Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

 

 

Atzinums par likumprojektu

“Grozījumi Civilprocesa likumā”(reģ.nr.500)

 

 

Saeimas Juridiskā komisija, izskatījusi Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Civilprocesa likumā”(reģ.nr.500), nolēma atbalstīt minētā likumprojekta virzīšanu izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā.

 

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājas biedre I.Labucka

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi Civilprocesa likumā

Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 24.nr.; 2003, 14., 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 149.pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Lietās par darbinieka atjaunošanu darbā un lietās par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu tiesas sēdes diena nosakāma ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc paskaidrojuma saņemšanas vai tā iesniegšanas termiņa notecēšanas, vai pēc sagatavošanas sēdes."

2. Papildināt 425.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Lietās par darbinieka atjaunošanu darbā un lietās par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu tiesas sēdes diena nosakāma ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc paskaidrojuma saņemšanas vai tā iesniegšanas termiņa notecēšanas."