SAEIMAS PREZIDIJAM

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā š.g. 24. septembra sēdē izskatīja likumprojektus “Grozījumi Krimināllikumā” (Reģ.nr.394), “Grozījumi Krimināllikumā” (Reģ.nr.364), “Grozījumi Krimināllikumā” (Reģ.nr.363) pirmajam lasījumam.

Komisija konceptuāli atbalstīja augstākminētos likumprojektus un lūdz tos iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā.

Pielikumā:

1. Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas atzinums par likumprojektu “Grozījumi Krimināllikumā” (Reģ.nr.364) uz 1 lapas.

2. Juridiskās komisijas atzinums par likumprojektu “Grozījumi Krimināllikumā” (Reģ.nr.394) uz 1 lapas.

 

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs A.Laksa

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi Krimināllikumā

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 5.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 23.nr.; 2003, 10., 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

2. Aizstāt 192.panta nosaukumā un tekstā vārdu "vērtspapīru" ar vārdiem "finanšu instrumentu".

3. Izteikt 193.pantu šādā redakcijā:

"193.pants. Nelikumīgas darbības ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem

(1) Par finanšu instrumentu iegūšanu vai atsavināšanu savā vai citas personas vārdā, pamatojoties uz iekšējo informāciju, kā arī par tirgus manipulācijām ar finanšu instrumentiem –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par sveša finanšu instrumenta vai maksāšanas līdzekļa nolaupīšanu, iznīcināšanu, bojāšanu vai nelikumīgu izmantošanu –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(3) Par finanšu instrumenta vai maksāšanas līdzekļa viltošanu, kā arī par šāda viltojuma izplatīšanu vai izmantošanu, ja nav šā likuma 192.pantā paredzētā nozieguma pazīmju, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu.

(4) Par šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai lielā apmērā vai tās izdarījusi organizēta grupa, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu."

4. Aizstāt 193.1 un 194.panta nosaukumā un tekstā vārdu "vērtspapīrs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "finanšu instruments" (attiecīgā locījumā).

5. Izteikt 200.pantu šādā redakcijā:

"200.pants. Dienesta noslēpumu un komercnoslēpumu saturošu ziņu neatļauta iegūšana un izpaušana, kā arī iekšējās informācijas neatļauta izpaušana

(1) Par ekonomisko, zinātniski tehnisko vai dienesta noslēpumu vai komercnoslēpumu saturošu ziņu neatļautu iegūšanu savai vai citas personas lietošanai vai izpaušanai, par šādu ziņu neatļautu izpaušanu citai personai tādā pašā nolūkā, kā arī par iekšējās informācijas neatļautu izpaušanu –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

(2) Par šā panta pirmajā daļā norādīto ziņu nolaupīšanu –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām."

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.