Saeimas Prezidijam

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

Pamatojoties uz Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu, Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir sagatavojusi un iesniedz Saeimai izskatīšanai likumprojektu “Grozījums likumā ”Par privatizācijas sertifikātiem” ” .

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 51. un 82. pantu komisija lūdz iekļaut minēto likumprojektu Saeimas š.g. 23. oktobra sēdes darba kārtībā un nodot to Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija.

Komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 86. pantu komisija lūdz virzīt minēto likumprojektu izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā un iekļaut to Saeimas š.g. 23. oktobra sēdes darba kārtībā kā pēdējo punktu.

 

Pielikumā: 1) likumprojekts “Grozījums likumā”Par privatizācijas sertifikātiem”” ........lpp;

2) anotācija likumprojektam “Grozījums likumā”Par privatizācijas sertifikātiem”” ........lpp;

 

 

 

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

Indulis Emsis

 

 

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts

 

 

Grozījums likumā “Par privatizācijas sertifikātiem”

Izdarīt likumā “Par privatizācijas sertifikātiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9.nr.; 1999, 15.nr.; 2001, 1., 23.nr.) grozījumu un izteikt 18.panta vienpadsmitās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Sertifikāti kā maksāšanas līdzeklis par valsts un pašvaldību īpašuma objektiem normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un kārtībā izmantojami līdz 2004.gada 31.decembrim.”

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījums likumā “Par privatizācijas sertifikātiem””

ANOTĀCIJA

I. Kādēļ likums ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Likuma “Par privatizācijas sertifikātiem” 18.panta 11.daļā ir noteikts, ka privatizācijas sertifikāti kā maksāšanas līdzeklis par valsts un pašvaldību īpašuma objektiem izmantojami līdz 2003.gada 31.decembrim.

Līdz 2003.gada 1.jūnijam vairāk kā 2,4 milj. Latvijas iedzīvotāju piešķirti 111,41 milj. sertifikātu, t.sk. 7,53 milj. īpašuma kompensācijas sertifikātu. 2003.gada 1.jūnijā nebija izmantoti 10,97 milj. sertifikātu (9,8% no piešķirtajiem), t.sk. 1,07 milj. īpašuma kompensācijas sertifikāti (14,2% no piešķirtajiem). Apmēram 764 tūkst. fizisko personu kontos ir 4,13 milj. sertifikāti, pārējie neizmantotie sertifikāti pieder juridiskām personām (5,45 milj.) vai nav ieskaitīti kontos (1,39 milj.). Par sertifikātiem privatizēti 394 tūkst. dzīvokļu, vairāk kā 1,2 milj. ha zemes, 128,7 milj. publiskās apgrozības akciju un citi valsts un pašvaldību īpašumi.

Šobrīd nav privatizēti 113 tūkst. valsts un pašvaldību dzīvokļu, 0,9 milj. ha brīvās (nepieprasītās) vai pastāvīgā lietošanā esošās, vai iznomātās valsts un pašvaldību zemes.

Augstākminētā sakarā nav nodrošināta likuma “Par privatizācijas sertifikātiem” 19.pantā ietverto valsts un pašvaldību garantiju izpilde attiecībā uz sertifikātu izmantošanu atbilstoši to nominālvērtībai valsts vai pašvaldību īpašuma objektu privatizācijā.

2. Likumprojekta būtība 

Likumprojekta mērķis ir nodrošināt privatizācijas sertifikātu īpašnieku tiesību realizāciju valsts vai pašvaldību īpašuma objektu privatizācijas procesā.

Likumprojekts paredz izteikt jaunā redakcijā likuma “Par privatizācijas sertifikātiem” 18.panta vienpadsmitās daļas pirmo teikumu, paredzot privatizācijas sertifikātu kā maksāšanas līdzekļa izmantošanu līdz 2004.gada 31.decembrim.

II. Kāda var būt likuma ietekme uz

sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

  Likumprojekts dos iespēju iedzīvotājiem piedalīties privatizācijā, izmantojot privatizācijas sertifikātus, pēc 2003.gada 31.decembra.

III. Kāda var būt likuma ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

  Likumprojekts šo jomu neskar.

IV. Kāda var būt likuma ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

  Papildus normatīvie akti nav jāizdod.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst likumprojekts

Likumprojekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot likumprojektu

Konsultācijas nav notikušas. Komisijā saņemtās iedzīvotāju vēstules un telefona zvani atbalsta sertifikātu derīguma termiņa pagarināšanu.

VII. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

Likumprojektā ietverto prasību īstenošanu nodrošinās esošās valsts un pašvaldību institūcijas.