Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, Likumprojekts otrajam lasījumam

vides un reģionālās politikas komisija

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi

likumprojekta “Grozījumi likumā “Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu”” otrajam lasījumam (reģ. nr. 464)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija (reģ. nr. 464)

Nr. p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā 2.lasījuma redakcija

1

2

3

4

5

6

Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu

Grozījumi likumā “Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu”

     

Grozījumi likumā “Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu”

 

Izdarīt likuma "Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.; 2001, 13.nr.) 2.pielikumā šādus grozījumus:

     

Izdarīt likuma “Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.; 2001, 13.nr.) 2.pielikumā šādus grozījumus:

2.pielikums

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta robežu apraksts

1. Nodaļā "Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta robežu apraksts":

     

1. Nodaļā “Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta robežu apraksts”:

 

1) izteikt 1–2–10 robežposmu šādā redakcijā:

     

izteikt 1–2–10 robežposmu šādā redakcijā:

1-2-10 - no robežstaba nr.219 pa Latvijas-Igaunijas robežu līdz robežstabam nr.442;

"1–2–10 – no dzelzceļa līnijas Rīga–Valga robežšķērsošanas vietas Valkā pa Latvijas–Igaunijas robežu uz rietumiem līdz robežstabam nr.442;";

     

“1–2–10 — no dzelzceļa līnijas Rīga–Valga robežšķērsošanas vietas Valkā pa Latvijas–Igaunijas robežu uz rietumiem līdz robežstabam nr.442;”;

 

 

2) izteikt 24–25 robežposmu šādā redakcijā:

     

izteikt 24–25 robežposmu šādā redakcijā:

24-25 - pa ceļu Vainiži-Augstroze līdz Augstrozes mežniecības 509.kv.;

"24–25 – pa ceļu Vainiži–Augstroze līdz Katvaru mežniecības 509.kvartālam;";

   

Redakc. preciz.

“24–25 — pa ceļu Vainiži–Augstroze līdz Katvaru mežniecības 509.kv.;”;

 

3) izteikt 25–26 robežposmu šādā redakcijā:

     

izteikt 25–26 robežposmu šādā redakcijā:

25-26 - no 509.kv. pa 516., 611., 614., 616., 617., 604.kv. robežām līdz Krustkalnu ceļam;

"25–26 – no 509.kvartāla uz dienvidaustrumiem pa 509., 516., 610., 611. un 614.kvartāla ārējo robežu, pa 616.kvartāla 18., 19. un 20.nogabala dienvidu malu, pa 617.kvartāla 9., 8., 10., 7. un 11.nogabala dienvidu malu, pa 617., 604., un 618.kvartāla ārējo robežu līdz Krustkalna ceļam;";

   

Redakc. preciz.

“25–26 — no 509.kv. uz dienvidaustrumiem pa 509., 516., 610., 611. un 614.kv. ārējo robežu, pa 616.kv. 18., 19. un 20.nogabala dienvidu malu, pa 617.kv. 9., 8., 10., 7. un 11.nogabala dienvidu malu, pa 617., 604. un 618.kv. ārējo robežu līdz Krustkalnu ceļam;”;

 

4) izteikt 27–28 robežposmu šādā redakcijā:

     

izteikt 27–28 robežposmu šādā redakcijā:

27-28 - no 593.kv. pa 645., 646., 649.kv. robežām līdz Mežciemu ceļam;

"27–28 – no 593.kvartāla uz austrumiem pa 593.kvartāla dienvidaustrumu malu, pa 31.kvartāla dienvidrietumu malu, pa 645., 646. un 649.kvartāla dienvidu malu līdz Mežciemu ceļam;";

   

Redakc. preciz.

“27–28 — no 593.kv. uz austrumiem pa 593.kv. dienvidaustrumu malu, pa 31.kv. dienvidrietumu malu, pa 645., 646. un 649.kv. dienvidu malu līdz Mežciemu ceļam;”;

 

5) izteikt 41–42 robežposmu šādā redakcijā:

     

izteikt 41–42 robežposmu šādā redakcijā:

41-42 - pa ceļu Valmiera-Rūjiena līdz ceļam Rencēni-Burtnieki-Daksti-Veckārķi;

"41–42 – pa ceļu Valmiera–Rūjiena līdz ceļam Lizdēni–Ēvele–Daksti;";

     

“41–42 — pa ceļu Valmiera–Rūjiena līdz ceļam Lizdēni–Ēvele–Daksti;”;

 

6) izteikt 42–43 robežposmu šādā redakcijā:

     

izteikt 42–43 robežposmu šādā redakcijā:

42-43 - pa ceļu Rencēni-Burtnieki-Daksti-Veckārķi līdz ceļam Ēvele-Jērcēni;

"42–43 – pa ceļu Lizdēni–Ēvele–Daksti līdz ceļam Ēvele–Jērcēni;";

     

“42–43 — pa ceļu Lizdēni–Ēvele–Daksti līdz ceļam Ēvele–Jērcēni;”;

 

7) izteikt 45–46 robežposmu šādā redakcijā:

     

izteikt 45–46 robežposmu šādā redakcijā:

45-46 - pa ceļu Jērcēni-Strenči līdz Strenčiem;

"45–46 – pa ceļu Jērcēni–Strenči līdz dzelzceļa līnijai Rīga–Valga Strenčos;";

     

“45–46 — pa ceļu Jērcēni–Strenči līdz dzelzceļa līnijai Rīga–Valga Strenčos;”;

 

8) izteikt 46–48 robežposmu šādā redakcijā:

     

izteikt 46–48 robežposmu šādā redakcijā:

46-48 - no Strenčiem pa dzelzceļu Rīga-Valka līdz Valkai;

"46–1 – no Strenčiem pa dzelzceļu Rīga–Valga līdz robežšķērsošanas vietai Valkā.";

     

“46–1 — no Strenčiem pa dzelzceļu Rīga–Valga līdz robežšķērsošanas vietai Valkā.”;

48-1 - no Valkas līdz Latvijas-Igaunijas robežas robežstabam nr.219.

9) izslēgt 48–1 robežposmu.

     

izslēgt 48–1 robežposmu.

 

2. Izteikt nodaļu "Dabas lieguma zonas" šādā redakcijā:

     

2. Izteikt nodaļu “Dabas lieguma zonas” šādā redakcijā:

Dabas lieguma zonas

"Dabas lieguma zonas

     

“Dabas lieguma zonas

Ziemeļu purvi

Ziemeļu purvi

     

Ziemeļu purvi

7-8 - pa Latvijas-Igaunijas robežu no Ramatas mežniecības 70.kv. A malas līdz Rozēnu mežniecības 11.kv. R malai;

7–8 – no Ramatas mežniecības 10.kvartāla ziemeļaustrumu stūra pa Latvijas–Igaunijas robežu uz rietumiem līdz Staiceles mežniecības 11.kvartāla ziemeļrietumu stūrim;

   

Redakc. preciz.

7–8 — no Ramatas mežniecības 10.kv. ziemeļaustrumu stūra pa Latvijas–Igaunijas robežu uz rietumiem līdz Staiceles mežniecības 11.kv. ziemeļrietumu stūrim;

8-90 - no 11.kv. pa 14., 15., 73., 62., 63., 66., 64., 407.,65.kv. robežām līdz Ramatas mežniecības 5.kv.;

8–90 – no 11.kvartāla uz dienvidiem un tālāk uz austrumiem pa 11., 14., 15., 62., 73., 74., 62., 63., 66., 64., 407. un 65.kvartāla ārējo robežu līdz Ramatas mežniecības 5.kvartālam;

   

Redakc. preciz.

8–90 — no 11.kv. uz dienvidiem un tālāk uz austrumiem pa 11., 14., 15., 62., 73., 74., 62., 63., 66., 64., 407. un 65.kv. ārējo robežu līdz Ramatas mežniecības 5.kv.;

90-148 - no Ramatas mežniecības 5.kv. pa 6., 7.kv. robežām līdz meža ceļam 7.kv.;

90–148 – no 5.kvartāla uz austrumiem pa 5., 6. un 7.kvartāla ārējo robežu līdz meža ceļam 7.kvartālā;

   

Redakc. preciz.

90–148 — no 5.kv. uz austrumiem pa 5., 6. un 7.kv. ārējo robežu līdz meža ceļam 7.kv.;

148-89 - pa meža ceļu no 7.kv. caur 47., 49., 53.kv. līdz 53.kv. D robežai;

148–89 – no 7.kvartāla uz dienvidiem pa meža ceļu cauri saimniecībai "Kažoki" un 47.kvartālam līdz tā dienvidu robežai;

   

Redakc. preciz.

148–89 — no 7.kv. uz dienvidiem pa meža ceļu cauri saimniecībai “Kažoki” un 47.kv. līdz tā dienvidu robežai;

89-7 - no meža ceļa pa 53.kv. D robežu.

89–7 – no 47.kvartāla pa lauku ceļu uz dienvidaustrumiem pa 55.kvartāla robežu līdz tā dienvidrietumu stūrim, uz austrumiem pa 55.kvartāla, 56.valsts meža kvartāla, 51., 20., 9. un 13.kvartāla, 12. un 10.valsts meža kvartāla ārējo robežu līdz Latvijas–Igaunijas robežai.

   

Redakc. preciz.

89–7 — no 47.kv. pa lauku ceļu uz dienvidaustrumiem pa 55.kv. robežu līdz tā dienvidrietumu stūrim, uz austrumiem pa 55.kv., 56.valsts meža kv., 51., 20., 9. un 13.kv., 12. un 10.valsts meža kv. ārējo robežu līdz Latvijas–Igaunijas robežai.

Augstroze

Augstroze

     

Augstroze

141-140 - pa ceļu Dauguļi-Mačkēni līdz Augstrozes mežniecības 14.kv.;

141–140 – pa ceļu Dauguļi–Mačkēni līdz Katvaru mežniecības 14.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim;

   

Redakc. preciz.

141–140 — pa ceļu Dauguļi–Mačkēni līdz Katvaru mežniecības 14.kv. ziemeļaustrumu stūrim;

140-142 - pa 14., 12., 10.kv. robežām līdz Dauguļu Mazezera krastam;

140–142 – no 14.kvartāla uz rietumiem pa kvartāla ziemeļu malu, pa 13., 12. un 10.kvartāla ārējo robežu līdz Dauguļu Mazezera krastam;

   

Redakc. preciz.

140–142 — no 14.kv. uz rietumiem pa kv. ziemeļu malu, pa 13., 12. un 10.kv. ārējo robežu līdz Dauguļu Mazezera krastam;

142-143 - pa Dauguļu Mazezera A krastu līdz Dikļu mežniecības 107.kv.;

142–143 – pa Dauguļu Mazezera austrumu krastu un tālāk pa Mazbriedes upi līdz Dikļu mežniecības 107.kvartālam;

   

Redakc. preciz.

142–143 — pa Dauguļu Mazezera austrumu krastu un tālāk pa Mazbriedes upi līdz Dikļu mežniecības 107.kv.;

143-137 - no 107.kv. pa 108., 99.kv. līdz 87.kv.;

143–137 – no 107.kvartāla uz austrumiem un tālāk uz ziemeļiem pa 107., 108., 99. un 87.kvartāla ārējo robežu līdz 87.kvartāla ziemeļrietumu stūrim;

   

Redakc. preciz.

143–137 — no 107.kv. uz austrumiem un tālāk uz ziemeļiem pa 107., 108., 99. un 87.kv. ārējo robežu līdz 87.kv. ziemeļrietumu stūrim;

137-136 - pa 87., 98., 107., 7.kv. robežām līdz 11.kv. ZR stūrim;

137–136 – no 87.kvartāla uz dienvidiem pa 87., 98. un 107.kvartālu, pa Katvaru mežniecības 7.kvartāla ārējo robežu līdz saimniecībai "Lāču vēris";

   

Redakc. preciz.

137–136 — no 87.kv. uz dienvidiem pa 87., 98. un 107.kv., pa Katvaru mežniecības 7.kv. ārējo robežu līdz saimniecībai “Lāču vēris”;

136-144 - no 11.kv. ZR stūra R virzienā līdz ceļam Augstroze-Noriņas-Dikļi;

136–144 – pa saimniecības "Lāču vēris" rietumu robežu uz dienvidiem līdz ceļam Augstroze–Versmes–Dikļi;

     

136–144 — pa saimniecības “Lāču vēris” rietumu robežu uz dienvidiem līdz ceļam Augstroze–Versmes–Dikļi;

144-145 - pa ceļu Augstroze-Noriņas-Dikļi līdz ceļam Augstroze-Urbji;

144–145 – pa ceļu Augstroze–Versmes–Dikļi līdz ceļam Augstroze–Urbji;

     

144–145 — pa ceļu Augstroze–Versmes–Dikļi līdz ceļam Augstroze–Urbji;

145-146 - pa ceļu Augstroze-Urbji līdz 589.kv.;

145–146 – pa ceļu Augstroze–Urbji līdz 589.kvartālam;

   

Redakc. preciz.

145–146 — pa ceļu Augstroze–Urbji līdz 589.kv.;

146-147 - pa 589., 27., 29., 31., 32., 30., 639., 638., 26., 20. un 19.kv. robežām līdz ceļam Kocēni-Limbaži-Tūja;

146–147 – no 589.kvartāla uz dienvidaustrumiem pa 589., 27., 29. un 31.kvartāla ārējo robežu līdz saimniecībai "Tūtalas", pa saimniecības robežu uz rietumiem līdz 645.kvartāla 4.nogabala ziemeļaustrumu stūrim, uz dienvidaustrumiem pa 645.kvartāla ziemeļu malu līdz 31.kvartālam, pa 31., 32., 30., 639. un 640.kvartāla ārējo robežu, pa Mežciemu ceļu uz ziemeļiem līdz 636.kvartālam, pa 636., 26., 20. un 19.kvartāla ārējo robežu līdz ceļam Kocēni–Tūja;

   

Redakc. preciz.

146–147 — no 589.kv. uz dienvidaustrumiem pa 589., 27., 29. un 31.kv. ārējo robežu līdz saimniecībai “Tūtalas”, pa saimniecības robežu uz rietumiem līdz 645.kv. 4.nogabala ziemeļaustrumu stūrim, uz dienvidaustrumiem pa 645.kv. ziemeļu malu līdz 31.kv., pa 31., 32., 30., 639. un 640.kv. ārējo robežu, pa Mežciemu ceļu uz ziemeļiem līdz 636.kv., pa 636., 26., 20. un 19.kv. ārējo robežu līdz ceļam Kocēni–Tūja;

147-141 - no ceļa Kocēni-Limbaži-Tūja pa 16., 17., 36.kv. robežām līdz ceļam Dauguļi-Mačkēni.

147–141 – no ceļa Kocēni–Tūja uz ziemeļiem un tālāk uz austrumiem pa 16., 17., 14. un 386.kvartāla ārējo robežu līdz ceļam Dauguļi–Mačkēni.

 

 

 

 

 

   

Redakc. preciz.

147–141 — no ceļa Kocēni–Tūja uz ziemeļiem un tālāk uz austrumiem pa 16., 17., 14. un 386.kv. ārējo robežu līdz ceļam Dauguļi–Mačkēni.

Vidusburtnieks

Vidusburtnieks

     

Vidusburtnieks

84-85 - pa Rūjienas mežniecības 130., 131., 132.kv. ārējām robežām līdz 132.kv. A stūrim;

84–85 – no Mazsalacas mežniecības 130.kvartāla dienvidrietumu stūra uz austrumiem pa 130., 131. un 132.kvartāla ārējo robežu līdz 132.kvartāla austrumu stūrim;

   

Redakc. preciz.

84–85 — no Mazsalacas mežniecības 130.kv. dienvidrietumu stūra uz austrumiem pa 130., 131. un 132.kv. ārējo robežu līdz 132.kv. austrumu stūrim;

85-86 - pa 132., 122., 115., 113., 111., 107., 102.kv. A malām līdz 102.kv. ZA stūrim;

85–86 – no 132.kvartāla uz ziemeļiem pa 132., 129., 122., 115., 113., 111. un 107.kvartālu un tālāk pa Rūjienas mežniecības 104. un 102.kvartāla ārējo robežu līdz 102.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim;

   

Redakc. preciz.

85–86 — no 132.kv. uz ziemeļiem pa 132., 129., 122., 115., 113., 111. un 107.kv. un tālāk pa Rūjienas mežniecības 104. un 102.kv. ārējo robežu līdz 102.kv. ziemeļaustrumu stūrim;

86-87 - pa 102.kv. ZA malu līdz 102.kv. ZR stūrim;

86–87 – no 102.kvartāla uz rietumiem pa 102. un 367.kvartāla ārējo robežu līdz 367.kvartāla ziemeļu stūrim;

   

Redakc. preciz.

86–87 — no 102.kv. uz rietumiem pa 102. un 367.kv. ārējo robežu līdz 367.kv. ziemeļu stūrim;

87-88 - pa 67., 102., 104., 107., 110., 109., 119., 126.kv. ārējām malām līdz 126.kv. D stūrim;

87–88 – no 367.kvartāla uz dienvidiem pa 367., 102., 104.kvartāla un tālāk pa Mazsalacas mežniecības 107., 110., 109., 119. un 126.kvartāla ārējo robežu līdz 126.kvartāla dienvidrietumu stūrim;

   

Redakc. preciz.

87–88 — no 367.kv. uz dienvidiem pa 367., 102. un 104.kv. un tālāk pa Mazsalacas mežniecības 107., 110., 109., 119. un 126.kv. ārējo robežu līdz 126.kv. dienvidrietumu stūrim;

88-84 - no 126.kv. D stūra līdz 130.kv. D stūrim.

88–84 – no 126.kvartāla uz austrumiem pa 126.kvartāla ārējo robežu līdz 130.kvartāla dienvidrietumu stūrim."

   

Redakc. preciz.

88–84 — no 126.kv. uz austrumiem pa 126.kv. ārējo robežu līdz 130.kv. dienvidrietumu stūrim.”

Ainavu aizsardzības zona

3. Nodaļā "Ainavu aizsardzības zona":

     

3. Nodaļā “Ainavu aizsardzības zona”:

Salaca

1) izteikt apakšnodaļā "Salaca" 100–99 robežposmu šādā redakcijā:

     

izteikt apakšnodaļā “Salaca” 100–99 robežposmu šādā redakcijā:

100-99 - pa Korģenes meža trasi līdz Ungurpils mežniecībai;

"100–99 – pa Korģenes meža trasi līdz Staiceles mežniecībai;";

     

“100–99 — pa Korģenes meža trasi līdz Staiceles mežniecībai;”;

 

2) izteikt apakšnodaļā "Salaca" 99–98 robežposmu šādā redakcijā:

     

izteikt apakšnodaļā “Salaca” 99–98 robežposmu šādā redakcijā:

99-98 - no Ungurpils mežniecības līdz ceļam Ainaži-Valmiera-Smiltene;

"99–98 – no Staiceles mežniecības līdz ceļam Ainaži–Valmiera;";

     

“99–98 — no Staiceles mežniecības līdz ceļam Ainaži–Valmiera;”;

 

3) izteikt apakšnodaļā "Salaca" 98–97 robežposmu šādā redakcijā:

     

izteikt apakšnodaļā “Salaca” 98–97 robežposmu šādā redakcijā:

98-97 - pa ceļu Ainaži-Valmiera-Smiltene līdz Kļaviņu meža trasei;

"98–97 – pa ceļu Ainaži–Valmiera līdz Kļaviņu meža trasei;";

     

“98–97 — pa ceļu Ainaži–Valmiera līdz Kļaviņu meža trasei;”;

 

4) izteikt apakšnodaļā "Salaca" 62–6 robežposmu šādā redakcijā:

     

izteikt apakšnodaļā “Salaca” 62–6 robežposmu šādā redakcijā:

62-6 - no Mazsalacas pa ceļu Igaunijas robeža-Mazsalaca-Vilzēni-Dikļi līdz Igaunijas robežai;

" 62–6 – no Mazsalacas pa ceļu Mazsalaca–Ramata–Igaunijas robeža līdz Latvijas–Igaunijas robežai;";

     

“62–6 — no Mazsalacas pa ceļu Mazsalaca–Ramata–Igaunijas robeža līdz Latvijas–Igaunijas robežai;”;

6-9 - pa Latvijas-Igaunijas robežu no ceļa Igaunijas robeža-Mazsalaca- Vilzēni-Dikļi līdz ceļam Baltezers-Ainaži.

5) izslēgt apakšnodaļā "Salaca" 6–9 robežposmu;

     

izslēgt apakšnodaļā “Salaca” 6–9 robežposmu;

 

6) papildināt apakšnodaļu "Salaca" ar 6–7, 7–8 un 8–9 robežposmu šādā redakcijā:

     

papildināt apakšnodaļu “Salaca” ar 6–7, 7–8 un 8–9 robežposmu šādā redakcijā:

 

"6–7 – pa Latvijas–Igaunijas robežu no ceļa Mazsalaca–Ramata–Igaunijas robeža līdz Ramatas mežniecības 10.kvartāla ziemeļaustrumu stūrim;

     

“6–7 — pa Latvijas–Igaunijas robežu no ceļa Mazsalaca–Ramata–Igaunijas robeža līdz Ramatas mežniecības 10.kv. ziemeļaustrumu stūrim;

 

7–8 – no 10.kvartāla uz dienvidrietumiem un tālāk uz rietumiem pa dabas lieguma zonas "Ziemeļu purvi" dienvidu robežu līdz Staiceles mežniecības 11.kvartāla ziemeļrietumu stūrim;

   

Redakc. preciz.

7–8 — no 10.kv. uz dienvidrietumiem un tālāk uz rietumiem pa dabas lieguma zonas “Ziemeļu purvi” dienvidu robežu līdz Staiceles mežniecības 11.kv. ziemeļrietumu stūrim;

 

8–9 – no 11.kvartāla pa Latvijas–Igaunijas robežu uz rietumiem līdz ceļam Baltezers–Ainaži.";

   

Redakc. preciz.

8–9 — no 11.kv. pa Latvijas–Igaunijas robežu uz rietumiem līdz ceļam Baltezers–Ainaži.”;

Limbaci-Augstroze

7) izteikt apakšnodaļā "Limbaži–Augstroze" 24–25 robežposmu šādā redakcijā:

     

izteikt apakšnodaļā “Limbaži–Augstroze” 24–25 robežposmu šādā redakcijā:

24-25 - pa ceļu Vainiži-Augstroze līdz Augstrozes mežniecības 509.kv.;

"24–25 – pa ceļu Vainiži–Augstroze līdz Katvaru mežniecības 509.kvartālam;";

   

Redakc. preciz.

“24–25 — pa ceļu Vainiži–Augstroze līdz Katvaru mežniecības 509.kv.;”;

 

8) izteikt apakšnodaļā "Limbaži–Augstroze" 25–26 robežposmu šādā redakcijā:

     

izteikt apakšnodaļā “Limbaži–Augstroze” 25–26 robežposmu šādā redakcijā:

25-26 - no 509.kv. pa 516., 611., 614., 616., 617., 604.kv. robežām līdz Krustkalnu ceļam;

"25–26 – no 509.kvartāla uz dienvidaustrumiem pa 509., 516., 610., 611., 614., 616., 617. un 604.kvartāla ārējo robežu līdz Krustkalnu ceļam;";

   

Redakc. preciz.

“25–26 — no 509.kv. uz dienvidaustrumiem pa 509., 516., 610., 611., 614., 616., 617. un 604.kv. ārējo robežu līdz Krustkalnu ceļam;”;

 

9) izteikt apakšnodaļā "Limbaži–Augstroze" 27–28 robežposmu šādā redakcijā:

     

izteikt apakšnodaļā “Limbaži–Augstroze” 27–28 robežposmu šādā redakcijā:

27-28 - no 593.kv. pa 645., 646., 649.kv. robežām līdz Mežciemu ceļam;

"27–28 – no 593.kvartāla uz austrumiem pa 593., 645., 646. un 649.kvartāla ārējo robežu līdz Mežciemu ceļam;";

   

Redakc. preciz.

“27–28 — no 593.kv. uz austrumiem pa 593., 645., 646. un 649.kv. ārējo robežu līdz Mežciemu ceļam;”;

Seda-Ērģeme

10) izteikt apakšnodaļā "Seda–Ērģeme" 1–2–3 robežposmu šādā redakcijā:

     

izteikt apakšnodaļā “Seda–Ērģeme” 1–2–3 robežposmu šādā redakcijā:

1-2-3 - no robežstaba nr.219 pa Latvijas-Igaunijas robežu līdz ceļam Naukšēni-Jēgeri-Igaunijas robeža;

"2–3 – no Valkas pilsētas robežas un Latvijas–Igaunijas robežas krustpunkta uz rietumiem līdz ceļam Naukšēni–Jēgeri–Igaunijas robeža;";

     

“2–3 — no Valkas pilsētas robežas un Latvijas–Igaunijas robežas krustpunkta uz rietumiem līdz ceļam Naukšēni–Jēgeri–Igaunijas robeža;”;

 

11) izteikt apakšnodaļā "Seda–Ērģeme" 45–46 robežposmu šādā redakcijā:

     

izteikt apakšnodaļā “Seda–Ērģeme” 45–46 robežposmu šādā redakcijā:

45-46 - pa ceļu Jērcēni-Strenči līdz Strenčiem;

"45–46 – pa ceļu Jērcēni–Strenči līdz dzelzceļa līnijai Rīga–Valga Strenčos;";

     

“45–46 — pa ceļu Jērcēni–Strenči līdz dzelzceļa līnijai Rīga–Valga Strenčos;”;

 

12) izteikt apakšnodaļā "Seda–Ērģeme" 46–47 robežposmu šādā redakcijā:

     

izteikt apakšnodaļā “Seda–Ērģeme” 46–47 robežposmu šādā redakcijā:

46-47 - no Strenčiem pa dzelzceļa līniju Rīga-Valka līdz ceļam Valka-Valmiera;

"46–47 – no Strenčiem pa dzelzceļa līniju Rīga–Valga līdz ceļam Valka–Valmiera;";

     

“46–47 — no Strenčiem pa dzelzceļa līniju Rīga–Valga līdz ceļam Valka–Valmiera;”;

 

13) izteikt apakšnodaļā "Seda–Ērģeme" 55–48 robežposmu šādā redakcijā:

     

izteikt apakšnodaļā “Seda–Ērģeme” 55–48 robežposmu šādā redakcijā:

55-48 - pa ceļu Valka-Pedele līdz Valkai;

"55–2 – pa ceļu Valka–Pedele līdz Valkas pilsētas robežai un pa to uz austrumiem līdz Latvijas–Igaunijas robežai."

     

“55–2 — pa ceļu Valka–Pedele līdz Valkas pilsētas robežai un pa to uz austrumiem līdz Latvijas–Igaunijas robežai.”;

48-1 - no Valkas līdz robežstabam nr.219 uz Latvijas-Igaunijas robežas.

 

1.

Atbildīgā komisija

izslēgt 48–1 robežposmu.

Atbalstīt

izslēgt 48–1 robežposmu.