Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizsardzības un iekšlietu komisija Likumprojekta 2.lasījumam

Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā

Reģ. nr. 393; dok.nr.1108

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

 

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Latvijas Republikas valsts robežas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 23.nr.; 1995, 24.nr.; 1997, 2.nr.; 1998, 22.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 7., 21.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

 

   

Izdarīt Latvijas Republikas valsts robežas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 23.nr.; 1995, 24.nr.; 1997, 2.nr.; 1998, 22.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 7., 21.nr.) šādus grozījumus:

8.pants. Valsts robežas šķērsošana

(1) Visu veidu satiksme un pārvietošanās pāri valsts robežai notiek Ministru kabineta noteiktajās robežas šķērsošanas vietās saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un starptautiskajiem līgumiem.

(2) Jūras un upju kuģi, karakuģi un citi peldošie līdzekļi šķērso valsts robežu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas tiek publicēti noteiktā kārtībā.

(3) Gaisa kuģi un citi lidojošie objekti valsts robežu šķērso pārlidošanai speciāli noteiktos gaisa koridoros saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas tiek publicēti noteiktā kārtībā.

(4) Ārpus šiem gaisa koridoriem robežu drīkst šķērsot tikai ar Ministru kabineta atļauju.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.10.98. likumu, kas stājas spēkā no 11.11.98.)

 

8.pantā:

papildināt otro daļu aiz vārda "līdzekļi" ar vārdiem "kā arī gaisa kuģi";

izslēgt trešo un ceturto daļu.

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

izteikt likumprojekta tekstu šādā redakcijā:

“8.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Gaisa kuģi un citi lidojoši objekti valsts robežu šķērso speciāli noteiktā, kontrolējamā

gaisa telpā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas tiek publicēti noteiktā kārtībā”;

izslēgt ceturto daļu.”

Pieņemt

“8.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Gaisa kuģi un citi lidojoši objekti valsts robežu šķērso speciāli noteiktā, kontrolējamā gaisa telpā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas tiek publicēti noteiktā kārtībā”;

izslēgt ceturto daļu.”