Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Grozījums Apsardzes darbības likumā

(reģ.nr.400)

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 3.lasījumam

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 3.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Apsardzes darbības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 2001, 3.nr.; 2002, 13.nr.) šādu grozījumu:

     

Izdarīt Apsardzes darbības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 2001, 3.nr.; 2002, 13.nr.) šādu grozījumu:

6.pants. Speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas ierobežojumi

(1) Speciālo atļauju (licenci) apsardzes darbības veikšanai ir tiesīgi saņemt uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kuros ārvalstu ieguldītāji, izņemot Eiropas Savienības dalībvalstu ieguldītājus, nav ieguvuši (tiešā vai netiešā veidā) kontrolpaketi. Apsardzes uzņēmumu vadītājiem ir jābūt Latvijas pilsoņiem, kuru valsts valodas prasme atbilst Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām, kuri nav sodīti par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu un kuriem nav konstatētas psihiskās slimības, narkomānija, toksikomānija vai alkoholisms.

(2) Speciālo atļauju (licenci) apsardzes darbības veikšanai aizliegts izsniegt uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuros vadošos amatos (prezidents, viceprezidents, ģenerāldirektors, direktors, komercdirektors u.c.) strādā personas, par kurām valsts policijas vai valsts drošības iestāžu rīcībā ir ziņas, kas liecina par šo personu piederību pie aizliegtiem militarizētiem vai bruņotiem formējumiem, likumā noteiktajā kārtībā nereģistrētām politiskajām partijām vai sabiedriski politiskajām organizācijām, apvienībām vai kustībām, kā arī organizētās noziedzības grupām.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izteikt 6.panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Par apsardzes uzņēmumu vadītājiem var būt Eiropas Savienības pilsoņi, kuri nav sodīti par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu un kuriem nav konstatētas psihiskas slimības, alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība."

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

8.Saeimas deputāts V.Agešins:

Izteikt 6.panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Apsardzes uzņēmuma vadītāja amatu var ieņemt Eiropas Savienības pilsonis vai Latvijas nepilsonis, kurš nav sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un kuram likumā noteiktā kārtībā nav konstatēta psihiska slimība, alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība.”

8.Saeimas deputāts V.Buzajevs:

Izteikt 6.panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Par apsardzes uzņēmuma vadītājiem var būt Eiropas savienības pilsoņi un personas, kas pēdējo desmit gadu laikā likumīgi uzturējušās Latvijā, kuras nav sodītas par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu un kurām nav konstatēta psihiskās slimības, alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarība.”

8.Saeimas deputāts V.Buzajevs:

Izteikt 6.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Speciālo atļauju (licenci) apsardzes darbības veikšanai aizliegts izsniegt uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuros vadošos amatos (prezidents, viceprezidents, ģenerāldirektors, direktors, komercdirektors u.c.) strādā personas, kuras ar tiesas spriedumu atzītas par aizliegtu vai nereģistrētu organizāciju biedriem vai noziedzīgu grupu locekļiem.”

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Izteikt 6.panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Par apsardzes uzņēmumu vadītājiem var būt Eiropas Savienības pilsoņi, kuri nav sodīti par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu un kuriem nav konstatētas psihiskas slimības, alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība."

 

Pārejas noteikums

Likums stājas spēkā ar īpašu likumu.

4

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izteikt pārejas noteikumu šādā redakcījā:

“Likums stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.”

Atbalstīt

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.