Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

2003. gada 1. oktobrī

Nr. 9/1- 246

 

 

 

 

Ārlietu komisija iesniedz izskatīšanai Saeimas sēdē 2. lasījumā likumprojektu

“ Grozījums Latvijas Republikas Augstākās padomes 1992. gada 3. jūnija lēmumā “Par pievienošanos starptautiskajām konvencijām jūrniecības jomā ” /reģ.nr. 370; dok.nr. 1077 /.

 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1.lpp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Inese Vaidere

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

 

 

 

Grozījums Latvijas Republikas Augstākās padomes 1992. gada 3. jūnija lēmumā

“ Par pievienošanos starptautiskajām konvencijām jūrniecības jomā”

 

 

 

 

 

Izdarīt Latvijas Republikas Augstākās padomes 1992. gada 3. jūnija lēmumā “Par pievienošanos starptautiskajām konvencijām jūrniecības jomā ” ( Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 27.nr.) šādu grozījumu:

 

Aizstāt 1. punktā skaitļus un vārdus “1977. gada 21. oktobra ” ar skaitļiem un vārdiem “ 1978. gada 24. oktobra ”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2003. gada _________________.