Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā

"Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6.nr.; 1996, 3.nr.; 1997, 21.nr.; 1999, 5., 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 2.panta otrās daļas 5.punktu.

2. Svītrot 3.panta pirmās daļas 6.punktu.

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

 

 

Ekonomikas ministrs

J.Lujāns

Anotācija: