Saeimas Prezidijam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada 30. septembra sēdē izskatīja likumprojektu "Grozījumi Ciltsdarba likumā" (Reģ. nr.418)    (Dok. nr.1234, 1234A)         un pieņēma lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Indulis Emsis

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi Ciltsdarba likumā

Izdarīt Ciltsdarba likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 10.nr.; 1999, 2.nr.; 2000, 8.nr.) šādus grozījumus:

1.  10.pantā:

papildināt otrās daļas 2.punktu aiz vārda "kārto" ar vārdiem "liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu";

papildināt otrās daļas 3.punktu aiz vārda "kārto" ar vārdiem "liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu".

2.  13.pantā:

papildināt trešo daļu aiz vārda "sugai" ar vārdiem "(liellopiem, cūkām, aitām, kazām un zirgiem)";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Zirgu darba spēju novērtēšanas nosacījumus, kā arī zirgu sporta sacensību dalības nosacījumus nosaka Ministru kabinets."

3.  17.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Vaislinieku bioprodukta" ar vārdiem "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku bioprodukta un";

papildināt trešo daļu aiz vārdiem "persona, kurai ir pārdots" ar vārdiem "liellopu, cūku, aitu, kazu vai zirgu".

4. Papildināt 18.pantu aiz vārdiem "Persona, kura transplantē" ar vārdiem "liellopu, cūku, aitu, kazu vai zirgu".

5. Papildināt V nodaļu ar 20.1 pantu šādā redakcijā:

"20.1 Šķirnes materiālam, kuru paredzēts pārdot Latvijas Republikā vai eksportēt uz ārvalstīm, šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācija izdod sertifikātu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Ministru kabinets līdz 2004.gada 1.martam izdod noteikumus par zirgu darba spēju novērtēšanas nosacījumiem, zirgu sporta sacensību dalības nosacījumiem un sertifikāta izsniegšanu šķirnes materiālam, kuru paredzēts pārdot Latvijā vai eksportēt uz ārvalstīm."

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 90/428/EEC, 91/174/EEC, 94/28/EC, 96/509/EC un 96/510/EC.