Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizsardzības un iekšlietu komisija Likumprojekta 2.lasījumam

 

Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Zemessardzi””

Reģ. nr. 462

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

 

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Zemessardzi" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 16./17.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13.nr.; 1995, 2.nr.; 1996, 14.nr.; 1997, 2., 8.nr.; 2000, 20.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 16.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Zemessardzi" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 16./17.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13.nr.; 1995, 2.nr.; 1996, 14.nr.; 1997, 2., 8.nr.; 2000, 20.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 16.nr.) šādus grozījumus:

   

1.

8.Saeimas deputāts V.Buzajevs:

papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Aizstāt likuma tekstā vārdu “pilsonis” attiecīgajā locījumā ar vārdu “iedzīvotājs” attiecīgajā locījumā”.

Noraidīt

 

3.pants. Zemessardzes sadarbība ar valsts un pašvaldību iestādēm, uzņēmumiem, organizācijām un politiskajām partijām

(1) Valsts un pašvaldību iestādes, uzņēmumi, organizācijas un to amatpersonas sniedz palīdzību Zemessardzei tās uzdevumu izpildē.

(2) Zemessardze sadarbojas ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas pakļautībā un pārziņā esošajām struktūrvienībām, policiju un citām valsts institūcijām, iestādēm, organizācijām un dienestiem un atbalsta tos likumpārkāpumu profilaksē.

(3) Zemessardzes struktūrās aizliegta politisko partiju (kustību) darbība.

Zemessardze nesadarbojas ar politiskajām partijām (kustībām) un nesaņem palīdzību no tām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.06.2002. likumu, kas stājas spēkā no 10.07.2002.)

 

1. Aizstāt 3.panta otrajā daļā vārdus "pakļautībā un pārziņā" ar vārdu "padotībā".

     

1. Aizstāt 3.panta otrajā daļā vārdus "pakļautībā un pārziņā" ar vārdu "padotībā".

 

5.pants. Uzņemšana Zemessardzē

(1) Zemessardzē uzņem Latvijas Republikas pilsoņus, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu un vēlas dienēt Zemessardzē.

(2) Zemessardzes dienestā nevar iesaistīt karavīrus, kuri pilda aktīvo militāro dienestu, un personas, kuras jau pilda dienestu Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas struktūrvienībās vai muitā, vai arī atvaļinātas no dienesta par zvēresta laušanu vai disciplīnas pārkāpumiem.

(3) Par zemessargiem nevar būt personas, kuras sodītas par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem, atrodas narkologa uzskaitē, kurām ir hroniski psihiski traucējumi ar sociālu dezaptāciju vai tiem pielīdzināti stāvokļi, kā arī personas, kuras veselības stāvokļa dēļ nav derīgas dienestam kara laikā vai atzītas par rīcībnespējīgām.

(4) Uzņemšanas kārtību nosaka nolikums, kuru apstiprina aizsardzības ministrs.

(5) Katram zemessargam jāstājas obligātā militārā dienesta rezerves uzskaitē attiecīgajā valsts militārā dienesta pārvaldē (nodaļā) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.12.96. likumu un 20.06.2002. likumu, kas stājas spēkā no 10.07.2002.)

2. Izteikt 5.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Zemessardzes dienestā nevar iesaistīt karavīrus, kuri pilda aktīvo militāro dienestu, un personas, kuras pilda dienestu Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas struktūrvienībās, muitā vai citās apbruņotās militarizētās institūcijās vai ir atvaļinātas no dienesta par zvēresta laušanu vai disciplīnas pārkāpumiem."

     

 

2. Izteikt 5.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Zemessardzes dienestā nevar iesaistīt karavīrus, kuri pilda aktīvo militāro dienestu, un personas, kuras pilda dienestu Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas struktūrvienībās, muitā vai citās apbruņotās militarizētās institūcijās vai ir atvaļinātas no dienesta par zvēresta laušanu vai disciplīnas pārkāpumiem."