Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

 

Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut Saeimas plenārsēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu ” (reģ.nr. 487) izskatīšanai pirmajā lasījumā.

Komisija izskatīja minēto likumprojektu šā gada 13.novembra sēdē un nolēma to konceptuāli atbalstīt.

 

Patiesā cieņā!

 

priekšsēdētāja J.Stalidzāne

 

 

 

Likumprojekts

Grozījums likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"

Izdarīt likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 4.nr.; 1998, 15., 24.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 22.nr.; 2003, 2.nr.) šādu grozījumu:

Izslēgt 7.pantu.

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.