Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut Saeimas plenārsēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu ” (reģ.nr. 488) izskatīšanai pirmajā lasījumā.

Komisija izskatīja minēto likumprojektu šā gada 13.novembra sēdē un nolēma to konceptuāli atbalstīt.

 

 

 

Patiesā cieņā!

 

 

priekšsēdētāja J.Stalidzāne

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"

Izdarīt likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 1998, 15.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 15., 17.nr.; 2002, 14.nr.; 2003, 9.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

2. Papildināt 5.panta pirmo daļu aiz vārdiem "slimības pabalstu" ar vārdiem "personas, kuras saņem bērna aprūpes pabalstu".

3.  6.pantā:

papildināt ceturto daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) personas, kuras saņem bērna aprūpes pabalstu.";

papildināt piekto daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) personas, kuras saņem bērna aprūpes pabalstu."

4.  19.pantā:

aizstāt 1.punktā skaitļus un vārdus "1., 2. un 6.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "1., 2., 6. un 7.punktā";

aizstāt 2.punktā skaitļus un vārdus "1. un 2.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "1., 2. un 4.punktā".

 

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.