2

2.lasījumā nobalsotā likumprojekta redakcija

 

 

 

Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā

 

Izdarīt Krājaizdevu sabiedrību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 10.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu “finansu” ar vārdu “finanšu”.

2.  2.panta pirmajā daļā:

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4) veic tirdzniecību ar finanšu instrumentiem un valūtu biedru uzdevumā;”;

izslēgt 8.punktu.

 

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.