20

20.06.2003

Priekšlikumi par izmaiņām ieņēmumos un izdevumos

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2003.gadam”" izskatīšanai 2.lasījumā

Priekšlikumi par likumprojekta tekstu

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Priekšlikumi

Ministru kabineta attieksme

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par valsts budžetu 2003.gadam" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 7.nr.) šādus grozījumus:

       

Izdarīt likumā "Par valsts budžetu 2003.gadam" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 7.nr.) šādus grozījumus:

   

1

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Likuma tekstā un pielikumos kopsavilkuma skaitļus precizēt pēc balsojumiem par konkrētiem priekšlikumiem.

 

Atbalstīt

 

1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2003.gadam ieņēmumos 1 668 317 363 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

1. Izteikt 1., 2., 3., 4. un 5.pantu šādā redakcijā:

"1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2003.gadam ieņēmumos 1 693 588 276 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

       

1. Izteikt 1., 2., 3., 4. un 5.pantu šādā redakcijā:

"1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2003.gadam ieņēmumos 1 693 588 276 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2003.gadam izdevumos 1 827 358 279 latu apmērā un tīrajos aizdevumos — 18 463 084 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2003.gadam izdevumos 1 851 918 476 latu apmērā un tīrajos aizdevumos – 18 114 772 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

       

2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2003.gadam izdevumos 1 851 918 476 latu apmērā un tīrajos aizdevumos – 18 114 772 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 127 277 532 latu apmērā, tajā skaitā:

1) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 92 612 842 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8. un 9.pielikumu;

2) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 23 313 767 latu apmērā saskaņā ar 10.pielikumu;

3) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 5 923 405 latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

4) pašvaldību tautas mākslas pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 349 874 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

5) pašvaldību administratīvo teritoriju attīstības plānu izstrādāšanai 440 000 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

6) investīcijām pašvaldībām 4 079 600 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu;

7) pašvaldību apvienošanās (sadarbības) projektu sagatavošanai un administratīvo teritoriju izpētei 160 000 latu apmērā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

8) Rīgas Domei pievienotās vērtības nodokļa samaksai par tehnoloģiskajām iekārtām Latvijas Nacionālā teātra rekonstrukcijai 398 044 latu apmērā.

3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 134 684 898 latu apmērā, tajā skaitā:

1) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 94 659 284 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8. un 9.pielikumu;

2) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 23 781 578 latu apmērā saskaņā ar 10.pielikumu;

3) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 6 076 944 latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

4) pašvaldību tautas mākslas pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 349 874 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

5) pašvaldību administratīvo teritoriju attīstības plānu izstrādāšanai 449 182 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

6) investīcijām pašvaldībām 8 869 992 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu;

7) pašvaldību apvienošanās (sadarbības) projektu sagatavošanai un administratīvo teritoriju izpētei 100 000 latu apmērā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

8) Rīgas domei pievienotās vērtības nodokļa samaksai par tehnoloģiskajām iekārtām Latvijas Nacionālā teātra rekonstrukcijai 398 044 latu apmērā.

       

3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 134 684 898 latu apmērā, tajā skaitā:

1) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 94 659 284 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8. un 9.pielikumu;

2) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 23 781 578 latu apmērā saskaņā ar 10.pielikumu;

3) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 6 076 944 latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

4) pašvaldību tautas mākslas pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 349 874 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

5) pašvaldību administratīvo teritoriju attīstības plānu izstrādāšanai 449 182 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

6) investīcijām pašvaldībām 8 869 992 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu;

7) pašvaldību apvienošanās (sadarbības) projektu sagatavošanai un administratīvo teritoriju izpētei 100 000 latu apmērā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

8) Rīgas domei pievienotās vērtības nodokļa samaksai par tehnoloģiskajām iekārtām Latvijas Nacionālā teātra rekonstrukcijai 398 044 latu apmērā.

4.pants. Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 7 677 897 latu apmērā, tajā skaitā:

1) pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 7 152 897 latu apmērā;

2) Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei 275 000 latu apmērā;

3) reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai 250 000 latu apmērā.

4.pants. Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 7 737 897 latu apmērā, tajā skaitā:

1) pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 7 152 897 latu apmērā;

2) Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei 335 000 latu apmērā;

3) reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai 250 000 latu apmērā.

       

4.pants. Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 7 737 897 latu apmērā, tajā skaitā:

1) pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 7 152 897 latu apmērā;

2) Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei 335 000 latu apmērā;

3) reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai 250 000 latu apmērā.

5.pants. Apstiprināt valsts nozīmes pasākumu veikšanai bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai “Valsts informācijas tīkla aģentūra” valsts budžeta finansētos ieņēmumus un izdevumus 2 450 884 latu apmērā saskaņā ar 14.pielikumu.

5.pants. Apstiprināt valsts nozīmes pasākumu veikšanai bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai "Valsts informācijas tīkla aģentūra" valsts budžeta finansētos ieņēmumus un izdevumus 2 457 746 latu apmērā saskaņā ar 14.pielikumu."

       

5.pants. Apstiprināt valsts nozīmes pasākumu veikšanai bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai "Valsts informācijas tīkla aģentūra" valsts budžeta finansētos ieņēmumus un izdevumus 2 457 746 latu apmērā saskaņā ar 14.pielikumu."

9.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās 1 081 000 000 latu apmērā. Noteikt, ka finanšu ministrs 2003.gadā var sniegt valsts galvojumus 46 640 000 latu apmērā saskaņā ar 16.pielikumu.

2. Izteikt 9., 10. un 11.pantu šādā redakcijā:

"9.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās 1 081 000 000 latu apmērā. Noteikt, ka finanšu ministrs 2003.gadā var sniegt valsts galvojumus 45 440 000 latu apmērā saskaņā ar 16.pielikumu.

       

2. Izteikt 9., 10. un 11.pantu šādā redakcijā:

"9.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās 1 081 000 000 latu apmērā. Noteikt, ka finanšu ministrs 2003.gadā var sniegt valsts galvojumus 45 440 000 latu apmērā saskaņā ar 16.pielikumu.

10.pants. Noteikt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu saistību kopējo pieļaujamo palielinājumu 24 283 918 latu apmērā. Pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu noteikt 15 283 918 latu apmērā, tajā skaitā 1 000 000 latu pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu nodrošināšanai atbilstoši likumam “Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību”. Finanšu ministram ir tiesības mainīt pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu palielinājumu, nepārsniedzot pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu. Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 9 000 000 latu apmērā.

10.pants. Noteikt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu saistību kopējo pieļaujamo palielinājumu 24 630 518 latu apmērā. Pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu noteikt 15 630 518 latu apmērā, tajā skaitā 1 000 000 latu pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu nodrošināšanai atbilstoši likumam "Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību". Finanšu ministram ir tiesības mainīt pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu palielinājumu, nepārsniedzot pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu. Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 9 000 000 latu apmērā.

       

10.pants. Noteikt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu saistību kopējo pieļaujamo palielinājumu 24 630 518 latu apmērā. Pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu noteikt 15 630 518 latu apmērā, tajā skaitā 1 000 000 latu pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu nodrošināšanai atbilstoši likumam "Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību". Finanšu ministram ir tiesības mainīt pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu palielinājumu, nepārsniedzot pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu. Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 9 000 000 latu apmērā.

11.pants. Atļaut finanšu ministram apstiprināt Rīgas Domes ilgtermiņa aizņēmumu no kredītiestādēm 28 000 000 latu apmērā īstermiņa saistību pārkreditēšanai.

11.pants. Atļaut finanšu ministram apstiprināt Rīgas domes ilgtermiņa aizņēmumu no kredītiestādēm 51 000 000 latu apmērā īstermiņa saistību pārkreditēšanai."

       

11.pants. Atļaut finanšu ministram apstiprināt Rīgas domes ilgtermiņa aizņēmumu no kredītiestādēm 51 000 000 latu apmērā īstermiņa saistību pārkreditēšanai."

14.pants. Apstiprināt izdevumus programmai “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” 2003.gadā 110 682 187 latu apmērā saskaņā ar 17.pielikumu.

3. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

"14.pants. Apstiprināt izdevumus programmai "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" 2003.gadā 110 056 800 latu apmērā saskaņā ar 17.pielikumu."

       

3. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

"14.pants. Apstiprināt izdevumus programmai "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" 2003.gadā 110 056 800 latu apmērā saskaņā ar 17.pielikumu."

23.pants. Akcīzes nodokļa naftas produktiem ieņēmumu prognoze Valsts kases akcīzes nodokļa naftas produktiem ieņēmumu budžeta sadales kontā ir ne mazāka kā 114 900 000 latu. Valsts autoceļu fonda speciālajā budžetā tiek ieskaitīti 60 procenti akcīzes nodokļa naftas produktiem ieņēmumu, bet ne mazāk kā 68 586 000 latu. Akcīzes nodokļa naftas produktiem ieņēmumu prognozes neizpildes gadījumā Valsts autoceļu fonda speciālajā budžetā ieskaitāmā daļa tiek nodrošināta no valsts pamatbudžetā ieskaitāmā akcīzes nodokļa naftas produktiem ieņēmumu daļas.

4. Izteikt 23.pantu šādā redakcijā:

"23.pants. Akcīzes nodokļa naftas produktiem ieņēmumu prognoze Valsts kases akcīzes nodokļa naftas produktiem ieņēmumu budžeta sadales kontā ir ne mazāka kā 121 233 333 latu. Valsts autoceļu fonda speciālajā budžetā tiek ieskaitīti 60 procenti akcīzes nodokļa naftas produktiem ieņēmumu, bet ne mazāk kā 72 386 000 latu. Akcīzes nodokļa naftas produktiem ieņēmumu prognozes neizpildes gadījumā Valsts autoceļu fonda speciālajā budžetā ieskaitāmā daļa tiek nodrošināta no valsts pamatbudžetā ieskaitāmā akcīzes nodokļa naftas produktiem ieņēmumu daļas."

       

4. Izteikt 23.pantu šādā redakcijā:

"23.pants. Akcīzes nodokļa naftas produktiem ieņēmumu prognoze Valsts kases akcīzes nodokļa naftas produktiem ieņēmumu budžeta sadales kontā ir ne mazāka kā 121 233 333 latu. Valsts autoceļu fonda speciālajā budžetā tiek ieskaitīti 60 procenti akcīzes nodokļa naftas produktiem ieņēmumu, bet ne mazāk kā 72 386 000 latu. Akcīzes nodokļa naftas produktiem ieņēmumu prognozes neizpildes gadījumā Valsts autoceļu fonda speciālajā budžetā ieskaitāmā daļa tiek nodrošināta no valsts pamatbudžetā ieskaitāmā akcīzes nodokļa naftas produktiem ieņēmumu daļas."

28.pants. Noteikt, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognoze Valsts kases iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales kontā ir ne mazāka kā 125 951 201 lats. Valsts speciālajā veselības aprūpes budžetā tiek ieskaitīti 28,4 procenti iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu, bet ne mazāk kā 94 867 360 latu.

5. Izteikt 28.pantu šādā redakcijā:

"28.pants. Noteikt, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognoze Valsts kases iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales kontā ir ne mazāka kā 125 951 201 lats. Valsts speciālajā veselības aprūpes budžetā tiek ieskaitīti 28,4 procenti iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu, bet ne mazāk kā 98 843 360 latu."

       

5. Izteikt 28.pantu šādā redakcijā:

"28.pants. Noteikt, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognoze Valsts kases iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales kontā ir ne mazāka kā 125 951 201 lats. Valsts speciālajā veselības aprūpes budžetā tiek ieskaitīti 28,4 procenti iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu, bet ne mazāk kā 98 843 360 latu."

 

6. Papildināt likumu ar 29.pantu šādā redakcijā:

"29.pants. Atļaut finanšu ministram apstiprināt Daugavpils pilsētas domes ilgtermiņa aizņēmumu no kredītiestādēm 3 500 000 latu apmērā īstermiņa saistību pārkreditēšanai."

       

6. Papildināt likumu ar 29.pantu šādā redakcijā:

"29.pants. Atļaut finanšu ministram apstiprināt Daugavpils pilsētas domes ilgtermiņa aizņēmumu no kredītiestādēm 3 500 000 latu apmērā īstermiņa saistību pārkreditēšanai."

 

7. Izteikt 1.pielikumu šā likuma 1.pielikumā norādītajā redakcijā.

8. Izteikt 2.pielikumu šā likuma 2.pielikumā norādītajā redakcijā.

9. Izteikt 3.pielikumu šā likuma 3.pielikumā norādītajā redakcijā.

10. Izteikt 4.pielikumu šā likuma 4.pielikumā norādītajā redakcijā.

11. Izteikt 5.pielikumu šā likuma 5.pielikumā norādītajā redakcijā.

12. Izteikt 6.pielikumu šā likuma 6.pielikumā norādītajā redakcijā.

13. Izteikt 7.pielikumu šā likuma 7.pielikumā norādītajā redakcijā.

14. Izteikt 8.pielikumu šā likuma 8.pielikumā norādītajā redakcijā.

15. Izteikt 9.pielikumu šā likuma 9.pielikumā norādītajā redakcijā.

16. Izteikt 10.pielikumu šā likuma 10.pielikumā norādītajā redakcijā.

17. Izteikt 11.pielikumu šā likuma 11.pielikumā norādītajā redakcijā.

18. Izteikt 12.pielikumu šā likuma 12.pielikumā norādītajā redakcijā.

19. Izteikt 13.pielikumu šā likuma 13.pielikumā norādītajā redakcijā.

20. Izteikt 14.pielikumu šā likuma 14.pielikumā norādītajā redakcijā.

21. Izteikt 15.pielikumu šā likuma 15.pielikumā norādītajā redakcijā.

22. Izteikt 16.pielikumu šā likuma 16.pielikumā norādītajā redakcijā.

23. Izteikt 17.pielikumu šā likuma 17.pielikumā norādītajā redakcijā.

       

7. Izteikt 1.pielikumu šā likuma 1.pielikumā norādītajā redakcijā.

8. Izteikt 2.pielikumu šā likuma 2.pielikumā norādītajā redakcijā.

9. Izteikt 3.pielikumu šā likuma 3.pielikumā norādītajā redakcijā.

10. Izteikt 4.pielikumu šā likuma 4.pielikumā norādītajā redakcijā.

11. Izteikt 5.pielikumu šā likuma 5.pielikumā norādītajā redakcijā.

12. Izteikt 6.pielikumu šā likuma 6.pielikumā norādītajā redakcijā.

13. Izteikt 7.pielikumu šā likuma 7.pielikumā norādītajā redakcijā.

14. Izteikt 8.pielikumu šā likuma 8.pielikumā norādītajā redakcijā.

15. Izteikt 9.pielikumu šā likuma 9.pielikumā norādītajā redakcijā.

16. Izteikt 10.pielikumu šā likuma 10.pielikumā norādītajā redakcijā.

17. Izteikt 11.pielikumu šā likuma 11.pielikumā norādītajā redakcijā.

18. Izteikt 12.pielikumu šā likuma 12.pielikumā norādītajā redakcijā.

19. Izteikt 13.pielikumu šā likuma 13.pielikumā norādītajā redakcijā.

20. Izteikt 14.pielikumu šā likuma 14.pielikumā norādītajā redakcijā.

21. Izteikt 15.pielikumu šā likuma 15.pielikumā norādītajā redakcijā.

22. Izteikt 16.pielikumu šā likuma 16.pielikumā norādītajā redakcijā.

23. Izteikt 17.pielikumu šā likuma 17.pielikumā norādītajā redakcijā.

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

       

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

   

2

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt likumprojekta pielikumos ailes “apstiprinātais budžets” un “grozījumi”, bet ailes “precizētais budžets” nosaukumu aizstāt ar saīsinājumu “Ls”.

Atbalstīt

Atbalstīt