Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

 

 

Juridiskā komisija savā š.g. 30. septembra sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (reģ.nr.288) un nolēma konceptuāli atbalstīt tā virzīšanu izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā.

 

 

Komisijas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Izteikt 179.pantu šādā redakcijā:

"179.pants. Ugunsdrošības noteikumu pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem.

Par tādu normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību pārkāpšanu, kas norādītas valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektora sastādītajā priekšrakstā, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem, juridiskajām personām – līdz divtūkstoš latiem.

Par valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektora dotā rīkojuma nepildīšanu par iestādes, organizācijas, komercsabiedrības, cita objekta, tā struktūrvienību vai iekārtu darbības, ēku un būvju celtniecības un ekspluatācijas vai produkcijas izlaides apturēšanu vai ierobežošanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt latiem, juridiskajām personām – līdz trīstūkstoš latiem."

2. Izteikt 215.pantu šādā redakcijā:

"215.pants. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas izskata šā kodeksa 179.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus ir tiesīgi:

1) galvenais valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektors un viņa vietnieki – izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt latiem, juridiskajām personām – līdz trīstūkstoš latiem;

2) pārējie valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektori – izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem."