Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Par Līgumu par speciālām stabilitātes prasībām ro-ro tipa pasažieru kuģiem, kas saskaņā ar grafiku veic regulārus reisus starp (uz, no) noteiktām ostām ziemeļrietumu Eiropā un Baltijas jūrā ( Stokholmas līgums, 1996) (reģ.nr. 357; dok.nr. 1060)

Pirmajā lasījumā pieņemtā

likumprojekta redakcija

Pr.

nr.

Priekšlikums

Atbildīgās

komisijas

atzinums

Likumprojekta redakcija, kādā to otrajā lasījumā ierosina pieņemt Ārlietu komisija

1.

2.

3.

4.

5.

Par Līgumu par speciālām stabilitātes prasībām ro-ro tipa pasažieru kuģiem, kas saskaņā ar grafiku veic regulārus reisus starp (uz, no) noteiktām ostām ziemeļrietumu Eiropā un Baltijas jūrā ( Stokholmas līgums, 1996)

1.

/ Ārlietu komisijas priekšlikums /

Aizstāt likumprojekta nosaukumu vārdus “ starp (uz, no) ” ar vārdiem “starp vai uz, vai no ”.

Atbalstīt.

Par Līgumu par speciālām stabilitātes prasībām ro-ro tipa pasažieru kuģiem, kas saskaņā ar grafiku veic regulārus reisus starp vai uz, vai no noteiktām ostām ziemeļrietumu Eiropā un Baltijas jūrā ( Stokholmas līgums, 1996)

1.pants. 1996. gada 28. februāra Līgums par speciālām stabilitātes prasībām ro-ro tipa pasažieru kuģiem, kas saskaņā ar grafiku veic regulārus reisus starp (uz, no) noteiktām ostām ziemeļrietumu Eiropā un Baltijas jūrā (Stokholmas līgums, 1996) un tā 1. un 2. pielikums ( turpmāk – Līgums ) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.

/ Ārlietu komisijas priekšlikums /

Aizstāt 1. pantā vārdus “ starp (uz, no) ” ar vārdiem “starp vai uz, vai no ”.

Atbalstīt.

1.pants. 1996. gada 28. februāra Līgums par speciālām stabilitātes prasībām ro-ro tipa pasažieru kuģiem, kas saskaņā ar grafiku veic regulārus reisus starp vai uz, vai no noteiktām ostām ziemeļrietumu Eiropā un Baltijas jūrā (Stokholmas līgums, 1996) un tā 1. un 2. pielikums ( turpmāk – Līgums ) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants.Likums stājas spēkā tā izslidināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

   

 

 

2. pants. Likums stājas spēkā tā izslidināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 8. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis ”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 8. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis ”.

4. pants. Satiksmes ministrija nodrošina Līgumā paredzēto saistību izpildi.

     

4.pants. Satiksmes ministrija nodrošina Līgumā paredzēto saistību izpildi.

Likums Saeimā pieņemts 2003. gada _________________.