Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizsardzības un iekšlietu komisija Likumprojekts 2.lasījumam

 

Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā

(Reģ. nr. 317)

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

 

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Latvijas Sodu izpildes kodeksā šādus grozījumus:

 

 

 

   

 

Izdarīt Latvijas Sodu izpildes kodeksā šādus grozījumus:

 

 

5.pants. Kriminālsodu izpildes institūcijas

Kriminālsodus, kas piespriesti kā pamatsodi, izpilda:

1) Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes brīvības atņemšanas iestādes - brīvības atņemšanu;

2) valsts policijas iestādes - arestu;

3) Tieslietu ministrijas Tiesu izpildītāju departamenta rajonu (pilsētu) tiesu izpildītāji - naudas sodu;

4) pašvaldību piespiedu darba uzraudzības dienesti - piespiedu darbu.

Kriminālsodus, kas piespriesti kā papildsodi, izpilda ministriju pārraudzībā vai pakļautībā esošās iestādes atbilstoši savai kompetencei.

(1998.gada 14.oktobra likuma redakcijā - Ziņotājs, 1998, 23.nr.)

 

 

1. Papildināt 5.panta pirmās daļas 3.punktu ar vārdiem "un mantas konfiskāciju".

 

 

1.

 

Saeimas Juridiskais birojs:

izteikt likumprojekta 1.pantu šādā redakcijā:

“1. 5.pantā:

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) tiesu izpildītāji – naudas sodu un mantas konfiskāciju;”;

papildināt otro daļu pēc vārda “izpilda” ar vārdiem “tiesu izpildītāji un”.”

 

 

Pieņemt

 

1. 5.pantā:

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) tiesu izpildītāji – naudas sodu un mantas konfiskāciju;”;

papildināt otro daļu pēc vārda “izpilda” ar vārdiem “tiesu izpildītāji un”.

 

142.pants. Sprieduma par mantas konfiskāciju nodošana izpildei

Tiesa, kas piespriedusi notiesātajam kā papildsodu mantas konfiskāciju, pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā nosūta tiesas izpildrakstu, mantas aprakstes akta kopiju un tiesas sprieduma norakstu tiesu izpildītāju kantorim pēc mantas atrašanās vietas un vienlaikus informē par to finanšu institūcijas.

Mantas konfiskāciju izdara tā iecirkņa tiesu izpildītāji, kura teritorijā atrodas konfiscējamā manta.

 

2. Aizstāt 142.panta pirmajā daļā vārdu "papildsodu" ar vārdu "sodu".

     

 

2. Aizstāt 142.panta pirmajā daļā vārdu "papildsodu" ar vārdu "sodu".