Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2003. gada 13. novembrī

Nr.9/1- 278

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai 1. lasījumā likumprojektu “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem”” (reģ.nr. 407; dok.nr. 1176).

 

 

 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz1.lpp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Inese Vaidere

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem”

 

 

Izdarīt likumā “ Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem”

( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3.nr.) šādus grozījumus:

7. pantā:

izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

“3) līgumi par Latvijas Republikas bruņoto spēku dislokāciju ( izņemot līgumus par Latvijas Republikas bruņoto spēku kopējām militārajām mācībām ārvalstīs vai dalību starptautiskajās operācijās, ja pieņemts attiecīgs Saeimas vai Ministru kabineta lēmums ); ”;

izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

“6) līgumi par ārvalstu bruņoto spēku atrašanos Latvijas Republikas teritorijā, izņemot līgumus par ārvalstu militārajiem padomniekiem, militārajām mācībām, manevriem un tranzītu Latvijas Republikā, ja lēmums par militāro mācību vai manevru organizēšanu vai tranzītu Latvijas Republikā pieņemts likumos noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2003. gada _____________.