Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2003. gada 26. novembrī

Nr.9/1- 284

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu “Par Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas līguma par ārpustarifu barjeru atcelšanu tirdzniecībā un tā saprašanās memoranda denonsēšanu” / reģ.nr. 534; dok. 1643 /.

 

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 92. panta pirmo daļu, Ārlietu komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

 

 

 

 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1 lpp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Inese Vaidere

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

Par Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas līguma par ārpustarifu barjeru atcelšanu tirdzniecībā un tā saprašanās memoranda denonsēšanu

 

 

 

 

1.pants. Denonsēt 1997.gada 20.novembrī Rīgā parakstīto Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas līgumu par ārpustarifu barjeru atcelšanu tirdzniecībā un tā saprašanās memorandu (turpmāk – Līgums) ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 9.nr.).

 

2.pants. Līgums zaudē spēku tā 24. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis ”.

 

3. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2003. gada_________________.