LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

Jēkaba iela 10/12 LV 1811 tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2003. gada ____. novembrī

Nr.9/2-

Saeimas Prezidijam

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas

kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojekta ”Grozījums likumā “Par nodokļiem un nodevām”” (Reģ. nr. 470, dok. nr. 1420; 1420A) izskatīšanu 1. lasījumā.

Komisija izskatīja minēto likumprojektu šā gada 12. novembra sēdē un atbalstīja to.

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētāja B. Brigmane

 

 

Likumprojekts

Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15.nr.) šādu grozījumu:

Papildināt 22.panta otro daļu ar 7.1 un 7.2 punktu šādā redakcijā:

"71) valsts aģentūru "Maksātnespējas administrācija" – jautājumos, kas saistīti ar darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā, un jautājumos, kas saistīti ar nodokļu maksātājiem, par kuriem ir ierosināta maksātnespējas lieta;

72) Valsts civildienesta pārvaldi – jautājumos, kas saistīti ar nodokļu administrācijas ierēdņu disciplinārlietu ierosināšanu un izmeklēšanu;".