikumu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā 2004. gada 1. jūlijā.”

Neatbalstīt

2. Izteikt noteikumu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā 2005. gada 1. janvārī.”

 

Likums stājas spēkā 2004. gada 1. janvārī.

     

Likums stājas spēkā 2004. gada 1. janvārī.