Saeimas Prezidijam

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (reģ.nr.408) izskatīšanai pirmajā lasījumā.

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja S. Āboltiņa

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Izteikt 163.1 pantu šādā redakcijā:

"163.1 pants. Dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu provēšanas, zīmogošanas, marķēšanas un uzglabāšanas noteikumu pārkāpšana

Par dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu realizēšanu (nodošanu realizācijai), izgatavošanu, remontēšanu, pārkāpjot noteiktās provēšanas un zīmogošanas prasības, –

fiziskai vai juridiskai personai izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz četrsimt latiem.

Par neprovētu dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu uzglabāšanu, pārkāpjot noteikto uzglabāšanas kārtību, –

fiziskai vai juridiskai personai izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz četrsimt latiem.

Par šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

fiziskai vai juridiskai personai uzliek naudas sodu no divsimt līdz piecsimt latiem.

Par dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu uzglabāšanu un realizēšanu (nodošanu realizācijai), pārkāpjot noteiktās marķēšanas prasības, –

fiziskai vai juridiskai personai izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt latiem.

Par šā panta ceturtajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

fiziskai vai juridiskai personai uzliek naudas sodu no simt līdz četrsimt latiem."

2. Papildināt kodeksu ar 163.2 pantu šādā redakcijā:

"163.2 pants. Saimnieciskās darbības vietu darbam ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem reģistrēšanas un dārgmetālu izstrādājumu izgatavotāju personisko zīmogu reģistrēšanas kārtības pārkāpšana

Par saimnieciskās darbības vietu darbam ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem un dārgmetālu izstrādājumu izgatavotāju personisko zīmogu reģistrēšanas kārtības pārkāpšanu –

fiziskai vai juridiskai personai izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

fiziskai vai juridiskai personai uzliek naudas sodu no simt līdz četrsimt latiem."

3. Izslēgt 215.1 panta pirmajā daļā skaitli "163.1".

4. Izteikt 236.1 pantu šādā redakcijā:

"236.1 pants. Valsts proves uzraudzības inspekcija

Valsts proves uzraudzības inspekcija izskata šā kodeksa 163.1 un 163.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts proves uzraudzības inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts proves uzraudzības inspekcijas priekšnieks un viņa vietnieki – brīdinājumu vai naudas sodu līdz piecsimt latiem;

2) Valsts proves uzraudzības inspekcijas daļu vadītāji un vecākie inspektori – brīdinājumu vai naudas sodu līdz četrsimt latiem."

5.  304.pantā:

izslēgt 2.punktā skaitli un vārdus "163.1 panta trešajā daļā";

izslēgt 8.punktā skaitli "163.1".