Saeimas Prezidijam

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Juridiskā komisija savā š.g. 25. novembra sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (reģ.nr.526) un nolēma konceptuāli atbalstīt tā virzīšanu izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā.

 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Izteikt 29.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Personai piešķirto speciālo tiesību (transporta līdzekļu vadīšanas tiesību, medību tiesību un šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas tiesību) atņemšanu piemēro uz laiku līdz trim gadiem par šo tiesību izmantošanas kārtības rupju vai sistemātisku pārkāpšanu."

2. Izteikt 181.pantu šādā redakcijā:

"181.pants. Šaujamieroča, munīcijas vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča, gāzes pistoles (revolvera), mazas enerģijas pneimatiskā ieroča, aukstā ieroča un pirotehniskā izstrādājuma aprites kārtības pārkāpšana

Par šaujamieroča, munīcijas vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās, reģistrācijas, glabāšanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas, nēsāšanas, ievešanas Latvijas Republikā vai izvešanas no Latvijas Republikas kārtības pārkāpšanu, ko izdarījusi fiziskā persona, kurai ir attiecīgā atļauja, –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem vai atņem šaujamieroča un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim gadiem.

Par šaujamieroča, munīcijas vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās, reģistrācijas, glabāšanas, pārvadāšanas, nēsāšanas, ievešanas Latvijas Republikā, izvešanas no Latvijas Republikas vai izmantošanas kārtības pārkāpšanu, ko izdarījusi juridiskā persona (tās vadītāji vai personas, kas ieņem amatus komersanta pārvaldes institūcijās, vai darbinieki, kuriem ir attiecīgās atļaujas), kurai ir attiecīgā atļauja, –

uzliek naudas sodu juridiskajai personai no piecdesmit līdz trīssimt piecdesmit latiem vai atņem šaujamieroča un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās un glabāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim gadiem.

Par gāzes pistoles (revolvera) glabāšanas vai nēsāšanas kārtības pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu līdz simt latiem.

Par aukstā ieroča nēsāšanas vai mazas enerģijas pneimatiskā ieroča vai aukstā ieroča (loka, arbaleta, metamā naža, cirvja vai cita aukstā ieroča) izmantošanas kārtības pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par pirotehniskā izstrādājuma izmantošanas kārtības pārkāpšanu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

Par šaujamieroča pielietošanas vai izmantošanas nosacījumu vai kārtības pārkāpšanu vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča izmantošanas kārtības pārkāpšanu, ja par to nav paredzēta kriminālatbildība un ja to izdarījusi persona, kurai ir attiecīgā atļauja, vai gāzes pistoles (revolvera) pielietošanas nosacījumu vai kārtības pārkāpšanu, ja par to nav paredzēta kriminālatbildība, –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem vai atņem attiecīgā ieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim gadiem."

3. Izteikt 183.pantu šādā redakcijā:

"183.pants. Ieroča, munīcijas, speciālā līdzekļa, sprāgstvielas, spridzināšanas ietaises vai pirotehniskā izstrādājuma komerciālās aprites noteikumu pārkāpšana

Par ieroča, munīcijas, speciālā līdzekļa, sprāgstvielas, spridzināšanas ietaises vai pirotehniskā izstrādājuma komerciālās aprites noteikumu pārkāpšanu, ko izdarījusi juridiskā persona (vadītājs vai persona, kas ieņem amatu komersanta pārvaldes institūcijā, vai darbinieks), kurai izsniegta speciālā atļauja (licence) vai reģistrācijas apliecība attiecīgās komercdarbības veikšanai, –

uzliek naudas sodu juridiskajai personai līdz trīssimt piecdesmit latiem vai atņem šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena līdz trim gadiem."