SAEIMAS PREZIDIJAM

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā šā gada 12.novembra sēdē ir apspriedusi likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts noslēpumu”” (reģ.nr.502) pirmajam lasījumam.

Komisija nolēma konceptuāli atbalstīt augstākminēto likumprojektu un lūgt to iekļaut Saeimas plenārsēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā.

 

 

Ar cieņu

 

 

komisijas priekšsēdētājs

Arnolds Laksa

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā “Par valsts noslēpumu”

Izdarīt likumā "Par valsts noslēpumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 22.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 1., 14.nr.; 1999, 8.nr.; 2000, 14.nr.; 2002, 2., 24.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2003, 112.nr. ) šādus grozījumus:

1. Papildināt 7.panta piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Uzņēmējsabiedrībām, kurām nepieciešams veikt darbu ar valsts noslēpuma vai klasificētas informācijas izmantošanu, jāsaņem Industriālās drošības sertifikāts, kuru izsniedz Satversmes aizsardzības birojs.”

2. 9.pantā:

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Pārbaude jāveic pirms darba attiecību uzsākšanas.”;

izslēgt otrās daļas 8.punktu.

3. 10.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“Personu un telpu fiziskās drošības prasību pārbaude”;

izteikt trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Saeimā, Valsts prezidenta kancelejā, Valsts kancelejā, Valsts kontrolē, Latvijas Bankā, Ārlietu ministrijā un prokuratūrā personu un telpu fiziskās drošības prasību pārbaudi veic Satversmes aizsardzības birojs.”;

papildināt ceturtās daļas pirmo un otro teikumu pēc vārda “personu” ar vārdiem “un telpu fiziskās drošības prasību”;

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Personu pārbaudi pieejai ārvalstu, starptautisko organizāciju un to institūciju klasificētai informācijai veic un atļaujas izsniedz Nacionālās drošības iestāde.”.

4. Izteikt 11.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Nolēmumu par atteikšanos izsniegt speciālo atļauju vai speciālās atļaujas kategorijas pazemināšanu persona var pārsūdzēt Satversmes aizsardzības biroja direktoram 10 dienu laikā kopš viņai par to kļuvis zināms. Satversmes aizsardzības biroja direktora lēmumu persona var pārsūdzēt 10 dienu laikā kopš viņai tas kļuvis zināms ģenerālprokuroram, kura lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams. Tas nosūtāms izpildei valsts drošības iestādei. Pēc galīgā lēmuma pieņemšanas par atteikumu izsniegt speciālo atļauju ar personu ir jāpārtrauc darba attiecības. Pārsūdzēšanas periodā personai tiek liegta pieeja valsts noslēpumam.”.