Saeimas Prezidijam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada 24. septembra sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījumi likumā ”Par bezpeļņas organizāciju” ” (Reģ. nr. 367) (Dok. nr. 1074; 1074A) un pieņēma lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

Komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Indulis Emsis

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par bezpeļņas organizāciju"

Izdarīt likumā "Par bezpeļņas organizāciju" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 6.nr.; 1993, 20./21.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 5.panta otro daļu.

2. 12.pantā:

izslēgt pirmo daļu;

aizstāt otrajā daļā vārdus "Valsts finansu inspekcijas" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienesta".

 

 

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.