Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā

(reģ.nr.454)

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Nacionālo bruņoto spēku likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.; 2001, 21.nr.; 2002, 3.nr.) šādu grozījumu:

     

Izdarīt Nacionālo bruņoto spēku likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.; 2001, 21.nr.; 2002, 3.nr.) šādu grozījumu:

5.pants. Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva komplektēšanas pamatprincipi

(1) Nacionālo bruņoto spēku personālsastāvu komplektē tikai no Latvijas pilsoņiem.

(2) . . .

 

 

1

 

8.Saeimas deputāts V.Buzajevs:

Izslēgt 5.panta pirmo daļu.

 

Noraidīt

 

10.pants. Speciālo operāciju spēki un to uzdevumi

(1) Speciālo operāciju spēki:

1) veic speciālas operācijas valsts aizsardzības un drošības interesēs;

2) Saeimas Prezidija noteiktajā kārtībā nodrošina Saeimas deputātu un Saeimas Prezidija, kā arī Saeimas institūciju (objektu) aizsardzību (apsardzi);

3) Valsts prezidenta noteiktajā kārtībā nodrošina Valsts prezidenta, viņa ģimenes locekļu, Valsts prezidenta kancelejas un Valsts prezidenta rezidences aizsardzību (apsardzi);

4) Speciālo operāciju spēku komandiera noteiktajā kārtībā nodrošina Saeimas un Valsts prezidenta uzaicināto ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju aizsardzību (apsardzi);

5) piedalās terorisma apkarošanas pasākumos;

6) veic glābšanas darbus uz sauszemes un jūrā.

(2) Speciālo operāciju spēkiem, pildot šā panta pirmajā daļā noteiktos uzdevumus, ir operatīvās darbības subjekta tiesības.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizstāt 10.panta pirmās daļas 4.punktā vārdus "Speciālo operāciju spēku komandiera" ar vārdiem "Ministru kabineta".

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizstāt 10.panta pirmās daļas 4.punktā vārdus "Speciālo operāciju spēku komandiera" ar vārdiem "Ministru kabineta".