Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2003. gada 2. oktobrī

Nr. 9/1- 248

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1.Likumprojekts “Par Ikgadējo finanšu līgumu 2003. gadam starp Latvijas

Republiku un Eiropas Komisiju Eiropas Kopienas vārdā ” ;

/reģ.nr. 344; dok.nr. 1046 /;

 

 

2.Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Daudzgadējo finansu līgumu starp Latvijas Republiku un Eiropas Komisiju Eiropas Kopienas vārdā” / reģ.nr. 384; dok.nr. 1098/.

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 2. lpp.

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Inese Vaidere

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

 

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

 

 

Grozījumi likumā “Par Daudzgadējo finansu līgumu starp Latvijas Republiku un Eiropas Komisiju Eiropas Kopienas vārdā ”

 

 

 

 

Izdarīt likumā par “Par Daudzgadējo finansu līgumu starp Latvijas Republiku un Eiropas Komisiju Eiropas Kopienas vārdā ” ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 9.nr.) šādus grozījumus:

 

  1. Aizstāt visā likumā vārdus “finansu ” ar vārdu “finanšu”.

 

2. Aizstāt 2. pantā vārdus “valsts sekretāra vietnieks ” ar vārdiem “valsts

sekretārs”.

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2003. gada __________________.