SAEIMAS PREZIDIJAM

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā šā gada 24.septembra sēdē ir apspriedusi likumprojektu “Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” (reģ.nr.395) pirmajam lasījumam.

Komisija nolēma konceptuāli atbalstīt augstākminēto likumprojektu un lūgt to iekļaut Saeimas plenārsēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā.

Pielikumā: Saeimas Juridiskās komisijas atzinuma kopija uz 1 lpp.

 

Ar cieņu

 

 

komisijas priekšsēdētājs

Arnolds Laksa

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā

Izdarīt Latvijas Sodu izpildes kodeksā šādus grozījumus:

1. Papildināt 5.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"Ja tiesa piespriedusi sodu nosacīti, tad šāda sprieduma izpildi kontrolē un notiesātā uzvedību pārbaudes laikā uzrauga probācijas dienests."

2. Izteikt 120.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Probācijas dienests darbojas saskaņā ar speciālu likumu."

3. Svītrot 121.pantu.

4. 134.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"Piespiedu darba izpildīšanu pārzina pilsētas domes, pagasta padomes vai vairāku pagastu padomju kopīgi izveidots Piespiedu darba uzraudzības dienests, kura darbību koordinē probācijas dienests.";

papildināt otrās daļas 9.punktu pēc vārdiem "taisījusi spriedumu" ar vārdiem "un probācijas dienestam".