Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

 

Par Kartahenas protokolu par bioloģisko drošību, kas pievienots

Konvencijai par bioloģisko daudzveidību

 

 

 

 

  1. pants. 2000. gada 29. janvāra Kartahenas protokols par bioloģisko drošību, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību ( turpmāk – Protokols ), ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.
  2.  

  3. pants. Saskaņā ar Protokola 19. pantu koordinācijas centra funkcijas pilda Latvijas Pārtikas centrs. Kompetentās institūcijas funkcijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei pilda Vides ministrija un Veselības ministrija.
  4.  

  5. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu tiek izsludināts Protokola teksts angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.
  6.  

  7. pants. Protokols stājas spēkā tā 37. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2003. gada _____________________.