Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījumi Izglītības inovācijas fonda likumā

(reģ.nr.456)

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Pr.

nr.

Priekšlikumi otrajam lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotā otrā lasījuma redakcija

           
 

Grozījumi Izglītības inovācijas fonda likumā

     

Grozījumi Izglītības inovācijas fonda likumā

 

Izdarīt Izglītības inovācijas fonda likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 6., 8.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Izglītības inovācijas fonda likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 6., 8.nr.) šādus grozījumus:

14.pants. Fonda iekšējā revīzija

Fonda iekšējās revīzijas kārtību nosaka Fonda nolikums.

1. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

"14.pants. Fonda iekšējais audits

Fonda iekšējā audita kārtību nosaka Fonda nolikums."

 

 

 

 

 

     

1. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

"14.pants. Fonda iekšējais audits

Fonda iekšējā audita kārtību nosaka Fonda nolikums."

Pārejas noteikums

         

Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.decembrim apstiprina Izglītības inovācijas fonda nolikumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.03.2003. likumu, kas stājas spēkā no 09.04.2003.)

2. Aizstāt pārejas noteikumā vārdus un skaitļus "līdz 2003.gada 1.decembrim" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2004.gada 1.decembrim".

1.

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 2. pantu šādā redakcijā:

“2. Aizstāt pārejas noteikumā vārdus un skaitļus "līdz 2003.gada 1.decembrim" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2005.gada 1.februārim".

 

Atbalstīt

2. Aizstāt pārejas noteikumā vārdus un skaitļus "līdz 2003.gada 1.decembrim" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2005.gada 1.februārim".

           

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

(2003.gada 6.marta likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 09.04.2003.)

3. Izteikt norādi par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

"Likums stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī."

2.

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 3. pantu šādā redakcijā:

“3. Izteikt likuma spēkā stāšanās nosacījumu šādā redakcijā:

"Likums stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī."”

Atbalstīt

3. Izteikt likuma spēkā stāšanās nosacījumu šādā redakcijā:

"Likums stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī."