Memorands latviešu valodā

Memorands latviešu valodā

Memorands angļu valodā

Anotācija

 

Likumprojekts

Par Saprašanās memorandu starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Beļģijas Karalistes aizsardzības ministru, Ungārijas Republikas aizsardzības ministru un Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministru par Nīderlandes medicīniskās operatīvās ārstniecības iestādes izveidošanu un uzturēšanu Starptautisko drošības atbalsta spēku III sastāvā Kabulas starptautiskajā lidostā Afganistānā

1.pants. 2003.gada 27.jūnijā parakstītais Saprašanās memorands starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Beļģijas Karalistes aizsardzības ministru, Ungārijas Republikas aizsardzības ministru un Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministru par Nīderlandes medicīniskās operatīvās ārstniecības iestādes izveidošanu un uzturēšanu Starptautisko drošības atbalsta spēku III sastāvā Kabulas starptautiskajā lidostā Afganistānā (turpmāk – Memorands) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Memorands angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Memorands stājas spēkā tā 16.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

 

 

 

Aizsardzības ministra vietā –

zemkopības ministrs

M.Roze

 

 

 

 

 

 

SAPRAŠANĀS MEMORANDS

STARP

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU

BEĻĢIJAS KARALISTSES AIZSARDZĪBAS MINISTRU

UNGĀRIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRU

UN

NĪDERLANDES KARALISTES AIZSARDZĪBAS MINISTRU

 

PAR

NĪDERLANDES MEDICĪNISKĀS OPERATĪVĀS

ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDES IZVEIDOŠANU UN UZTURĒŠANU

STARPTAUTISKO DROŠĪBAS

ATBALSTA SPĒKU III SASTĀVĀ

KABULAS STARPTAUTISKAJĀ LIDOSTĀ AFGANISTĀNĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEVADS

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija, Beļģijas Karalistes Aizsardzības ministrs, Ungārijas Republikas aizsardzības ministrs un Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministrs, turpmāk kopīgi saukti “Dalībnieki”,

Ņemot vērā viņu bruņoto spēku iespējas rīkot kopīgas militārās operācijas tajā pašā Starptautisko drošības atbalsta spēku (ISAF III) operācijas zonā;

Atzīstot faktu, ka Dalībnieku interesēs ir novērst sasniedzamas efektivitātes iztrūkumu un dārgus militāri medicīniskos līdzekļus, un, it sevišķi, izvairīties no medicīniskās palīdzības dublēšanas operāciju zonā;

Ņemot vērā potenciālās papildus iespējas medicīniskā atbalsta daudznacionālās apgādes, medicīniskās doktrīnas un apmācību, medicīnisko zināšanu apmaiņas veidā un militāro medicīnisko ēku daudznacionālā atbalsta ar medicīnisko personālu jomā;

Atzīstot, ka Nīderlande darbojas kā vadošā valsts koordinēšanas un visu apgādes piegāžu veikšanas, atbalsta un/vai citu pakalpojumu (LSSS) un aprīkojuma priekš Nīderlandes Medicīniskās operatīvās ārstniecības iestādes (NL Role 2+ MTF) nolūkos;

Atzīstot, ka Saprašanās memorands par vadības nosacījumiem un attiecīgajiem jautājumiem Starptautiskajos Drošības atbalsta spēkos (ISAF III) Afganistānā, turpmāk saukts Daudzpusējais Saprašanās memorands ISAF III starp vadošajām valstīm Vāciju un Nīderlandi un pārējām karavīrus ieguldījušajām valstīm (TCN) tiek piemērots šim Saprašanās memorandam;

 

UN VĒLOTIES piešķirt oficiālu statusu nosacījumiem, kā tas apspriests Dalībnieku medicīniskās plānošanas konferenču laikā;

IR PANAKUŠI sekojošu vienošanos:

 

1.PANTS- MĒRĶIS

Šī Saprašanās memoranda mērķis ir nodibināt nosacījumus NL Role 2+ MTF nodrošināšanai Kabulas starptautiskajā lidostā (KIA).

 

 

 

 

2.PANTS – DARBĪBAS SFĒRA

Šis Saprašanās memorands izklāsta definīcijas, vadību un kontroli, medicīniskos noteikumus, apgādi un cita veida atbalstu, apmācību, prasības, drošību un citus vispārējos nosacījumus attiecībā uz Dalībnieku pienākumiem par ar NL R 2+ MTF saistošām atbilstošām darbībām, atbalstīšanu un vadīšanu. Dalība humanitārajā palīdzībā medicīniskās ārstēšanas sniegšanas veidā vietējiem civiliedzīvotājiem un bēgļiem operācijas zonā arī ir pakļauta šai kārtībai.

 

3.PANTS – DEFENĪCIJAS

 1. Šī Saprašanās memoranda nolūkos tiek lietotas sekojošas definīcijas:

 1. Medicīniskais komandieris (MC). NL R2+ MTF komandējošais virsnieks.
 2. Nacionālais medicīnas kontingents (NACIONĀLAIS MEDICĪNAS KONTINGENTS). Vispārējs termins viena Dalībnieka personālam, kamēr tas nodos NL R+2 MTF, iekļaujot ārstējošo, vadīšanas un atbalsta personālu, kā arī speciālistu grupas dalībniekus.
 3. NACIONĀLAIS MEDICĪNAS KONTINGENTS komandieris. Nacionālā medicīniskā kontingenta vecākais virsnieks, kam piešķirtas pilnvaras veikt kontingenta militāro vadīšanu.
 4. Vecākais nacionālais medicīnas virsnieks.(…-SMO) Katra Dalībnieka vecākais medicīnas virsnieks, kuru iecēlis katra Dalībnieka Nacionālā kontingenta komandieris.

 

4.PANTS- NL ROLE 2+ MTF PAMATPRINCIPI UN MISIJA

 1. Pamatprincipi:

 1. Nīderlande un Vācija uzņemas ISAF III vadošo valstu funkciju uz sešiem mēnešiem, sākot ar 2003.gada februāri un beidzot ar 2003.gada augustu.
 2. Misija tiek veikta saskaņā ar ANO mandātu, atbilstoši ANO Statūtu VII nodaļai.
 3. Humanitārā palīdzība vietējiem iedzīvotājiem tiek ierobežota līdz dzīvības glābšanas pasākumiem un fizisko spēju atjaunošanai evakuācijai civilajās medicīnas iestādēs, ja vien ārpus ārkārtas medicīniskās palīdzības sniegšanu koordinē civilmilitārās sadarbības personāls un apstiprina ISAF komandieris.
 4. NL Role 2+MTF oficiālā valoda ir angļu valoda.

 

 1. Misija:

 1. NL Role 2+MTF nodrošina paplašinātu otrā līmeņa medicīnisko ārstēšanu, iekļaujot palīdzības sniegšanas nelaimes gadījumos vienības funkcijas, ķirurģiskās iespējas ISAF spēkiem Kabulas starptautiskajā lidostā un pirmā līmeņa medicīniskās ārstēšanas iespējas vienībām vai individuāliem ISAF karavīriem, kuriem nav viņu pašu pirmā līmeņa medicīniskā ārstēšana. NL MTF nodrošina mediķus lidmašīnas apkalpei, kas veic preču apgādi, atbalstot Vācijas gaisa spēkus Kabulas starptautiskajā lidostā.
 2.  

 3. NL MTF nodrošina medicīnisko komandieri, kritiskā stāvokļa stabilizāciju, vienu darbības zonu, 2 intensīvās terapijas vienības, 10 gultu ārstniecības palātu, radioloģiju, sterilizāciju, laboratoriju, 2 ambulances un vadību un kontroli.
 4. NL MTF nepieciešams, lai to atbalsta no ārpuses citas vienības ar asinīm, medicīniska rakstura piegādi, tehnoloģijas atbalstu un kaujas dienesta atbalstu.

 

 

5.PANTS- NACIONĀLAIS MEDICĪNAS KONTINGENTS

1.Nacionālo medicīnas kontingentu kopums visā ISAF III laikā ir:

 1. Beļģijas NACIONĀLAIS MEDICĪNAS KONTINGENTS: viens anesteziologs, viens (vispārējs vai ortopēdisks) ķirurgs, viens intensīvās aprūpes ārsts un viena intensīvās aprūpes māsa.
 2. Ungārijas NACIONĀLAIS MEDICĪNAS KONTINGENTS: divi reģistrētas medmāsas (vadošā medmāsa).
 3. Latvijas NACIONĀLAIS MEDICĪNAS KONTINGENTS: divas mobilās mediķu vienības, kuras sastāv no diviem intensīvās aprūpes ārstiem, četrām intensīvās aprūpes medmāsām un diviem šoferiem/ feldšeriem.

2.Nacionālo medicīnas kontingentu gatavība:

Nacionālie medicīnas kontingenti ir pieejami ISAF III, it sevišķi, NL ROLE 2+MTF Kabulas starptautiskajā lidostā visu uzturēšanās laiku līdz 2003.gada augustam. Ja nepieciešams, Dalībniekiem formāli tiek lūgts darbības laika pagarinājums.

 

 

3. Nacionālo medicīnas kontingentu izvēršana:

 1. Nacionālo medicīnas kontingentu izvietošana ISAF operāciju zonā ir valstu pienākums.
 2. Beļģijas Nacionālie medicīnas kontingenti tiek izvērts Kabulas starptautiskajā lidostā saskaņā ar saviem nosacījumiem. Medicīniskais virsnieks veic operacionālo kontroli pār Nacionālo medicīnas kontingentu, sākot ar 2003.gada 5. martu un turpmāk.
 3. Ungārijas Nacionālais medicīnas kontingents tiek izvērts Kabulas starptautiskajā lidostā saskaņā ar saviem nosacījumiem caur Vāciju. Medicīniskais virsnieks veic operacionālo kontroli pār Nacionālo medicīnas kontingentu, sākot ar 2003.gada 8. martu un turpmāk.
 4. Latvijas Nacionālais medicīnas kontingents tiek izvērsts 400. medicīnas Bataljonā Ermelo, Nīderlandē 2003.gada februārī. Nīderlande ir atbildīga par Latvijas Nacionālā medicīnas kontingenta izvēršanu no Ermelo uz Afganistānu.
 5.  

 6. Nacionālajiem medicīnas kontingentiem ir atļauts izmantot viņu pašu personisko medicīnisko aprīkojumu (nelielos daudzumos).
 7. Nacionālie medicīnas kontingenti tiek izvērsti ar viņu pašu personisko aprīkojumu, aizsardzības iekārtām, NBC ekipējumu un ieročiem. Nīderlande nodrošina Latvijas Nacionālo medicīnas kontingentu ar ieročiem „GLOCK 17”.
 8. Nacionālajam medicīnas kontingentam ir atļauts lietot NL Role 2+ MTF aprīkojumu un transporta līdzekļus bez samaksas medicīniskā komandiera noteiktajā kārtībā.
 9. Valsts pienākums ir Nacionālā medicīnas kontingenta aizsardzība pirms misijas, t.i. vakcinācija un pretmalārijas pasākumi, atbilstoša militārā apmācība
 10. Nacionālo medicīnas kontingentu rotācija
 11. Beļģijas un Ungārijas Nacionālo medicīnas kontingentu rotācija ir valsts pienākums. Attiecīgi par to tiek informēti medicīniskais komandieris un Nīderlandes Aizsardzības ministrija.

 12. Nacionālā medicīnas kontingenta profesionālā darbība ir sastopama katrā gadījumā, oficiāli pasākumi, kas tiek veikti saskaņā ar šo Saprašanās memoranda, tiks veikti tādā pašā veidā.
 13. Nacionālā medicīnas kontingenta dalībnieki īsteno tikai tos pasākumus, kuru veikšanai tie ir pilnvaroti profesionālās darbības ietvaros, atbilstoši saviem nacionālajiem likumiem.

6. PANTS - VADĪBA, KONTROLE UN INFORMĀCIJAS POLITIKA.

1. Nacionālie medicīnas kontingenti veido dalībnieku ieguldījumu NL R2+MTF. Nacionālie medicīnas kontingenti paliek attiecīgo valsts varas iestāžu pilnīgā pakļautībā. Operacionālā kontrole pār Nacionālajiem medicīnas kontingentiem pieder ISAF komandierim, kā noteikts pilnvaru nodošanas attiecībās starp attiecīgajiem Dalībniekiem un kopīgo komandieri.

2.Nacionālā medicīnas personāla taktisko vadību īsteno medicīniskais komandieris.

3. Vietējais administratīvais atbalstu nacionālā medicīnas kontingenta personālam (ēdināšanu, izmitināšanu, medicīnisko aprūpi un transportēšanu) veic medicīniskais komandieris. Nacionālais medicīnas kontingents paliek pakļauts nacionālajiem nosacījumiem administratīvās vadīšanas plašākos aspektos (atalgojums un uzturnaudas, labklājība, apbalvojumi un godalgas).

4. Informācijas politika ir NL R+2 medicīniskā komandiera pienākums sadarbībā ar nacionālo medicīnas kontingentu komandieriem un atbilstoši nacionālajiem nosacījumiem un ISAF komandiera pavēlēm.

 

7.PANTS – JURISDIKCIJA UN DISCIPLĪNA

1. Dalībnieku personāls visos gadījumos un vienmēr pakļauts viņu attiecīgo nacionālo institūciju ekskluzīvajai jurisdikcijai attiecībā uz ikvienu kriminālu vai disciplināru pārkāpumu, kuru tas varētu izdarīt Afganistānas teritorijā, atbilstoši Militāri tehniskās vienošanās starp ISAF un Afganistānas Pagaidu administrācijas pielikuma 1.3.punktam (Vienošanās par Starptautisko drošības atbalsta spēku statusu).

2. Dalībnieku personāls ir atbrīvots no personiska aresta vai aizturēšanas saskaņā ar Militāri tehniskās vienošanās starp ISAF un Afganistānas Pagaidu administrācijas pielikuma 1.4.punktu (Vienošanās par Starptautisko drošības atbalsta spēku statusu).

3. Ikviena sūdzība, ka Nacionālā medicīnas kontingenta loceklis ir izdarījis kriminālo vai disciplināro pārkāpumu, tiek nodota medicīniskā komandiera un attiecīgā Nacionālā medicīnas kontingenta komandiera rīcībā. Ja tas iespējams misijas laikā, izmeklēšanu veic ieinteresētā nacionālā kontingenta militārā policija saskaņā ar Dalībnieku valsts attiecīgo kārtību, ja tā ir pieejama misijā. Pretējā gadījumā izmeklēšanu veic ISAF komandiera norīkotā militārā policija.

 

8.PANTS – PROFESIONĀLIE MEDICĪNISKIE NOSACĪJUMI

Kvalifikācija:

1. Dalībnieki iegulda attiecīgi kvalificētu un reģistrētu medicīnisko personālu NL 2+ MTF, atbilstoši Eiropas Savienības regulām un amata aprakstiem.

 

Apmācība:

2. Dalībnieki iegulda attiecīgi apmācītu personālu. Personāls apmāca vismaz pamata militārajās zināšanās un uz misiju orientējošās apmācībās, iekļaujot mīnu apzināšanu un Afganistānas kultūras aspektus.

Standarti:

3. MTF personāla medicīniskā funkcionēšana un pacientu ārstēšana balstās uz pastāvošajiem medicīniskajiem STANAGiem NATO/ PfP vadlīnijām. Papildus, kur tas realizējams, lai nodrošinātu aprūpes miera laika standartus un kopīgu darba vidi, Dalībnieki izstrādā un piemēro klīniskos protokolus.

Repatriācijas

4. Valsts pienākumos ietilpst medicīniskās repatriācijas ārpus operācijas zonas . Dalībnieki kopā ar vadošo valsti Vāciju var izstrādāt nosacījumus.

Klīniskā dokumentācija:

5. Klīniskās dokumentācijas juridiskais īpašnieks ir NL R2+MTF. Dokumentācija tiek uzturēta atbilstoši nacionālajām īpašuma tiesībām un kā to vietēji noteikuši Dalībnieki. Pēc pacienta izlaišanas, pacientam tiek nodota medicīnas speciālista vēstule ar medicīniska rakstura informāciju par ārstēšanu un diagnozi. Tikko kā pacienta aprūpe ir pabeigta, Dalībnieki, atbilstoši savas valsts pieredzei, saglabā dokumentāciju.

Medicīniskā konfidencialitāte:

6. Medicīniskā konfidencialitāte operācijas zonā tiek īstenota saskaņā ar ieinteresētā pacienta nacionālajiem likumiem un praksi. Vispār tas nozīmē, ka attiecības starp aprūpējošajiem ārstiem un viņu pacientu tiek paturētas noslēpumā. Klīniskā informācija tiek izpausta vienīgi citiem veselību aprūpējošajiem profesionālajiem ārstiem.

Detalizētas instrukcijas:

7. Detalizētas vadlīnijas un instrukcijas par NL R2+MTF atbalstu (ieskaitot informāciju par organizēšanu, personālu, aprīkojumu, ziņošanu) ietver attiecīgās operācijas zonas Standarta operāciju procedūras.

Rotācija:

8. Rotāciju veic sekojošā veidā:

a. Beļģijas Nacionālais medicīnas kontingents: ieguldījums tiek uzsākts 2003.gada 5.martā un izbeidzas 2003.gada augusta beigās. Beļģijas grupas rotācija notiek katra mēneša pēdējā dienā. Tā nepārklājas.

b. Latvijas Nacionālais medicīnas kontingents: ieguldījums tiek uzsākts 2003.gada 8.martā un izbeidzas 2003.gada augusta beigās. Bez rotācijas.

c. Ungārijas Nacionālais medicīnas kontingents: ieguldījums tiek uzsākts 2003.gada 8.martā un izbeidzas 2003.gada augustā. Personāla rotācija paredzēta atbilstoši nacionālajiem noteikumiem.

Uzraudzība:

9. NL 2+MTF uzraudzība sastāv no 3 elementiem:

a. Stratēģiskais uzraudzības līmenis: Uzraudzības stratēģisko līmeni nodrošina Dalībnieku Aizsardzības ministrijas.

b. Operacionālais uzraudzības līmenis. Uzraudzības operacionālais līmenis nodarbojas ar NL R2+MTF medicīnisko iespēju virzieniem operāciju zonas ietvaros un ISAF komandiera vārdā ir nodots operācijas zonas ķirurga atbildībā.

c. Taktiskais uzraudzības līmenis. Taktiskā uzraudzība nodarbojas ar jautājumiem attiecībā uz NL R2+MTF darbībām. Tās mērķis ir noteikt tendences un gadījumus, kurus var izmantot mācības gūšanai, lai uzlabotu kārtību, pakalpojumus un rezultātus. Nacionālo medicīnas kontingentu komandieri ir iesaistīti visos taktiskā uzraudzības līmeņa jautājumos.

 

 

 

9. PANTS- APGĀDE UN CITĀDS ATBALSTS

1. Vadošā valsts nodrošina apgādes atbalstu, piegādi un pakalpojumus, atbilstoši finanšu nosacījumiem, kas noteikti ISAF III daudznacionālajā Saprašanās memorandā. Atbalstu nodrošina tādā pat veidā un tādos pat standartos, kā tie nodrošināti priekš vadošo valstu spēkiem.

2. Katrs Dalībnieks paliek atbildīgs par aprīkojuma, ko tas ir nodrošinājis NL R2+MTF, uzturēšanu un, ja nepieciešams, nomaiņu.

 

10.PANTS- FINANSES

Dalībnieki individuāli ir atbildīgi par šādiem maksājumiem:

a. par viņu spēku, ieskaitot civilās sastāvdaļas, visām algām un uzturnaudām;

b. visām izmaksām, kas radušās no viņu spēku izvēršanas uz un no NL 2+MTF.

2. Atbalsta, piegādes un pakalpojumu nodošana starp Dalībniekiem tiek veikta standarta pasūtījuma/ saņemšanas formas veidos, kā tas noteikts STANAG 2034, un attiecas uz šo Saprašanās memorandu.

3. Ja vien šajā Saprašanās memorandā nav noteikts citur, maksājumi par atbalstu, piegādi un pakalpojumiem, kas sniegti šī Saprašanās memoranda nolūkos, tiek veikti skaidrā naudā valūtā, kuru noteicis piegādātājs Dalībnieks („atmaksājamo izdevumu kārtošana”), vai „aizstājot ar līdzīgu atmaksas izdevumu kārtošanu”, vai veicot „vienādas vērtības apmaiņas darījumu”. Attiecīgi pieprasītājs Dalībnieks maksā piegādātājam Dalībniekam, atbilstoši zemāk norādītajiem a., b., vai c. apakšpunktiem.

a. Atmaksājamo izdevumu kārtošana. Piegādātājs Dalībnieks iesniedz rēķinus pieprasītājam Dalībniekam pēc apgādes atbalsta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vai izpildes. Katrs Dalībnieks saglabā visu darījumu dokumentāciju, un pieprasītājs Dalībnieks maksā nenokārtos maksājumus 60 dienu laikā no rēķina saņemšanas. Nosakot atmaksājamo izdevumu lielumu, Dalībnieki vienojas par sekojošiem principiem:

 

  1. Piegādātājs un pieprasītājs Dalībnieki par cenu vienojas jau iepriekš.
  2. Tad, kad rēķini ir apmaksāti, neviens no Dalībniekiem neiegūst vai nepatur nekādu peļņu, kas iegūta no izmaksu kārtošanas. Šis nosacījums attiecas uz katru rēķinu par izmaksu kārtošanu kopumā vairāk nekā uz individuālo izmaksu kārtošanu.
  3. Specifiskos iegādes, kuru veicis piegādātājs Dalībnieks priekš pieprasītāja Dalībnieka, gadījumā cena nav neizdevīgāka par cenu, kas noteikta piegādātāja Dalībnieka bruņotajiem spēkiem par identiskiem priekšmetiem vai pakalpojumiem. Nosakot cenu, var ņemt vērā atšķirības, kas radušās piegādes plānu, piegādes vietu un citu līdzīgu apstākļu dēļ.
  4. Gadījumā, kad nodošana notiek no piegādātāja Dalībnieka paša resursiem, tas Dalībnieks nosaka tādu pašu cenu kā apgādes atbalsta, piegādes un pakalpojumu cenu priekš saviem spēkiem.

 

 1. Aizstāšana ar līdzīgu izdevumu kārtošana. Dalībnieki saglabā visu izdevumu kārtošanas dokumentāciju, un pieprasītājs Dalībnieks nodrošina piegādātāju Dalībnieku ar apgādes atbalstu, piegādi vai pakalpojumiem, kas ir identiski vai būtībā identiski apgādes atbalstam, piegādei vai pakalpojumiem, kuru veicis vai izpildījis piegādātājs Dalībnieks, un kas apmierina piegādātāju Dalībnieku. Ja pieprasītājs Dalībnieks neaizvieto ar to pašu aizvietošanas grafika nosacītajā termiņā vai laikā, kad ir spēkā oriģinālā izdevumu kārtošana, kuras laika robežas nepārsniedz sešus (6) mēnešus no oriģinālās izdevumu kārtošanas noteiktās dienas, izdevumu kārtošana tiek uzskatīta par atmaksājamo izdevumu kārtošanu, kas noteikta augstāk minētajā a. apakšpunktā, izņemot, ja cena tiek noteikta, balstoties uz noteikto aizstāšanas ar līdzīgu izdevumu kārtošanas datumu.

 

c. Vienādas vērtības apmaiņas darījuma kārtošana. Termins „vienāda vērtība” nozīmē apgādes atbalstu, piegādi un pakalpojumus, kas noteikti naudas izteiksmē, izmantojot reālās vai izmaksu kārtošanas laikā spēkā esošās tāmes cenas. Katrs Dalībnieks saglabā visu izmaksu kārtošanas dokumentāciju, un pieprasītājs Dalībnieks maksā piegādātājam Dalībniekam, nododot piegādātājam Dalībniekam apgādes atbalstu vai pakalpojumus, kas ir vienādā vērtībā ar tiem, kurus veicis vai izpildījis piegādātājs Dalībnieks un kuri piegādātājam Dalībniekam ir apmierinoši. Ja pieprasītājs Dalībnieks vienādas vērtības apmaiņu neveic apmaiņas grafika noteiktajā laikā vai laikā, kad ir spēkā oriģinālā izdevumu kārtošana, kuras laika robežas nepārsniedz sešus (6) mēnešus no oriģinālās izdevumu kārtošanas noteiktās dienas, izdevumu kārtošana tiek uzskatīta par atmaksājamo izdevumu kārtošanu, kas noteikta 8.panta 3a. apakšpunktā, izņemot, ja cena tiek noteikta, balstoties uz noteikto aizstāšanas ar vienādas vērtības apmaiņas darījuma kārtošanas datumu.

4. Pieprasītājs Dalībnieks pārbauda un piekrīt visām izmaksām, kuras uzrādījis piegādātājs Dalībnieks attiecībā uz nodrošināto apgādes atbalstu, piegādi un pakalpojumiem. Abi Dalībnieki izmaksu piedziņas nolūkos saglabā dokumentāciju par šādu apgādes atbalstu, piegādi un pakalpojumiem.

5. Piegādātāja Dalībnieka rēķina piestādīšanas institūcija ik ceturksni nosūta rēķinu ar aizpildītu standarta pasūtījuma/ saņemšanas formu, kā tas noteikts STANAG 2034 , ja piemērojams, ar attiecīgajiem ieņēmuma dokumentiem pieprasītāja Dalībnieka ieceltajai finanšu aģentūrai. Rēķinu apmaksāšanas valūta ir noteikta šī panta 3.punktā, un rēķins dod norādes abējādi: uz šo Saprašanās memorandu un uz ikvienu piemērojamu pieprasījuma dokumenta numuru. Nenokārtie maksājumi tiek saņemti un apmaksāti 60 dienu laikā no rēķina saņemšanas brīža.

6. Dalībnieki viens otram īpaša lūguma gadījumā piešķir pieeju dokumentācijai un pietiekamai informācijai, lai tur, kur noderīgi, pārbaudītu, ka atbilstošie cenu noteikšanas principi ir ievēroti un cenas neiekļauj atsauktās vai izslēgtās izmaksas.

7. Aprīkojuma priekšmetu pagaidu lietošanu notiek saskaņā ar rakstisku pagaidu lietošanas vienošanos. Izmaksas par ikvienu piegādātāja Dalībnieka paveikto sagatavošanas darbu, lai piemērotu materiālu pieprasītāja Dalībnieka prasībām, tiek noteiktas pagaidu lietošanas vienošanā. Piegādātājs Dalībnieks var arī panākt pieauguma izmaksu atlīdzināšanu par papildus izmaksas, kas radušās, kad pagaidu lietošana ir izraisījusi transporta līdzekļa vai aprīkojuma bojāšanu ārpus pieņemamā, kas uzskatāms par godīgu lietošanu un noplīšanu vai, kas notikusi transporta līdzekļa vai aprīkojuma bezatbildīgas vai nolaidīgas nepareizas lietošanas rezultātā. Šīs pieauguma izmaksas var iekļaut visas saprātīgās izmaksas, kas tērētas, lai atjaunotu transporta līdzekli vai aprīkojumu tādā veidā, kādā tas bijis pagaidu lietošanas perioda sākumā.

8. Kad galīgā cena pirms pasūtījuma nav noteikta, pasūtījums izklāsta pieprasītāja Dalībnieka atbildības maksimālo ierobežojumu, kas pasūta apgādes atbalstu, piegādi un pakalpojumus, kamēr notiek sarunas par galējo cenu. Dalībnieki nekavējoties uzsāk sarunas , lai vienotos par galējo cenu, kas zināmu apstākļu dēļ pārsniegt sākotnējo atbildības ierobežojumu. Pieauguma attaisnojošā nasta paliek tam Dalībniekam, kurš pieprasa maksimuma pārsniegšanu. Gadījumā, ja attiecīgajām Dalībnieka varas iestādēm ir grūtības ar konsultācijām par galīgo cenu, tās var apsvērt aizstāšanu ar līdzīgu izdevumu kārtošanu.

9 Neviens no šī Saprašanās memoranda nosacījumiem nekalpo par pamatu apgādes atbalsta, piegādes vai pakalpojumu maksas palielināšanai, ja šāds apgādes atbalsts, piegāde un pakalpojumi, atbilstoši cita Saprašanās memoranda vai līguma nosacījumiem, ir pieejami bez maksas vai par mazāku maksu.

10. Pieprasītājs Dalībnieks nenodod tālāk citai nācijai vai organizācijai ne uz laiku, ne arī pastāvīgi apgādes atbalstu, piegādi vai pakalpojumus bez piegādātāja Dalībnieka atbilstošo varas iestāžu rakstiskas piekrišanas.

 

11.PANTS- PRASĪBAS

1. Prasības tiek risinātas saskaņā ar Daudzpusējā Saprašanās memoranda ISAF III 15.pantu un Militāri tehniskās vienošanās A pielikuma 3.pantu.

 

12.PANTS - DROŠĪBA

1. Visa klasificētā informācija un materiāli, ar kuriem apmainījušies vai kas radīti attiecībā uz šo Saprašanās memorandu, tiek izmantoti, nodoti, uzglabāti , turēti un aizsargāti saskaņā ar Dalībnieku piemērojamajiem nacionālajiem drošības likumiem un noteikumiem tādā pakāpē, ka viņi nodrošina ne mazāk stingru aizsardzības līmeni par to, kas noteikts NATO klasificētajai informācijai, kā tas sīki izklāstīts dokumentā C-M 2002 (49), "Drošība Ziemeļatlantijas līguma organizācijas ietvaros ".

2. Klasificētā informācija tiek nodota tikai pa valdības uz valdību kanāliem vai pa kanāliem, kurus noteikušas Dalībnieku noteiktās drošības iestādes. Šādai informācijai tiek piešķirts izcelsmes valsts klasifikācijas līmenis.

3. Katrs Dalībnieks visus tam pieejamos likumīgos pasākumus, lai garantētu, ka informācija, kas piegādāta un radīta saskaņā ar šo Saprašanās memorandu, ir aizsargāta no turpmākas izpaušanas bez otra Dalībnieka piekrišanas šādai izpaušanai. Attiecīgi katrs Dalībnieks nodrošina, ka:

a) saņēmēji neizplata klasificēto informāciju nevienai trešās valsts nacionāl ai organizācijai vai citai institūcijai bez izcelsmes Dalībnieka iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

b) saņēmēji neizmanto klasificēto informāciju nekam citam, izņemot mērķiem, kas noteikti šajā Saprašanās memorandā.

d) saņēmējs izpilda ikvienu informācijas, kas tiek sagādāta šī Saprašanās memoranda ietvaros, izplatīšanas un pieejamības ierobežojumu.

 

4. Dalībnieki izmeklē ikvienu gadījumu, kurā ir zināms vai kur ir pamats aizdomām, ka saskaņā ar šo Saprašanās memorandu radusies vai nodotā klasificētā informācija ir pazaudēta vai izpausta nesankcionētām personām. Kur iespējams, katrs Dalībnieks veic disciplināras darbības pret tiem, kuri ir atbildīgi par nozaudēšanu vai izpaušanu. Katrs Dalībnieks nekavējoties un pilnībā informē pārējos Dalībniekus par ikviena šāda notikuma detaļām un par izmeklēšanas gala rezultātiem, un par darbībām, kas veiktas, lai novērstu atkārtošanos.

5. Viss apmeklējošais personāls izpilda uzņēmējas valsts drošības noteikumus. Pret ikvienu informāciju, kas izpausta vai padarīta pieejama apmeklētājiem, izturas tā, it kā tā būtu piegādāta Dalībniekam, kas sponsorējis apmeklētāju personālu, un tā ir pakļauta šī Saprašanās memoranda nosacījumiem.

6. Nacionālā medicīnas kontingenta komandierim ir NATO/PfP drošības atļauja -"Slepeni", pārējam Nacionālās medicīnas kontingenta personālam ir NATO/PfP drošības atļauja- "ierobežota pieejamība".

13. PANTS – KOORDINĒŠANA

Daudznacionālā Medicīniskā vadības grupa (MMSG), kurā ietilpst visu Dalībnieku pārstāvējis, tiekas pēc ikviena Dalībnieka iniciatīvas, lai izveidotu šī Saprašanās memoranda papildus nepieciešamos nosacījumus un koordinētu, novērotu un novērtētu to darbības nosacījumu efektivitāti.

 

14. PANTS - DOMSTARPĪBAS

Jebkuras domstarpības attiecībā uz šī Saprašanās memoranda interpretāciju vai piemērošanu tie risinātas starp Dalībniekiem pēc iespējas zemākā līmenī, un netiek nodotas izšķiršanai nevienai trešās puses nacionālajai tiesai vai starptautiskajam tribunālam.

 

15. PANTS - JAUNU DALĪBNIEKU UZŅEMŠANA

Dalībnieki atzīst, ka citas valstis var vēlēties pievienoties šim Saprašanās memorandam. Tām tiks ļauts to darīt tikai ar vadošās valsts piekrišanu, un, ja tās pilnībā pieņem Saprašanās memoranda noteikumus.

 

16. PANTS – DARBĪBAS LAIKS UN IZBEIGŠANA

1. Šīs Saprašanās Memorands stājas dienā, kad to parakstījis pēdējais Dalībnieks un ir retrospektīvs no 2003.gada 24.februāra.

2. Šo Saprašanās memorandu var izbeigt jebkurā laikā pēc visu dalībnieku piekrišanas. Ikviens Dalībnieks var izstāties no Saprašanās memoranda, par to 21 dienu iepriekš rakstiski informējot pārējos Dalībniekus.

3. Izstāšanās vai izbeigšanas gadījumā:

a. 10.panta (Finanses) un 11.panta (Prasības) nosacījumi paliek spēkā līdz visi nenokārtotie maksājumi un prasības ir galīgi nokārtotas; un

b. 12.panta (Drošība) noteikumi paliek spēkā līdz visa informācija un materiāli ir vai nu atdoti atpakaļ izcelsmes Dalībniekam, vai iznīcināti. Dalībnieki konsultējas viens otru par ikviena nacionālā plāna gatavošanu, kurš var ietekmēt Dalībnieku spēku izvēršanu NL R 2+ MTF.

 

17.PANTS- GROZĪŠANA

Pēc Dalībnieku savstarpējas piekrišanas, šis Saprašanās memorandā var tikt rakstiski grozīts jebkurā laikā. Grozījumi stājas spēkā pēc paziņojumu vai vēstuļu apmaiņas un tiek sekojoši numurēti.

Turpmākais norāda vienošanos, kas panākta Dalībnieku starpā, par šeit minētajiem jautājumiem.

 

Parakstīts četrpusīgi angļu valodā.

 

 

Nīderlandes karalistes aizsardzības ministra vārdā

Bruņoto spēku galvenais ķirurgs, gaisa komodors A.J. van Leusden

 

 

 

Beļģijas Karalistes aizsardzības ministra vārdā

Medicīnas sastāva komandieris Majors Gen R. van hoof

Datums

 

Datums

 

_______________________

Paraksts

 

____________________________

Paraksts

Ungārijas Republikas aizsardzības ministra vārdā

Ungārijas aizsardzības spēku Apvienotā operāciju centra virspavēlniecības komandējošais ģenerālis,

Brigādes Ģenerālis Dr. Janos Izsazegi

 

 

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrs

Ģirts Valdis Kristovskis

 

 

Datums

 

Datums

____________________

Paraksts

________________________

Paraksts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

Ģ.V.Kristovskis

E.Rinkēvičs

S.Araslanova

I.Rate

S.Zaharova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.10.2003. 15:33

3216

S.Zaharova ; tālr. 7335243

Signe.Zaharova@mod.gov.lv

 

 

 

 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

 

BETWEEN

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF LATVIA

THE MINISTER OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF BELGIUM

THE MINISTER OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF HUNGARY

AND

THE MINISTER OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS

REGARDING

THE FORMATION AND SUSTAINMENT OF THE

NETHERLANDS MEDICAL SURGICAL TREATMENT FACILITY

AT KABUL INTERNATIONAL AIRPORT IN AFGHANISTAN

IN THE INTERNATIONAL SECURITY ASSISTANCE FORCE III

 

 

INTRODUCTION

The Minister of Defence of the Kingdom of the Netherlands, the Minister of Defence of the Kingdom of Belgium, the Minister of Defence of the Republic of Hungary and the Ministry of Defence of the Republic of Latvia hereafter jointly referred to as “the Participants”:

HAVING REGARD to the opportunities for their Armed Forces to conduct combined military operations in the same theatre of operations in International Security Assistance Force (ISAF III);

IN RECOGNITION of the fact that it is in the Participants’ interest to pursue achievable efficiencies of scarce and expensive military medical resources and in particular avoidance of duplication of medical effort in the theatre of operations;

IN CONSIDERATION of the potential additional opportunities through multinational provision of medical support, in the field of medical doctrine and training, exchange of medical knowledge, and multilateral support of military medical facilities with medical personnel;

IN RECOGNITION that the Netherlands will act as lead nation for the purposes of co-ordination and procurement of all logistic supplies, support and/or services (LSSS) and equipment for the Netherlands Medical Surgical Treatment Facility (NL Role 2+ MTF);

IN RECOGNITION that the MOU concerning command arrangements and related matters in the International Security Assistance Force (ISAF) Afghanistan, hereafter called as Multilateral MOU ISAF III between de Lead Nations Germany and the Netherlands and other Troop Contributing Nations (TCN) will apply to this MOU.

AND DESIRING to formalise arrangements as discussed during the medical planning conferences with the Participants;

HAVE REACHED the following understandings:

 

 

SECTION 1 - PURPOSE

The purpose of this Memorandum of Understanding (MOU) is to set out the arrangements for the provision of the NL Role 2+ MTF at Kabul International Airport (KIA).

 

SECTION 2 - SCOPE

This MOU outlines the definitions, command and control, medical considerations, logistics and other support, training, claims, security and other general principles concerning the responsibilities of the Participants regarding the relevant procedures, sustainability and manning of the NL R 2+ MTF. Participation in humanitarian assistance by medical treatment of the local civilian population and refugees in the area of operations will also be a subject of this Arrangement.

SECTION 3 - DEFINITIONS

1. For the purposes of this MOU the following definitions will apply:

  1. Medical Commander (MC). The Commanding Officer of the NL R 2+ MTF.

b. National Medical Contingent (NMC). A generic term for those personnel from one of the Participants whilst assigned to the NL R 2+ MTF, to include all nursing, administrative and support staff as well as members of Specialist Teams.

  1. Commander NMC. The Senior Officer in a NMC entitled to exercise military command of the contingent.

d. National Senior Medical Officer (…-SMO). The Senior Medical Officer for each Participant as appointed by each Participant’s National Contingent Commander.

 

 

 

 

SECTION 4 - BASIC PRINCIPLES AND MISSION OF THE NL ROLE 2+ MTF

 1. Basic principles
  1. The Netherlands and Germany take the lead nation function of ISAF III for the duration of six months, starting in February and ending in August 2003.
  2. The mission will be executed in accordance with the mandate of the UN under chapter VII of the UN Charter.
  3. Humanitarian assistance to the local population must be limited to life-saving measures and restoring fitness for evacuation to civilian medical facilities unless non-emergency medical aid is co-ordinated by CIMIC staff and approved by COMISAF.
  4. The official language in the NL Role 2+ MTF is English.

 2. Mission
  1. The NL Role 2+ MTF will provide role 2+ medical treatment, including Casualty Staging Unit functions, surgical capability at KIA for ISAF and the role 1 capability for units or individual ISAF-soldiers without their own role 1. The NL MTF will provide medical crash crew to perform platform duties to support the German Air Force at KIA.
  2. The NL MTF will provide the Medical Commander, emergency resuscitation, 1 Operating Theatre, 2 Intensive Care Units, a 10 bed nursing ward, radiology, sterilisation, laboratory, 2 ambulances and command & control.
  3. The NL MTF needs to be supported externally by other units with blood support, medical supply, engineer support and Combat Service Support.

SECTION 5 - NATIONAL MEDICAL CONTINGENTS (NMCs)

 1. The compounding of the NMC during the whole duration ISAF III will be:
  1. NMC Belgium: one anaesthetist, one (general or orthopaedic) surgeon, one Intensive Care doctor (“geneesheer-urgentist”) and one Intensive Care nurse(“verpleegkundige urgentist”),
  2. NMC Hungary: two registered nurses (general nurse)
  3. NMC Latvia: two mobile medical teams, consisting of two Intensive Care Doctors, four Intensive Care nurses and 2 drivers/ paramedics.

 2. Availability of NMCs:
  NMCs are available for ISAF III in particular the NL Role 2+ MTF at KIA for the whole duration till the end of August 2003. Extension of the duration, if necessary, has to be formally requested to the Participants.
 3. Deployment of NMCs
  1. The deployment of the NMC to the ISAF AOR is a national responsibility.
  2. The NMC of Belgium will deploy by own arrangements to KIA. The NMC will be opcon MC from 05 March 2003 onwards.
  3. The NMC of Hungary will deploy by own arrangements to KIA through Germany. The NMC will be opcon MC from 08 March 2003 onwards.
  4. The NMC of Latvia will deploy by own arrangements to 400 Medical Battalion in Ermelo, the Netherlands on 24 February 2003. The Netherlands is responsible for the deployment of the Latvian NMC from Ermelo to Afghanistan.
  5. NMCs are allowed to take their own personal medical equipment (in small numbers).
  6. NMCs will deploy with their own personal equipment, protection gear, NBC equipment, and weapons. The Latvian NMC will be provided with weapon GLOCK 17 by The Netherlands.
  7. NMCs are allowed to use the equipment and vehicles of the NL Role 2+ MTF, free of charge, on orders of the MC.
  8. The protection of NMC prior to the mission, e.g. vaccinations and anti-malaria measures, proper military training is a national responsibility.
  9. Rotation of NMC
   The rotation of the Belgium and Hungarian NMC is a national responsibility. MC and NL MOD will be informed accordingly.
  10. Professional activity of the NMC“s will be in every case, official activity carried out in connection with the present MOU, and will be regarded as such.
  11. Members of the NMC“s will only carry out those activities, for which –according to their national law- they are authorised within the frame of their professional activity.

 

SECTION 6 - COMMAND, CONTROL AND INFORMATION POLICY

1. The NMCs form the Participants' contribution to the NL R 2+ MTF. Full Command of NMCs remains with national authorities. Operational Control of the NMCs resides with COMISAF as stipulated in the Transfer of Authority relationship between the respective Participants and Joint Commander.

2. Tactical Command of NMC personnel will be executed by the MC.

3. Local Administrative support of NMC personnel (for feeding, accommodation, medical care and transportation) will be exercised by the MC. NMCs will remain under national arrangements for wider aspects of administrative command (pay and allowances, welfare, honours and awards).

4. Information policy is a responsibility of the NL R 2+ MTF’s MC in co-ordination with the NMC(s)’ commander(s) and in accordance with national regulations and orders of COMISAF.

 

SECTION 7 - JURISDICTION AND DISCIPLINE

1. The personnel of the Participants will under all circumstances and at all times be subject to exclusive jurisdiction of their respective national elements in respect of any criminal or disciplinary offences which may be committed by them on the territory of Afghanistan in accordance with Section 1.3 of Annex A (Arrangements Regarding the Status of the International Security Assistance Force) of the Military Technical Agreement between ISAF and the Interim Administration of Afghanistan.

2. The personnel of the Participants will be immune from personal arrest or detention in accordance with Section 1.4 of Annex A (Arrangements Regarding the Status of the International Security Assistance Force) of the Military Technical Agreement between ISAF and the Interim Administration of Afghanistan.

3. Any allegation that a member of a NMC has committed a criminal or disciplinary offence will be brought to the attention of the MC and the appropriate Commander NMC. Investigations will be carried out by the military police of the national contingent concerned in accordance with the relevant national procedures of the Participants, if available in the mission. Otherwise investigations will be carried out by the military police assigned to COMISAF.

 

SECTION 8 - PROFESSIONAL MEDICAL CONSIDERATIONS

Qualifications

1. The Participants will contribute with appropriate qualified and registered medical personnel to the NL R 2+ MTF according to EU regulations and the job descriptions.

Training

 1. The Participants will contribute with appropriate trained personnel. The personnel will be trained in at least basic military skills and a mission orientated training including mine awareness and cultural aspects of Afghanistan.

Standards

3. Medical functioning and treatment of patients by MTF staff will be underpinned by extant medical STANAGS and NATO/PfP guidance. Additionally, to ensure appropriate peacetime standards of care, where practicable, and to provide a common working environment, clinical protocols will be developed by the Participants and will be applied. The methods of medical treatment should relate to good medical practice and be acceptable to all Participants.

Repatriation

4. Medical repatriation out of theatre remains a national responsibility. Arrangements can be made by the Participants with the Lead Nation Germany (SanitätsFührungsKommando BONN).

Clinical Records

5. The legal holder of clinical records will be NL R 2+ MTF. Records will be maintained in format according to national ownership and as locally determined by the Participants. After discharge of the patient from the MTF a letter of the medical specialist with medical information on treatment and diagnosis will be handed to the patient. Once the patient care episode has been completed, the Participants in accordance with national practice will retain records.

Medical Confidentiality

6. Medical confidentiality will be maintained in theatre in accordance with the national law and practice of the patient concerned. In general this means the relationship between treating clinicians and their patient will remain one of confidence. Clinical information will be shared only with other treating health professionals.

Detailed Instructions

 1. Detailed guidance and instructions regarding the NL R 2+ MTF support (including information on organisation, personnel, equipment, reporting ) will be contained in the relevant theatre Standard Operating Procedures.
 2. Rotations

 3. Rotations will be executed as follows:
 1. Belgium NMC: contribution starts on March 5, 2003 and ends by the end of August 2003. Rotations of the Belgium team are to be done every last day of the month. There will be no overlap.
 2. Latvian NMC: contribution starts on February 21, 2003 and ends by the end of August 2003. No Rotations.
 3. Hungarian NMC: contribution starts on March 8, 2003 and ends by the end of August 2003. Rotations of personnel will be scheduled in accordance with national regulations.

Oversight

 1. There will be 3 components to the oversight of the NL R 2+ MTF:
  1. Strategic Level Oversight. Strategic level oversight will be provided by the Ministries of Defence of the Participants.
  2. Operational Level Oversight. Operational level oversight deals with the way NL R 2+ MTF medical capability is delivered within the formation AO and is the responsibility of the Theatre Surgeon on behalf of ComISAF.
  3. Tactical Level Oversight. Tactical oversight deals with issues concerning activity within the NL R 2+ MTF. Its aim is to identify trends and episodes that can be used to learn lessons that improve procedures, services and outcomes. Commanders of NMC’s should be involved in all tactical level oversight issues.

SECTION 9 - LOGISTIC AND OTHER SUPPORT

1. The Lead Nation will provide logistic support, supplies and services under the Financial Arrangements, detailed in the Multilateral MOU ISAF III. Support will be provided on the same basis and to the same standards as that provided for the lead nation forces.

2. Each Participant will remain responsible for maintenance and, if necessary, replacement of equipment which it provides for the NL R 2+ MTF.

 

SECTION 10 - FINANCE

1. Participants will be individually responsible for payment of:

  1. All pay and allowances for their forces, including the civilian component;
  2. All costs arising from the deployment of their forces to and from the NL R 2+ MTF.

2. The transfer of support, supplies and services between the Participants will be accomplished by means of a Standard Order/Receipt Form as identified in STANAG 2034 and will contain a reference to this MOU.

3. Unless specified elsewhere in this MOU, payment for support, supplies or services provided for the purposes of this MOU will be either in cash in the currency specified by the Supplying Participant (a "reimbursable transaction"); or through a “replacement in kind transaction"; or an “ exchange of equal value” transaction. Accordingly, the Requesting Participant will pay the Supplying Participant in accordance with sub-paragraphs a, b or c below.

a. Reimbursable Transaction. The Supplying Participant will submit invoices to the Requesting Participant after delivery or performance of the logistic support, supplies or services. Each Participant will maintain records of all transactions, and the Requesting Participant will pay outstanding balances within 60 days of receipt of invoices. In pricing a reimbursable transaction, the Participants consent to the following principles:

i. The Supplying and Requesting Participants will negotiate a price in advance.

ii. At the time accounts are settled, neither Participant will make or retain any profit resulting from the transactions being settled. This provision applies to the total of transactions being settled on each invoice rather than to individual transactions.

iii. In the case of a specific acquisition made by a Supplying Participant for a Requesting Participant, the price will be no less favourable than the price charged to the armed forces of the Supplying Participant for identical items or services. The price charged may take into account differentials due to delivery schedules, points of delivery, and other similar considerations.

iv. In the case of transfer from the Supplying Participant's own resources, that Participant will charge the same price as it charges its own forces for logistic support, supplies and services.

b. Replacement in Kind Transaction. The Participants will maintain records of all transactions, and the Requesting Participant will provide the Supplying Participant logistic support, supplies or services that are identical or substantially identical to the logistic support, supplies or services delivered or performed by the Supplying Participant and which are satisfactory to the Supplying Participant. If the Requesting Participant does not replace in kind within the terms of a replacement schedule consented to or in effect at the time of the original transaction, which time frames may not exceed six (6) months from the date of the original transaction, the transaction will be deemed a reimbursable transaction, governed by sub-paragraph a. above, except that the price will be established based upon the date the replacement in kind was to take place.

c. Exchange for Equal Value Transaction. The term "equal value" means logistic support, supplies or services defined in monetary terms using actual or estimated prices in effect at the time a transaction is approved. Each Participant will maintain records of all transactions, and the Requesting Participant will pay the Supplying Participant by transferring to the Supplying Participant logistic support supplies or services that are equal in value to that delivered or performed by the Supplying Participant and which are satisfactory to the Supplying Participant. If the Receiving Participant does not exchange for equal value within the terms of an exchange schedule, consented to or in effect at the time of the original transaction, which time frames may not exceed six (6) months from the date of the original transaction, the transaction will be deemed a reimbursable transaction, governed by Section 8 Sub-Paragraph 3 a above, except that the price will be established based on the date the exchange for equal value was to take place.

4. The Requesting Participant will verify and approve all costs incurred by the Supplying Participant in respect of logistic support, supplies and services provided. A record of all such support, supplies and services will be maintained by both Participants for the purpose of cost recovery.

5. The Supplying Participant's billing authority will forward, quarterly, an invoice with a completed Standard Order/Receipt Form as identified in STANAG 2034 with supporting receipt documents, if applicable, to the Requesting Participant's designated financial agency. Billing currency will be as specified in paragraph 3 of this Section and the invoice will reference both this MOU and any applicable ordering reference number. Outstanding balances are due and payable 60 days after receipt of the invoice.

6. The Participants will grant each other, upon specific request, access to records and information sufficient to verify, where applicable, that reciprocal pricing principles have been followed and prices do not include waived or excluded costs.

7. The temporary use of items of equipment will be in accordance with a written temporary use arrangement. The c osts of any preparatory work performed by the Supplying Participant to adapt the material to the requirements of the Requesting Participant will be specified in the temporary use arrangement. The Supplying Participant may also recover incremental costs for additional expenses incurred when any temporary use results in damage to the vehicle or equipment beyond that reasonably expected as fair wear and tear, or resulting from the reckless or negligent misuse of the vehicle or equipment. These incremental costs can include all reasonable costs expended to restore the vehicle or equipment to the state in which it existed at the commencement of the temporary use period.

8. When a definitive price is not established in advance of the order, the order will set forth a maximum limitation of liability for the Requesting Participant who will be ordering the logistic support, supplies or service, pending negotiation of a final price. The Participants will promptly enter into negotiations to establish a final price, which may under certain circumstances exceed the initial maximum limitation of liability. The burden of justifying the increase will rest with the Participant seeking to exceed the maximum. In the event, that the relevant authorities of the Participants have difficulty in negotiating a final price, they may consider replacement in kind.

9. No provision in this MOU will serve as a basis for an increased charge for logistic support, supplies or services if such logistic support, supplies or services would be available without charge, or for a lesser charge, under the terms of another MOU or Arrangement.

10. The Requesting Participant will not re-transfer logistic support, supplies or services, either temporarily or permanently to another nation or organisation without the written consent of the relevant authorities of the Supplying Participant.

 

SECTION 11 – CLAIMS

1. Claims will be dealt with in accordance with Section 15 of the Multilateral Mou ISAF III and Annex A, Section 3 of the MTA.

 

SECTION 12 - SECURITY

1. All classified information and material exchanged or generated in connection with this MOU will be used, transmitted, stored, handled and safeguarded in accordance with the Participants’ applicable national security laws and regulations, to the extent that they provide a degree of protection no less stringent than that provided for NATO classified information as detailed in the document C-M 2002(49), “Security Within the North Atlantic Treaty Organisation”.

2. Classified information will be transferred only through Government-to-Government channels or through channels approved by the Designated Security Authorities of the Participants. Such information will bear the level of classification and country of origin.

3. Each Participant will take all lawful steps available to it to ensure that information provided or generated pursuant to this MOU is protected from further disclosure without the other Participants' consent to such disclosure. Accordingly, each Participant will ensure that:

a) The recipients will not release the classified information to any national organisation or other entity of a third party without the prior written consent of the originating Participant.

b) The recipients will not use the classified information for other than the purposes provided for in this MOU.

c) The recipient will comply with any distribution and access restrictions on information that is provided under this MOU.

4. The Participants will investigate all cases in which it is known, or where there are grounds for suspecting, that classified information provided or generated pursuant to this MOU has been lost or disclosed to unauthorised persons. Where appropriate, each Participant will take disciplinary action against those responsible for loss or disclosure. Each Participant will also promptly and fully inform the other Participants of the details of any such occurrences, and of the final results of the investigation and of the action taken to preclude recurrences.

5. All visiting personnel will comply with the security regulations of the host nation. Any information disclosed or made available to visitors will be treated as if supplied to the Participant sponsoring the visiting personnel and will be subject to the provisions of this MOU.

6. The Commander of the NMC must have a security clearance NATO/PfP Secret, other personnel of a NMC must have a security clearance NATO/PfP Restricted.

SECTION 13 - CO-ORDINATION

A Multinational Medical Steering Group (MMSG) comprising representatives of all Participants will meet, on initiative of any of the Participants to develop the additional arrangements required for this MOU and to co-ordinate, monitor and evaluate the effectiveness of the arrangements for its operation.

 

SECTION 14 - DISPUTES

Any dispute regarding the interpretation or application of this MOU will be resolved between the Participants at the lowest possible level and will not be referred to any national or international tribunal or third party for settlement.

 

 

 

 

SECTION 15 – ADMISSION OF NEW PARTICIPANTS

The Participants recognise that other nations may wish to join the MOU. They will be permitted to do so only with the consent of the lead nation and if they fully accept the provisions of the MOU.

 

SECTION 16 - DURATION AND TERMINATION

1. This MOU will come into effect upon the day of the last signature by the Participants and will be retro-active from 24 February 2003.

2. This MOU may be terminated at any time by mutual consent of all the Participants. Any Participant may withdraw from the MOU by providing 21 days written notification to the other Participants.

3. In the event of withdrawal or termination:

a. the provisions of Section 10 (Finance) and Section 11 (Claims) will remain in effect until all outstanding payments and claims are finally settled; and

b. the provisions of Section 12 (Security) will remain in effect until all such information and material is either returned to the originating Participant or destroyed. Participants will consult each other over the preparation of any national plans that may have an impact on the deployment of the Participants forces to the NL R 2+ MTF.

 

SECTION 17 - AMENDMENT

This MOU may be amended at any time, in writing, by the mutual consent of the Participants. Amendments will be effected by exchange of message or letter and will be numbered consecutively.

 

The foregoing represents the understandings reached between the Participants upon the matters referred to therein.

Signed in quadruple in the English language.

For the Minister of Defence of

the Kingdom of The Netherlands,

the Surgeon General for the Armed Forces,

Air Commodore A.J. van Leusden

Date

 

 

____________________________

Signature

For the Minister of Defence of

the Kingdom of Belgium,

the Surgeon General for the Armed Forces,

Maj-Gen R. van Hoof

Date

 

 

____________________________

Signature

For the Minister of Defence of

the Republic of Hungary,

Commanding General

Joint Operations Centre Command

Hungarian Defence Forces,

Brigadier General Dr. Jįnos Isaszegi

 

Date

 

____________________________

Signature

The Minister of Defence of the Republic of Latvia

 

Ģirts Valdis Kristovskis

 

Date

 

____________________________

Signature

 

Aizsardzības ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

Ģ.V.Kristovskis

E.Rinkēvičs

S.Araslanova

I.Rate

S.Zaharova

22.10.2003 15:22

4026

S.Zaharova

Signe.Zaharova@mod.gov.lv; 7335216

 

 

 

Likumprojekta

Par Saprašanās memorandu starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Beļģijas Karalistes aizsardzības ministru, Ungārijas Republikas aizsardzības ministru un Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministru par Nīderlandes medicīniskās operatīvās ārstniecības iestādes izveidošanu un uzturēšanu Starptautisko drošības atbalsta spēku III sastāvā Kabulas starptautiskajā lidostā Afganistānā

anotācija

I. Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

Pamatojoties uz Saeimas 2003.gada 6.februāra lēmumu, Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienība tika nosūtīta dalībai operācijā Afganistānā ANO Starptautisko drošības atbalsta spēku Nīderlandes Kontingenta sastāvā. Lai gan ir notikusi rotācija, Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienība turpina piedalīties misijā līdz šī gada 27.novembrim (ANO Drošības Padome 2003.gada 13.oktobrī pieņēma jaunu rezolūciju Nr.1510, kas pagarina misiju vēl uz vienu gadu. Pašlaik tiek gatavots jauns Saeimas lēmuma projekts par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību dalību misijā Afganistānā.). Pildīt misiju tika uzaicināta Latvijas NBS mediķu vienība ( 8 cilvēki), tāpēc, lai noteiktu atbildību Starptautisko drošības atbalsta spēku (ISAF III) ietvaros, vadošā valsts- Nīderlande, sadarbībā ar pārējām kontingenta sastāvā esošajām valstīm (Beļģija, Ungārija, Latvija) izstrādāja Saprašanās memorandu par Nīderlandes vadītās operatīvās ārstniecības iestādes izveidošanu un uzturēšanu Kabulas starptautiskajā lidostā Afganistānā. Saprašanās memoranda mērķis ir Nīderlandes medicīniskās operatīvās ārstniecības iestādes izveidošana un uzturēšana Starptautisko drošības atbalsta spēku III sastāvā Kabulas starptautiskajā lidostā Afganistānā, kurā darbojas militārie mediķi no Latvijas, Beļģijas, Ungārijas un Nīderlandes. Memorands nosaka šīs ārstniecības iestādes vadību un kontroli, medicīnisko, materiāltehnisko un cita veida apgādi, mediķu apmācības, dalībvalstu tiesības humanitārajā palīdzībā, medicīniskās palīdzības sniegšanas vietējiem civiliedzīvotājiem un bēgļiem operācijas zonā nosacījumus, drošību un citus galvenos principus attiecībā uz dalībnieku atbildību par paplašinātās 2.līmeņa medicīniskās palīdzības sniegšanu un attiecīgā personāla nodarbināšanu.

Aizsardzības ministrija šo Saprašanās memorandu jau ir Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saskaņojusi ar attiecīgajām ministrijām, Valsts kanceleju, un tas 2003.gada 25.jūnija Ministru kabinetā sēdē tika apstiprināts. Tāpēc, pildot Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija sēdē nolemto (prot.nr. Nr.37, 5 §), Aizsardzības ministrija pēc līguma parakstīšanas ir sagatavojusi iesniegšanai Ministru kabinetā noteiktā kārtībā izskatīšanai likumprojektu par līguma apstiprināšanu Saeimā.

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem” 7.panta 3.punktu, kas nosaka, ka starpvalstu līgumu veidā ir jāslēdz visi līgumi par Latvijas Republikas bruņotajiem spēkiem un to dislokāciju, arī šis 2003.gada 27.jūnijā parakstītais Saprašanās memorands slēdzams starpvalstu līguma veidā.

2. Tiesību akta projekta būtība

 

Ņemot vērā to, ka Latvijas NBS vienība minētajā misijā piedalās Nīderlandes kontingenta sastāvā, Saprašanās memorands ir dokuments, kas regulē attiecības starp tā Dalībniekiem no dažādām valstīm. Saprašanās memorands detalizēti nosaka Nīderlandes medicīniskās operatīvās ārstniecības iestādes izveidošanas, uzturēšanas, pārvaldīšanas principus, kā arī ISAF III dalībvalstu mediķu vienību, kuras tieši šajā iestāde darbojas, savstarpējās sadarbības principus.

II. Kāda var būt tiesību akta

Ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi

un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību

Budžetiem

tūkst.Ls

Rādītāji

 

Kārtē-jais gads

Trīs nākamie gadi

*)

1. izmaiņas budžeta ieņēmumos

Līdzdalība minētajā misijā notiks Aizsardzības ministrijai atvēlētā budžeta ietvaros un papildus finanšu līdzekļi nav nepieciešami. Ieplānotā summa līdzdalībai misijā no Aizsardzības ministrijai atvēlētajiem finanšu līdzekļiem 2003. un 2004.gadā kopsummā ir Ls 720 400.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

3. Finansiālā ietekme

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

*) Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

IV. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Kādi normatīvie akti –

Likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru Kabinetu noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

1. Saistības pret Eiropas savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Atbildības izvērtējuma tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas

Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbildības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie

priekšlikumi, mainīts

formulējums to interesēs, neatbalsta)

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Konsultācijas ar starptautiskiem konsultantiem

Saprašanās memoranda sagatavošanas procesā notika konsultācijas ar Nīderlandes Aizsardzības ministrijas un bruņoto spēku štāba juristiem.

VII. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Pēc likumprojekta pieņemšanas tas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Cita informācija

 

 

Aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Atbildīgā persona par uzdevumu izpildes kontroli

Atbildīgā persona

 

 

 

E.Rinkēvičs

S.Araslanova

I.Rate

S.Zaharova

 

 

 

22.10.03 17:37

845

S.Zaharova

Signe.zaharova@mod.gov.lv;

tālr.7335243