Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījumi likumā "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību

un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā"

(reģ.nr.498; )

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Pr.

nr.

Priekšlikumi otrajam lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotā otrā lasījuma redakcija

 

Grozījumi likumā "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā"

 

Priekšlikumu nav.

 

Grozījumi likumā "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā"

 

Izdarīt likumā "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 2002, 2.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 2002, 2.nr.) šādus grozījumus:

7.pants. Nāves fakta konstatēšana

Kārtību, kādā veicama smadzeņu un bioloģiskās nāves fakta konstatēšana un miruša cilvēka nodošana apbedīšanai, nosaka labklājības ministrs.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.12.2001. likumu, kas stājas spēkā no 01.01.2002.)

 

1. Aizstāt 7., 12., 14., 16. un 17.pantā vārdus "labklājības ministrs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "veselības ministrs" (attiecīgā locījumā).

     

1. Aizstāt 7., 12., 14., 16. un 17.pantā vārdus "labklājības ministrs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "veselības ministrs" (attiecīgā locījumā).

12.pants. Transplantācijas kārtība

Kārtību, kādā var izdarīt audu un orgānu transplantāciju smadzeņu un bioloģiskās nāves gadījumā, nosaka labklājības ministrs.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.12.2001. likumu, kas stājas spēkā no 01.01.2002.)

         

14.pants. Kārtība, kādā audus un orgānus drīkst izņemt no dzīva donora

Audu un orgānu izņemšana no dzīva donora tiek veikta labklājības ministra noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.12.2001. likumu, kas stājas spēkā no 01.01.2002.)

         

16.pants. Pēc dzemdībām izdalījušos asiņu un placentas izmantošana

Pēc dzemdībām izdalījušās asinis fizioloģiski pieļaujamās normas robežās un izdalījušos placentu, kas vairs nav cilvēka orgāns, var izmantot labklājības ministra noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.12.2001. likumu, kas stājas spēkā no 01.01.2002.)

         

17.pants. Miruša cilvēka ķermeņa aizsardzība un cilvēka audu un orgānu izmantošana medicīnā kā valsts funkcija

Miruša cilvēka ķermeņa aizsardzība un cilvēka audu un orgānu izmantošana medicīnā ir valsts funkcija, ko realizē Labklājības ministrija. Jebkurai iestādei vai organizācijai aizliegts nodarboties ar patologanatomisko izmeklēšanu, miruša cilvēka ķermeņa anatomijas studijām, dzīva vai miruša cilvēka audu un orgānu izņemšanu un tālāku izmantošanu bez labklājības ministra atļaujas.

(2001.gada 6.decembra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.01.2002.)

 

 

 

 

2. Aizstāt 17. un 21.pantā vārdus "Labklājības ministrija" ar vārdiem "Veselības ministrija".

     

 

 

 

 

 

 

2. Aizstāt 17. un 21.pantā vārdus "Labklājības ministrija" ar vārdiem "Veselības ministrija".

21.pants. Likuma izpildes kontrole

Miruša cilvēka ķermeņa un cilvēka audu un orgānu izmantošanas atbilstību šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām kontrolē Labklājības ministrija.

(2001.gada 6.decembra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.01.2002.)