Aizsardzības un iekšlietu komisija Likumprojekts 2

Aizsardzības un iekšlietu komisija Likumprojekts 2. lasījumam

Grozījums Alternatīvā dienesta likumā (reģ. nr. 453)

Spēkā esošā redakcija

1. lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2. lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2. lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Alternatīvā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.) šādu grozījumu:

 

Priekšlikumu nav

 

Izdarīt Alternatīvā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.) šādu grozījumu:

6.pants. Alternatīvā dienesta veicēja tiesības un pienākumi

(1) …

(8) Alternatīvajā dienestā norīkotajām personām darba devējs izmaksā atlaišanas pabalstu mēneša vidējās izpeļņas apmērā, un tām tiek garantētas tiesības pēc dienesta pabeigšanas atgriezties iepriekšējā darba vietā (amatā).

Izteikt 6.panta astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Alternatīvajā dienestā norīkotajām personām darba devējs izmaksā atlaišanas pabalstu mēneša vidējās izpeļņas apmērā, un tām pēc dienesta pabeigšanas vienu mēnesi tiek garantētas tiesības atgriezties iepriekšējā darba vietā (amatā)."

     

Izteikt 6.panta astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Alternatīvajā dienestā norīkotajām personām darba devējs izmaksā atlaišanas pabalstu mēneša vidējās izpeļņas apmērā, un tām vienu mēnesi pēc dienesta pabeigšanas tiek garantētas tiesības atgriezties iepriekšējā darbavietā (amatā).”