Rīgā

Rīgā

2003.gada 2.oktobrī

9/9-4.2-

 

Saeimas Prezidijam

 

Godātie Prezidija locekļi!

 

Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi Ārstniecības likumā” (reģ.nr. 421) izskatīšanai pirmajā lasījumā.

Komisija likumprojektu izskatīja un konceptuāli atbalstīja 1.lasījumā 2003.gada 1.oktobrī.

 

Ar cieņu

J.Stalidzāne

priekšsēdētāja

 

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi Ārstniecības likumā

Izdarīt Ārstniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15.nr.; 1998, 7.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Labklājības ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Veselības ministrija" (attiecīgā locījumā).

2. Papildināt 50.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir tiesīgs pieprasīt no ārstniecības iestādēm informāciju par ugunsgrēkos cietušo personu veselības stāvokli, ja tas ir saistīts ar ugunsgrēkā nodarīto kaitējumu personas veselībai."