Rīgā

Rīgā

2003.gada 1.oktobrī

Nr.9/15-7-1/30

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Pilsonības likuma izpildes komisija lūdz iekļaut 2003.gada 2.oktobra Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu “Par Bertrama Zariņa atzīšanu par Latvijas pilsoni” (reģ.nr.405) izskatīšanai otrajā lasījumā.

Pielikumā: minētā likumprojekta tabula 1 lpp.

 

Ar cieņu

Pilsonības likuma izpildes

komisijas priekšsēdētāja Anta Rugāte

Iesniedz Pilsonības likuma Likumprojekts 2.lasījumam

izpildes komisija (steidzams)

 

Par Bertrama Zariņa atzīšanu par Latvijas pilsoni

(reģ.nr.405)

 

Pirmajā lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

Nr.p.k.

Priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija 2.lasījumam

1.

2.

3.

4.

5.

Atzīt Bertramu Zariņu par Latvijas pilsoni.

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

Priekšlikumu nav.

 

Atzīt Bertramu Zariņu par Latvijas pilsoni.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.