08

08.12.2003

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi

likumprojekta “Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"” (Reģ.470) izskatīšanai 2.lasījumā

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekðlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15.nr.) šādu grozījumu:

     

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15.nr.) šādus grozījumus:

22.pants. Konfidencialitāte

(1) Nodokļu administrācijas ierēdnim (darbiniekam) aizliegts izpaust par nodokļu maksātāju jebkādu informāciju, kas viņam kļuvusi zināma, pildot dienesta pienākumus, ja šā panta otrajā daļā nav noteikts citādi. Par informācijas izpaušanu vainīgais ierēdnis (darbinieks) tiek saukts pie likumos noteiktās atbildības.

(2) Nodokļu administrācijas ierēdnis (darbinieks) jautājumos, kas attiecas uz nodokļu maksātāju, bez maksātāja atļaujas drīkst informēt:

1) Finanšu ministriju - jautājumos par valsts ieņēmumu nodrošināšanu;

2) citu nodokļu administrācijas pārstāvi - gadījumos, kad nepieciešams izskatīt jautājumu par aplikšanu ar nodokli;

3) izmeklēšanas institūcijas un tiesu iestādes - likumdošanas aktos noteiktajos gadījumos;

4) Valsts kontroli - jautājumos, kas saistīti ar revīziju veikšanu;

5) pašvaldības domi (padomi) - jautājumos par pašvaldības ieņēmumu nodrošināšanu;

6) ārvalsts pilnvaroto pārstāvi - saskaņā ar starptautisko līgumu noteikumiem, informējot par to nodokļu maksātāju. Ja nodokļu administrācijai ir aizdomas par apliekamo objektu slēpšanu vai izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, tā nodokļu maksātāju var informēt 90 dienas pēc ārvalsts pilnvarotā pārstāvja informēšanas;

7) Naturalizācijas pārvaldi — par to, vai nodokļu maksātāji, kuri atsakās no Latvijas pilsonības, ir izpildījuši valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu saistības pret valsti;

71) Centrālo statistikas pārvaldi — jautājumos, kas attiecas uz statistiskās informācijas valsts programmas izpildi;

72) Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentās iestādes — saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;

Papildināt 22.panta otro daļu ar 7.1 un 7.2 punktu šādā redakcijā:

"71) valsts aģentūru "Maksātnespējas administrācija" – jautājumos, kas saistīti ar darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā, un jautājumos, kas saistīti ar nodokļu maksātājiem, par kuriem ir ierosināta maksātnespējas lieta;

72) Valsts civildienesta pārvaldi – jautājumos, kas saistīti ar nodokļu administrācijas ierēdņu disciplinārlietu ierosināšanu un izmeklēšanu;".

1

 

 

 

 

 

 

2

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumprojektu ar normu šādā redakcijā:

‘’Aizstāt 22. panta otrās daļas punktu numerācijā skaitļus ‘’71’’ un ‘’72’’ attiecīgi ar skaitļiem ‘’8’’ un ‘’9’’.

Juridiskais birojs

Ierosinām iesniegtajā likumprojektā 22. panta otrās daļas numerācijā aizstāt skaitļus ‘’71’’ un ‘’72’’ aizstāt attiecīgi ar skaitļiem ‘’10’’ un ‘’11’’.

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

1. 22.pantā:

aizstāt otrās daļas punktu numerācijā skaitļus ‘’71’’ un ‘’72’’ attiecīgi ar skaitļiem ‘’8’’ un ‘’9’’;

papildināt otro daļu ar 10. un 11 punktu šādā redakcijā:

"10) valsts aģentūru "Maksātnespējas administrācija" – jautājumos, kas saistīti ar darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā, un jautājumos, kas saistīti ar nodokļu maksātājiem, par kuriem ir ierosināta maksātnespējas lieta;

11) Valsts civildienesta pārvaldi – jautājumos, kas saistīti ar nodokļu administrācijas ierēdņu disciplinārlietu ierosināšanu un izmeklēšanu;"

8) citas personas — saskaņā ar šā likuma 18. panta 8.,12., 13., 14. un 15.punktu, 23.panta trīspadsmito daļu, 24.panta otro daļu un 25.panta pirmo daļu.

 

3

Juridiskais birojs

Ierosinām likuma 22. panta otrās daļas 8. punkta numerācijā aizstāt skaitli ‘’8’’ ar skaitli ‘’12’’.

Atbalstīt

otrās daļas 8. punkta numerācijā aizstāt skaitli ‘’8’’ ar skaitli ‘’12’’.

Pārejas noteikumi

64. Likuma 22.panta otrās daļas 7.2 punkts stājas spēkā ar īpašu likumu.

 

4

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

‘’Aizstāt pārejas noteikumu 64. punktā skaitli ‘’72’’ ar skaitli ‘’9’’.

Atbalstīt

2. Aizstāt pārejas noteikumu 64. punktā skaitli ‘’72’’ ar skaitli ‘’9’’.

   

5

Juridiskais birojs

Ja tiek atbalstīti iepriekšminētie Juridiskā biroja priekšlikumi par 22. panta otrās daļas punktu un pārejas noteikumu 64. punktā minētās numerācijas maiņu, ierosinām aizstāt likumprojekta nosaukumā vārdu ‘’Grozījums’’ ar vārdu “”Grozījumi’’.

Atbalstīt