1

 

1.lasījumā nobalsotā likumprojekta redakcija

 

Grozījumi likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu"

Izdarīt likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

"1.pants. Likumā lietotie termini

Šajā likumā lietotie transportlīdzekļu tipu nosaukumi atbilst standartā LVS 87 "Transportlīdzekļu tipi un to definīcijas" paredzētajai klasifikācijai un transportlīdzekļu uzskaites tehniskajiem datiem."

2. Svītrot pārejas noteikumu 3.punktu.