SAEIMAS PREZIDIJAM

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā šā gada 24.septembra sēdē ir apspriedusi likumprojektu “Grozījums Apsardzes darbības likumā” (reģ.nr.400) pirmajam lasījumam.

Komisija nolēma konceptuāli atbalstīt augstākminēto likumprojektu un lūgt to iekļaut Saeimas plenārsēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā.

 

 

Ar cieņu

 

 

komisijas priekšsēdētājs

Arnolds Laksa

 

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījums Apsardzes darbības likumā

Izdarīt Apsardzes darbības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 2001, 3.nr.; 2002, 13.nr.) šādu grozījumu:

Izteikt 6.panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Par apsardzes uzņēmumu vadītājiem var būt Eiropas Savienības pilsoņi, kuri nav sodīti par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu un kuriem nav konstatētas psihiskas slimības, alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība."

Pārejas noteikums

Likums stājas spēkā ar īpašu likumu.