Likumprojekts "Par valsts budžetu 2004

Likumprojekts "Par valsts budžetu 2004.gadam"

 

Saturs

1.-2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.- 13.pielikums

14.pielikums

15.pielikuma 1.daļa

15.pielikuma 2.daļa

16.pielikums

17.pielikums

Paskaidrojumi (Finanšu ministrijas ziņojums un paskaidrojumu saturs)

Paskaidrojumi_1 (Makroekonomiskās stratēģijas apraksts)

        Paskaidrojumi_1A

Paskaidrojumi_2 (Fiskālais apskats)

        Paskaidrojumi_2A

        Paskaidrojumi_2B

        Paskaidrojumi_2C

        Paskaidrojumi_2D

        Paskaidrojumi_2E

Paskaidrojumi_3 (Ieņēmumu analīze)

Paskaidrojumi_4 (Nodokļu atvieglojumu (atlaižu) un nodokļu parādu summas )

Paskaidrojumi_5 (Valsts budžeta likuma struktūra un izdevumi )

        Paskaidrojumi_5A

        Paskaidrojumi_5B

        Paskaidrojumi_5C

        Paskaidrojumi_5D

        Paskaidrojumi_5E

        Paskaidrojumi_5F

        Paskaidrojumi_5G

        Paskaidrojumi_5H

        Paskaidrojumi_5I

        Paskaidrojumi_5J

        Paskaidrojumi_5K

        Paskaidrojumi_5L

        Paskaidrojumi_5M

        Paskaidrojumi_5N

        Paskaidrojumi_5O

        Paskaidrojumi_5P

        Paskaidrojumi_5R

        Paskaidrojumi_5S

Paskaidrojumi_6 (Valsts finansiālo saistību kopsavilkums)

        Paskaidrojumi_6A

        Paskaidrojumi_6B

Paskaidrojumi_7 (Grozījumi tiesību aktos)

Makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas pamatnostādnes 2004.-2008. gadam.

Anotācija