Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Ciltsdarba likumā “ otrajam lasījumam ( reģ. nr418)

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

(dok.nr. 1234, 1312)

Pr. nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi Ciltsdarba likumā

     

Grozījumi Ciltsdarba likumā

 

Izdarīt Ciltsdarba likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 10.nr.; 1999, 2.nr.; 2000, 8.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

     

Izdarīt Ciltsdarba likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 10.nr.; 1999, 2.nr.; 2000, 8.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

3.pants

Šis likums attiecas uz personām, kas nodarbojas ar produktīvo dzīvnieku (liellopu, cūku, aitu, kazu, kažokzvēru, trušu) un mājputnu (vistu, pīļu, zosu, tītaru), kā arī zirgu (turpmāk - dzīvnieki) audzēšanu, un uz personām un valsts pārvaldes iestādēm un institūcijām, kuras pilda ar ciltsdarbu saistītas funkcijas.

 

1

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 3. pantu šādā redakcijā:

“3. pants.

Šis likums attiecas uz personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku – liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu, kažokzvēru, trušu, vistu, pīļu, zosu, tītaru un iežogotās platībās ( izņemot medību saimniecības) turētu savvaļas dzīvnieku ( turpmāk – dzīvnieki) – audzēšanu, un uz personām, valsts pārvaldes iestādēm un institūcijām, kuras pilda ar ciltsdarbu saistītas funkcijas.”

Atbalstīt

1. Izteikt 3. pantu šādā redakcijā:

“3. pants.

Šis likums attiecas uz personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku – liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu, kažokzvēru, trušu, vistu, pīļu, zosu, tītaru un iežogotās platībās ( izņemot medību saimniecības) turētu savvaļas dzīvnieku ( turpmāk – dzīvnieki) – audzēšanu, un uz personām, valsts pārvaldes iestādēm un institūcijām, kuras pilda ar ciltsdarbu saistītas funkcijas.”

10.pants

(2) Šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas:

         

1) izstrādā un realizē ciltsdarba programmas;

1. 10. pantā:

     

2. 10. pantā:

2) kārto Valsts ciltsgrāmatu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

papildināt otrās daļas 2.punktu aiz vārda "kārto" ar vārdiem "liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu";

     

papildināt otrās daļas 2.punktu pēc vārda "kārto" ar vārdiem "liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu";

3) kārto ciltsdokumentāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

papildināt otrās daļas 3.punktu aiz vārda "kārto" ar vārdiem "liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu";

     

papildināt otrās daļas 3.punktu pēc vārda "kārto" ar vārdiem "liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu";

4) sagatavo priekšlikumus ciltsdarbu regulējošo normatīvo aktu (instrukciju, ieteikumu) projektiem;

         

5) piedalās lopkopības izstāžu organizēšanā;

         

6) pārstāv šķirnes dzīvnieku audzētājus Latvijā un ārvalstīs;

         

7) sniedz dzīvnieku īpašniekiem citus ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus.

         

13.pants

(1) Dzīvnieku individuālās ražības un ar to saistīto pazīmju (ķermeņbūves, reproduktīvo īpašību u.c.) pārbaudes nolūkos tiek veikta pārraudzība, kontrolnovērtēšana un citi pasākumi (dzīvnieku mērīšana, eksterjera novērtēšana), kuros iegūst datus ciltsvērtības un šķirnes ģenētiskā potenciāla noteikšanai.

         

(2) Dzīvnieku pārraudzību veic sertificēta persona, kura ir reģistrējusies kā individuālā darba veicēja vai ir darba attiecībās ar juridisko personu.

2. 13. pantā:

     

3. 13. pantā:

(3) Dzīvnieku pārraudzība tiek veikta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atbilstoši katrai dzīvnieku sugai.

papildināt trešo daļu aiz vārda "sugai" ar vārdiem "(liellopiem, cūkām, aitām, kazām un zirgiem)";

     

papildināt trešo daļu pēc vārda "sugai" ar vārdiem "(liellopiem, cūkām, aitām, kazām un zirgiem)";

 

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Zirgu darba spēju novērtēšanas nosacījumus, kā arī zirgu sporta sacensību dalības nosacījumus nosaka Ministru kabinets."

   

Redakcionāli precizēts

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Zirgu darba spēju novērtēšanas noteikumus, kā arī noteikumus par dalību zirgu sporta sacensībās reglamentē Ministru kabinets."

17.pants

(1) Vaislinieku bioprodukta, embriju realizācijai ir nepieciešams sertifikāts, ko izsniedz Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

3. 17. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Vaislinieku bioprodukta" ar vārdiem "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku bioprodukta un";

     

4. 17. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Vaislinieku bioprodukta" ar vārdiem "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku bioprodukta un";

(2) Sertificētu bioproduktu atļauts pārdot:

1) juridiskajām personām, kuras atbilstoši to statūtiem veic ar ciltsdarbu saistītās funkcijas, un tām fiziskajām personām, kuras saņēmušas sertifikātu mākslīgās apsēklošanas veikšanai, ir reģistrējušās kā individuālā darba veicējas vai pārstāv juridisko personu;

2) dzīvnieku īpašniekiem lietošanai tikai savā ganāmpulkā, ja attiecīgais dzīvnieku īpašnieks ir beidzis mākslīgās apsēklošanas kursus un saņēmis kvalifikāciju apliecinošu dokumentu.

         

(3) Persona, kurai ir pārdots vaislinieku bioprodukts, uzskaita tā izlietojumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

papildināt trešo daļu aiz vārdiem "persona, kurai ir pārdots" ar vārdiem "liellopu, cūku, aitu, kazu vai zirgu".

     

papildināt trešo daļu pēc vārdiem "Persona, kurai ir pārdots" ar vārdiem "liellopu, cūku, aitu, kazu vai zirgu".

18.pants

Persona, kura transplantē embrijus, uzskaita to izlietojumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

4. Papildināt 18.pantu aiz vārdiem "Persona, kura transplantē" ar vārdiem "liellopu, cūku, aitu, kazu vai zirgu".

     

5. Papildināt 18.pantu pēc vārdiem "Persona, kura transplantē" ar vārdiem "liellopu, cūku, aitu, kazu vai zirgu".

V nodaļa. Ciltsdarbā izmantojamo dzīvnieku atražošana

5. Papildināt V nodaļu ar 20.prim pantu šādā redakcijā:

"20.1 Šķirnes materiālam, kuru paredzēts pārdot Latvijas Republikā vai eksportēt uz ārvalstīm, šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācija izdod sertifikātu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

     

6. Papildināt V nodaļu ar 20.prim pantu šādā redakcijā:

"20.1 Šķirnes materiālam, kuru paredzēts pārdot Latvijas Republikā vai eksportēt uz ārvalstīm, šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācija izdod sertifikātu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

 

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Ministru kabinets līdz 2004.gada 1.martam izdod noteikumus par zirgu darba spēju novērtēšanas nosacījumiem, zirgu sporta sacensību dalības nosacījumiem un sertifikāta izsniegšanu šķirnes materiālam, kuru paredzēts pārdot Latvijā vai eksportēt uz ārvalstīm."

     

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Ministru kabinets līdz 2004.gada 1.martam izdod noteikumus par zirgu darba spēju novērtēšanu , dalību zirgu sporta sacensībās un par sertifikāta izsniegšanu šķirnes materiālam, kuru paredzēts pārdot Latvijā vai eksportēt uz ārvalstīm."

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 90/428/EEC, 91/174/EEC, 94/28/EC, 96/509/EC un 96/510/EC.

     

8.Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas savienības direktīvām šādā redakcijā:

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 90/428/EEC, 91/174/EEC, 94/28/EC, 96/509/EC un 96/510/EC.”