Saeimas Prezidijam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada 25. novembra sēdē izskatīja likumprojektu "Grozījumi Pasta likumā" (Reģ. nr.518)   (Dok. nr.1537, 1537A)        un pieņēma lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Indulis Emsis

 

Likumprojekts

Grozījumi Pasta likumā

Izdarīt Pasta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 12.nr.; 1995, 3.nr.; 1997, 7.nr.; 2001, 3.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.panta otrajā daļā:

izteikt terminu "Sūtītājs" šādā redakcijā:

"Sūtītājs – fiziskā vai juridiskā persona, kura ir tieši atbildīga par sūtījuma izcelsmi.";

izteikt terminu "Vispārējie pasta pakalpojumi" šādā redakcijā:

"Vispārējie pasta pakalpojumi – iekšzemes vai starptautiskie vēstuļu korespondences (pastkartes, vēstules, bandroles, sīkpakas) sūtījumi, tajā skaitā ierakstīti vai apdrošināti; iekšzemes vai starptautiskie pasta paku (līdz 10 kilogramiem) sūtījumi, tajā skaitā apdrošināti, kas atbilst Pasta noteikumos noteiktajām minimālajām prasībām attiecībā uz savākšanu, šķirošanu, pārvadāšanu un piegādi."

2. Izteikt 3.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Vispārējos pasta pakalpojumus sniedz bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Latvijas pasts" (turpmāk – Latvijas pasts), kurā valsts kapitāla daļu turētājs ir Satiksmes ministrija, un citi uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības). Vispārējo pasta pakalpojumu sniegšanai ir nepieciešama licence. Licenci vispārējo pakalpojumu sniegšanai izsniedz saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"."

3. 4.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Latvijas pastam ir monopoltiesības pieņemt, pārsūtīt un izsniegt valsts robežās gan iekšzemes, gan starptautiskos vēstuļu korespondences sūtījumus, kuru svars nepārsniedz 100 gramus. Šo ierobežojumu nepiemēro, ja pasta pakalpojumu sniedzējam noteiktais šādu sūtījumu tarifs ir vienāds ar Latvijas pastam noteikto attiecīgā sūtījuma veida zemākās svara kategorijas trīskāršu tarifu vai pārsniedz to.";

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Vēstuļu korespondences sūtījumus, kurus Latvijā ieved no ārvalstīm bez pasta starpniecības un kuri adresēti saņēmējiem Latvijā vai ārvalstīs, kā arī tiek pārsūtīti tranzītā cauri Latvijas valsts teritorijai, nodod Latvijas pastam vai uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuriem izsniegta attiecīga licence."

4. Izteikt 5.1 pantu šādā redakcijā:

"5.1 pants. Pakalpojumi, kuru sniegšanai ir nepieciešama vispārējā atļauja

(1) Lai sniegtu pasta pakalpojumus, kas neietilpst vispārējo pasta pakalpojumu kategorijā, nepieciešama vispārējā atļauja. Vispārējo atļauju reģistrē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators).

(2) Regulators nosaka un publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" vispārējās atļaujas reģistrēšanas kārtību, kā arī vispārējā atļaujā minētos nosacījumus."

5. Izteikt 9.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Par vispārējiem pasta pakalpojumiem maksā pēc tarifiem, kurus nosaka likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" paredzētajā kārtībā. Par citiem pasta pakalpojumiem maksā pēc tarifiem, ko noteicis Latvijas pasts vai uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas sniedz attiecīgos pakalpojumus.

(2) Pasta pakalpojumiem, kuriem piemīt papildu pakalpojuma pazīmes un kuri neietilpst vispārējo pasta pakalpojumu kategorijā, Regulators nosaka minimālo tarifu. Minimālais tarifs nevar būt zemāks par attiecīgā vispārējā pasta pakalpojuma tarifu."

6. Svītrot 11.panta 5.punktu.

7. Aizstāt vārdus "Pārejas noteikums" ar vārdiem "Pārejas noteikumi".

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"2. Šā likuma 4.panta pirmā daļa stājas spēkā ar īpašu likumu. Līdz minētā likuma spēkā stāšanās dienai Latvijas pastam ir monopoltiesības pieņemt, pārsūtīt un izsniegt valsts robežās gan iekšzemes, gan starptautiskos vēstuļu korespondences sūtījumus, kuru svars nepārsniedz divus kilogramus.

3. Ar 2006.gada 1.janvāri Latvijas pastam ir monopoltiesības pieņemt, pārsūtīt un izsniegt valsts robežās gan iekšzemes, gan starptautiskos vēstuļu korespondences sūtījumus, kuru svars nepārsniedz 50 gramus. Šo ierobežojumu nepiemēro, ja pasta pakalpojumu sniedzējam noteiktais šādu sūtījumu tarifs ir vienāds ar Latvijas pastam noteikto attiecīgā sūtījuma veida zemākās svara kategorijas divarpus reizes lielāku tarifu vai pārsniedz to."

9. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 2002/39/EC un 97/67/EC."