Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2003. gada 13. novembrī

Nr.9/1- 277

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

1. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Ukrainas brīvās tirdzniecības līguma denonsēšanu". (Reģ. nr.503)

(Dok. nr.1517, 1518, 1518A)

 

2.Likumprojekts "Par likuma "Par Latvijas Republikas un Ukrainas līgumu par tirdzniecību ar lauksaimniecības precēm" atzīšanu par spēku zaudējušu". (Reģ. nr.504)

(Dok. nr.1517, 1519, 1519A)

3. 3. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas valstu līguma denonsēšanu". (Reģ. nr.505)

(Dok. nr.1517, 1520, 1520A)

 

4. 4. Likumprojekts "Par Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas līguma par brīvo tirdzniecību ar lauksaimniecības precēm un tā Saprašanās protokola denonsēšanu". (Reģ. nr.506)

(Dok. nr.1517, 1521, 1521A)

 

5. 5. Likumprojekts "Par Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas nolīguma par brīvo tirdzniecību denonsēšanu". (Reģ. nr.507)

(Dok. nr.1517, 1522, 1522A)

6. 6. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Turcijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma denonsēšanu". (Reģ. nr.508)

(Dok. nr.1517, 1523, 1523A)

7. 7. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Čehijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma denonsēšanu". (Reģ. nr.509)

(Dok. nr.1517, 1524, 1524A)

8. 8. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Slovākijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma denonsēšanu". (Reģ. nr.510)

(Dok. nr.1517, 1525, 1525A)

 

9. 9. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Bulgārijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma denonsēšanu". (Reģ. nr.511)

(Dok. nr.1517, 1526, 1526A)

 

10. 10. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Slovēnijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma denonsēšanu". (Reģ. nr.512)

(Dok. nr.1517, 1527, 1527A)

11. 11. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma denonsēšanu". (Reģ. nr.513)

(Dok. nr.1517, 1528, 1528A)

 

12. 12. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Polijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma denonsēšanu". (Reģ. nr.514)

(Dok. nr.1517, 1529, 1529A)

13. 13. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Austrālijas valdības nolīguma par tirdzniecību un ekonomisko sadarbību denonsēšanu". (Reģ. nr.515)

(Dok. nr.1517, 1530, 1530A)

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 92. panta pirmo daļu, Ārlietu komisija ierosina atzīt minētos likumprojektus par steidzamiem.

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 13.lpp.

 

Ar cieņu,

 

 

Inese Vaidere

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

 

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

 

 

Par Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas

brīvās tirdzniecības līguma denonsēšanu

 

 

 

 

 

  1. pants. Denonsēt 1999.gada 10. jūnijā Budapeštā parakstīto Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas brīvās tirdzniecības līgumu un tā grozījumus ( turpmāk – Līgums) ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 21.nr.; 2001, 3.nr.).
  2.  

  3. pants. Līgums zaudē spēku tā 39. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un
  4. Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis ”.

     

  5. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2003. gada ________________.