SAEIMAS PREZIDIJAM

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā š.g. 24. septembra sēdē izskatīja likumprojektus “Grozījumi Krimināllikumā” (Reģ.nr.394), “Grozījumi Krimināllikumā” (Reģ.nr.364), “Grozījumi Krimināllikumā” (Reģ.nr.363) pirmajam lasījumam.

Komisija konceptuāli atbalstīja augstākminētos likumprojektus un lūdz tos iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā.

Pielikumā:

1. Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas atzinums par likumprojektu “Grozījumi Krimināllikumā” (Reģ.nr.364) uz 1 lapas.

2. Juridiskās komisijas atzinums par likumprojektu “Grozījumi Krimināllikumā” (Reģ.nr.394) uz 1 lapas.

 

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs A.Laksa

 

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi Krimināllikumā

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 22., 23.nr.; 2003, 10., 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 55.panta sestās daļas 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"2) nemainīt dzīvesvietu bez Valsts probācijas dienesta piekrišanas;

3) periodiski reģistrēties Valsts probācijas dienestā un piedalīties probācijas programmās;".

2. Izteikt 58.1 panta ceturtās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) periodiski reģistrēties Valsts probācijas dienestā un piedalīties probācijas programmās; ".